HEM | Insights

Framtidens leveranskedja: Relationen är viktigare än priset

08.03.2022

in

rullbans, demonstrerar framtidens leveranskedja
Heidi Larsen

Heidi Larsen

Vi har intervjuat Heidi Larsen, direktör Plus 7, för att höra hennes syn på framtidens leveranskedja

Situationen i världen gör det nödvändigt att ompröva sin leveranskedja. Relationen med dina leverantörer är viktigare än storleken på din plånbok

Världen idag kräver en ny och bredare uppsättning kompetenser när man arbetar strategiskt med sin försörjningskedja. Åtminstone om man frågar Director of Plus 7 och expert på leveranskedjor, Heidi Rosendal Larsen:

”Vi ser mer och mer att det inte bara är företag med stora muskler och mycket pengar som får de bästa förutsättningarna. Istället är det de som kan skapa goda relationer med sina leverantörer som har mest att vinna.

Orsaken till detta, enligt Heidi Rosendal Larsen, finns i raden av globala kriser som skakat världsmarknaden de senaste åren:

”Både Brexit, tradeblock och lockdown har hjälpt till att pressa marknaden. Det har skapat situationer med brist på material, och i sådana situationer är det väldigt viktigt att arbeta strategiskt med samarbeten i sin leverantörskedja.

Försörjningskedjor är komplexa, innovativa samarbeten

Det är inte bara på grund av den instabila världssituationen som det lönar sig att arbeta strategiskt med sin försörjningskedja. Heidi Rosedal Larsen har under många år arbetat med vad hon kallar komplexa, innovativa samarbeten

”Både din och dina leverantörers verksamhet har mycket att vinna på att tänka samarbeten. Det finns många parametrar utöver bara priset som måste beaktas i ditt förhållande.

Med detta förhållningssätt till supply chain-arbete är det också Heidi Rosendal Larsens tydliga ståndpunkt att företag med goda skäl kan diskutera det mer på styrelsenivå.

Relationer, relationer, relationer

Styrkan i ett företags relationer kan påverka många parametrar. Det kan till exempel påverka följande aspekter:

  • Hur snabbt du får din proaktiva information
  • Hur robust du är
  • Hur snabbt man kan anpassa sig

Om du arbetar strategiskt med relationerna i din leverantörskedja kan du lyfta din verksamhet på många sätt.

Heidi Rosendal Larsen betonar att bygga relationer är en disciplin som kommer att förändra spelet i framtiden

”Stigande materialpriser, brist på kapacitet i fabriker – och skyhöga fraktpriser, utmanar livet för leveranskedjorna som vi känner dem. Det är viktigt att kunna stödja dina avsikter, även om du inte kan lägga faktiska beställningar.

Om du arbetar som business controller eller finanscontroller vet du verkligen vikten av att upprätthålla en sund leveranskedja. Som en del av affärscontroller- eller finanscontroller-nätverksgrupperna i EGN kan du träffa andra med samma position som du och tillsammans kan ni dela erfarenheter och idéer för ert supply chain-arbete.

Supply chain sparade 11 miljoner kronor

När Heidi Rosendal Larsen började arbeta med leverantörskedjor var den rådande uppfattningen att det var enkla avtal mellan köpare och säljare.

”Tänket var att förhandla fram det bästa priset för en produkt, och det var det. Problemet är att du förhandlar bortom en kant. Istället kan man fokusera på att optimera på andra parametrar.

Som exempel på hur hon själv har arbetat strategiskt med leverantörskedjor nämner Heidi Rosendal Larsen hur hon hjälpte till att spara Dyrberg Kern 11 miljoner kronor på ett och ett halvt år.

”Och det märktes utan att förhandla om priser på material.

Viktigt att känna till dess förutsättningar

Som visas i illustrationen HÄR kan man kategorisera sitt arbete med försörjningskedjor. Här är Heidi Rosendal Larsens poäng att man som företag ska känna igen sina förutsättningar och arbeta utifrån dessa. Om du är ett litet företag utan de stora ekonomiska musklerna kan du vinna mycket på kort tid genom att bygga starka relationer.

”Det är viktigt att du använder dina kompetenser strategiskt. Det kan vara så att du har ett tekniskt kunnande eller ett bra geografiskt läge och genom att erbjuda dessa kompetenser som en del av ett samarbete kan du göra dig attraktiv för de olika länkarna i din leverantörskedja.

Philip Nordentoft

Philip Nordentoft

Journalist

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

27.02.2024

in

Ledarskapskurser kommer till korta när det gäller den löpande utvecklingen i en hektisk affärsvärld. I en tid av ständig utveckling och förändring är det avgörande för ledare att förbli i framkant av de senaste trenderna och bästa praxis inom sitt område. Medan traditionella ledarskapskurser har varit en viktig källa

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.