HEM | Insights

Framtidens mest intelligenta problemlösare

26.05.2020

in

Network Intelligence

Under de senaste två decennierna har internet ritat om både vår vardag och yrkeslivet – så det är föga förvånande att det även förändrat organisationers sätt och möjligheter att utveckla talang. I denna artikel från Harvard Business Review lyfter de tre artikelförfattarna det nya begreppet network intelligence och ger exempel på hur företag som airbnb och Paypal framgångsrikt löst stora utmaningar genom att få hjälp av andras innovativa idéer.

För att lyckas även i en ständigt föränderlig värld behöver dagens ledare och chefer alltmer bli vad vi kallar infinite learners – de som inte bara allmänt tycker om att lära sig nytt utan har ett driv att hela tiden utveckla sig. De ledare och innovatörer vi möter bland annat i Silicon Valley men även runt om i världen kännetecknas av att ha en accelererande inlärningskurva. Oavsett sin ålder eller bransch ser dessa infinite learners inte kravet av ett ständigt lärande som ett hot – utan triggas tvärtom av detta.

Vad vi lagt märke till är att det ständiga lärandet inte främst sker genom formella kurser, inte ens när de finns i on-line-version. För även om allt fler kurser blir tillgängliga virtuellt kommer chefsutbildningar ständigt behöva brottas med att försöka hålla takten, med den höga hastigheten som förändring sker i. Att göra ett medvetet val ur en kurskatalog kommer helt enkelt inte att fylla de behov som dagens chefer står inför.

Under åren har vi genom vårt arbete med poddar och att skriva böcker, fått möjligheten att intervjua många framgångsrika entreprenörer och chefer. När vi ser tillbaka kan vi inte erinra oss en enda ledare som pekat på att en chefsutbildning haft en betydande roll i deras framgång. Istället ser vi att dessa framåtlutade ledare har ett annat sätt att absorbera och ta till sig av nya kunskaper och insikter. De har vad vi kallar för network intelligence.

Låt oss titta på ett exempel. Reid lyckades lösa en betydande och avgörande affärsutmaning för PayPals räkning genom att dra nytta av sitt nätverk. Det här skedde då PayPal var mitt uppe i ett otal antal förseningar av lanseringen av PayPal i Japan.

Varje vecka dök nya juridiska utmaningar upp som bromsade lanseringen. Till slut ringde Reid åtta vänner med goda japanska kontakter för att rådfråga dem om hjälp. Tre av vännerna gav alla samma namn:

Ladda ner artikeln för att fortsätta läsa

This article is in English and is made available to you with compliments of Executives’ Global Network (EGN) for your personal use. Further posting, copying or distribution is not permitted.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.