HEM | Insights

Från Sveriges största industrifiasko till världsetta

26.05.2019

in

Chief Evangelist på Telia

Jag tar mig en god kopp kaffe i loungen medan jag inväntar Mattias Fridström, VP och Chief Evangelist på Telia Carrier. Do you dare to sit next to someone who you don´t know? frågar kaffeautomaten mig medan koppen fylls på.

Jag nickar nöjt. Jag är här för att prata nätverkande och det här ser lovande ut.

En skönt prestigelös Mattias Fridström dyker upp i jeans och skjorta och medan vi passerar studios, loungeutrymmen och stora mötesplatser ger han en kort brief av deras nuvarande kontorshus vid Mall of Scandinavia. I och med flytten från kontoret i Farsta för några år sedan gjorde arkitekterna ett krafttag för att de dryga 4000 anställda skulle fungera mer som ett familjärt community.

– Vi arbetade tidigare i mer isolerade öar och hade mest kontakt med vår egen avdelning. Idag rör sig människor i samma stora mötesplatser och använder samma entré och reception. Och vill du träffa en ny kollega under lunchen kan du sätta upp ditt namn på en lunchlista så matchas du ihop med en lunchkollega, berättar Mattias.

En blind workdate helt enkelt. Och konceptet verkar funka.

Från storfiasko till världsetta

Mattias Fridström har varit med på hela Telia Carriers resa. Från att det nya, helägda dotterbolaget till Telia Company, för femton år sedan dömdes ut i svenska medier som ”ett av Sveriges största ekonomiska industrifiaskon någonsin” (DN 8 dec 2004) och visade minus 1 miljard kronor i förlust under 2002. Det var då det. I själva verket hade den avgörande vändningen redan börjat, med nya krafter från den nyrekryterade vd:n Eva Lindqvist som tillsatts till det blödande företaget.

Idag är det svenska företaget världsledande och ligger på första plats i den globala Internet-backbone rankingen av världens cirka 70 000 nät.

– 2016 blev vi som svenskt bolag världsetta och resan kan jag bara summera som otroligt häftig. För företag som lever på internet som Google, Amazon och Microsoft är vi oerhört viktiga, då vi bygger den infrastruktur de är beroende av. Ändå är det många svenskar som inte känner till att ett svenskt företag faktiskt har den viktigaste funktionen i världen på detta område, säger han.

Rollen som Chief Evangelist fick Mattias samma år. Titeln växte fram i Silicon Valley för snart tio år sedan, med marketinggurun Guy Kawasaki som utgångspunkt. Kawasaki, Apple´s Evangelist, har själv beskrivit rollen med orden: ”evangelism isn´t a job title, it´s a way of life”.

Får utbyte med världens experter

I sin roll har Mattias Fridström världen som arbetsplats, med USA och Europa som främsta fält. Här rör han sig mycket i telekomvärlden som flitig gästföreläsare på branschunika konferenser där operatörer möts:

– När jag reser får jag mycket ”gratis” i mitt nätverkande. Kommer man som föreläsare får man naturligt stor uppmärksamhet, vilket genererar ett stort utbyte med andra experter och ett breddat kontaktnät.

Som världsetta gäller det att leva upp till förväntningarna. Mattias berättar om en händelse vid en stor internationell konferens i Nice, där många världsledande föreläsare inom telekomområdet var representerade. Vid en av luncherna skulle fyra av alla föreläsare, däribland Mattias Fridström, vara bordsvärd, där alla deltagare skulle sätta sig med den föreläsare som föreföll mest intressant. Microsoft agerade bordsvärd intill Mattias.

– Det var rena skolkänslan från idrottslektionen – blir jag vald först eller sist nu? Jag hann snabbt fundera ut en back up-plan om ingen skulle dyka upp. Men bordet fylldes snabbt på och ingen akutlösning behövdes, säger Mattias och skrattar.

Prioriterar sin lokala nätverksgrupp

Även om han har världen som arbetsplats och ständigt möter ledande experter inom sitt område, är han noggrann med att prioritera sitt lokala nätverk. Sedan 2013 är han med i en av EGN:s nätverksgrupper, där han regelbundet möter kollegor i sin roll – i helt olika branscher.

– Det viktigaste för mig med mitt EGN-nätverk är just att alla kommer från någon annanstans. Jag får oerhört mycket stimulans av mitt resande och att möta världsledande experter men de är alla inom samma område. Genom min nätverksgrupp får jag helt andra insikter från människor och branscher jag annars hade gått miste om.

Gruppen består av seniora personer på ledningsgruppsnivå, där många är del i samhällsdebatten. De representerar både mindre och större privata bolag och några kommer från den offentliga sektorn.

– Det finns en grundtrygghet hos medlemmarna i gruppen utifrån att vi alla har kommit dit i karriären att vi är stolta och trygga i våra roller och vilka vi är. Det gör att klimatet är oerhört prestigelöst, vi tävlar ju inte om något. När någon därför har tuffa utmaningar på jobbet är det inga problem att ta upp det i gruppen. Efter varje tillfälle vi ses har jag faktiskt en wow-känsla. Att alla arbetar mycket aktivt utifrån internet gör att jag med deras hjälp bättre förstår vad vi som företag ska tänka på gällande våra produkter. Jag får insyn i deras utmaningar och problem och lämnar varje möte med en mängd nya tankar, infallsvinklar och information.

Karaktären på utbyte kan variera stort och ligger både på ett mycket personligt och professionellt plan, berättar Mattias. Flera HR-relaterade frågor som hur man mäter framgång och utvecklar bonussystem är några konkreta exempel som blivit till stor hjälp.

Vad var anledningen att du gick med i första hand?

Ren nyfikenhet. Jag är ju i min begränsade sfär på jobbet och därför lämnade jag mitt första nätverksmöte superfascinerad. Det är en känsla som återkommer varje gång vi möts. Att ibland dessutom få del av kunskap och information som väldigt få känner till är riktigt cool och även om jag aldrig kan berätta det vidare för någon, ger det en härlig boost mitt i det vardagliga”.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

27.02.2024

in

Ledarskapskurser kommer till korta när det gäller den löpande utvecklingen i en hektisk affärsvärld. I en tid av ständig utveckling och förändring är det avgörande för ledare att förbli i framkant av de senaste trenderna och bästa praxis inom sitt område. Medan traditionella ledarskapskurser har varit en viktig källa

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.