HEM | Insights

Hur bygger du tillit i digitala möten?

13.10.2020

in

ETT ÅTERKOMMANDE TEMA I MINA KRÖNIKOR…

 

..har varit ledarskapets utmaningar i att förstå och förhålla sig till en omvärld i snabb förändring. Jag har försökt att visa på grundbultar för nutidens och framtidens ledarskap.

 

Planera din framgång

Krafterna som styr vår framtid kan liknas vid ett vidsträckt hav av vågrörelser och gränslös kontur. Prognoser kan slå fel. Havet är stort. Det rör sig i den riktning det vill. Nu tilltar vinden och vågrörelserna. Vi håller hårt i rodret för att undvika avdrift. Den proaktiva kaptenen blir beslutsam och snabbfotad. Den reaktiva fastnar i analys, tunnelseende och rädsla att göra fel. Det alltmer oförutsägbara står inte i motsats till långsiktig planering. Tro inte att du kan övervinna den globala och digitala utmaningen med ett reaktivt beteende eller genom att se på när det sker. Det långsiktiga arbetet måste upp på dagordningen långt mer än vad som är fallet. Faktum är att de högsta cheferna lägger så mycket som 80 procent av sin tid på sånt som står för mindre än 20 procent av företagets långsiktiga värde. Och ledningsgrupper lägger bara tre timmar per månad på strategiska beslut. Kontrollerande och reaktivt beteende är kraftlöst. Det behövs ledare som möter framtiden med öppenhet och innovativ skärpa – som är snabbfotade och beslutsamma.

 

 

Kan du inte leda dig själv kan du inte leda andra

Ledarskap är på allvar. Du påverkar andra genom dina ord och handlingar – och det påverkar i högsta grad dig själv.  Utgångspunkten för allt ledarskap är att kunna leda sig själv. När du lär dig att känna igen din inre kompass och låter ständigt lärande vara motorn för att förbättra, förenkla och ge energi för en ny dag – då har du hittat nyckeln till att kunna leda dig själv. Ledarskap är som ett långt och ständigt pågående träningspass. Du lär genom teoretiska perspektiv, erfarenhet och genom att praktisera. Idrottaren tävlar och sträcker sig mot det ouppnådda. Drömmer och finslipar tekniken. Lämnar inga detaljer åt slumpen och förstår att det handlar om en helhet där både det fysiska och det inre måste samverka i harmoniskt flöde. Resultat utvärderas och används för att korrigera. Det ständiga lärandet är lika centralt som att äta och sova. Det är ett levnadssätt. Chefer lägger alldeles för lite tid på träning och finslipning av sitt eget ledarskap. Fyra huvudområden som du behöver ha koll på: 1. Vilken är din kompassriktning, vart vill du och varför? 2. Se till att prioritera tid för reflektion över ditt eget ledarskap. 3 Vilka är dina värderingar och lever du dem i tanke och handling? 4. Utveckla förmågan att leda med varför, vad och hur.

 

 

Ta dig igenom gränslandet där många stannar för evigt

Det finns ett stort ”gränsland” där ledare ofta rör sig. Det är när orden ska omvandlas till kraftfullt genomförande – i alla led. Nu räcker inte analytisk förmåga och kloka ord. Nu räcker inte visionärt budskap. Och nu räcker inte vad som står på visitkortet, i direktiven eller det auktoritära pekandet med hela handen. Gränslandet är stort och vägarna många. Du är frustrerad och vill komma ur det. Du vill nå landet av ”framgång”. Du samlar dig. Din övertygelse om vägvalet blir allt starkare. Du inser att du inte kan göra det ensam. Varje kugge har sin specifika uppgift för att få rörelse i hjulet. Du förstår att det är helt överspelat vilken roll du har i företaget. Att alla i genomförandet har lika värde. Alla behövs. Vem kan säga att den som skriver på kontraktet eller leder mötet är viktigare än den som uthålligt levererar i sin del av processen?

Framgång handlar om lagspel. Alla har sin plats. Alla betyder något för resultatet. Ska du ut ur ”gränslandet” måste du förstå det. Annars blir du kvar i ditt ”klokhets-skepp” för evigt. Ingen är viktigare än någon annan. Vi skapar framgång tillsammans. Alla bidrar lika värdefullt med sin talang och yrkesskicklighet.

 

 

Det är genomförandet som får hjulen att rulla

Allt handlar om rörelse framåt. Det låter så självklart men är i praktiken långt ifrån givet. Vad är det som gör att vi stannar vid den kloka analysen och strategiplanen – och inte får det att hända i den takt vi vill? Underskatta inte styrkan i att förstå detaljerna. De stora penseldragen är viktiga, men kan du inte affärsmodellen, förstår du inte mekanismerna i de tvärfunktionella beslutsvägarna. Känner du inte dina medarbetares drivkrafter – och har du inte känslan för rätt timing – då minskar med all säkerhet rörelsen framåt.

Din övertygelse att vägen är rätt. Du vet att minst 55 procent av det du säger kommer fram genom ditt kroppsspråk. Därför kan du vara helt säker på att verksamheten känner av både hur angelägen och trovärdig du är. Släck inte medarbetarnas engagemang. Ge förtroende. Se inte medarbetarna för vad de är utan för vad de kan bli. Se drivkrafter och potential. Medarbetarna är inte till för dig som ledare. Du är till för dem. 

Magkänslan. Kan låta osäkert som beslutsunderlag. Men i själva verket handlar det om något som du känner igen sedan tidigare. Tid för reflektion och att ”lyssna in” din magkänsla är viktigt. Den har sällan fel. En känd ledarskapsprofil skrev i sin bok ”200 goda råd” att 90 procent av framgången beror på genomförandet och 10 procent på strategi. Jag håller med.

 

 

Framgångsrikt ledarskap långt mer än självförverkligande

Att förstå sig själv, att ha en god självkänsla och att förverkliga det du drömmer om är viktigt. Men den verkliga kraften i framgångsrikt ledarskap hittar du i ett osjälviskt perspektiv – där medarbetare och nästa generation står i centrum. Ledaren som lyfter sitt ledarskap till att tala nästa generation och planterar in detta tänkande i sin organisation är på rätt väg. I grunden handlar det om balans mellan det egna självförverkligandet och ett osjälviskt perspektiv där du bygger för att göra andra ännu mer framgångsrika än du själv.

Studier summerar att nästa generation är självmedvetna, realister, innovativa och ihärdiga med självförtroende. Möt dem med öppna armar och frigör deras potential. Visa din respekt och lojalitet innan de ber om det. Gör dem till en del av lösningen – och ge utrymme för deras ständigt föränderliga behov. Framgångsrikt ledarskap möter framtiden med öppenhet och hittar sin djupaste drivkraft i att se människor blomstra.

 

 

Dags att andas på riktigt

När du en gång förberedde dig för att ta körkort fick du lära dig att ”marginal” är viktigt. Så mycket oförutsett kan hända i trafiken. Vi lärde oss att lyfta blicken och se med brett perspektiv framåt – och att hålla uppsikt i backspeglarna. Vi lärde oss att harmonisk körning är viktig och att ta en paus när tröttheten smyger sig på. Syftet var kristallklart. Vi förstod sambandet mellan genomtänkt marginal och tanklös framfart. Ledarskapet har precis samma förutsättningar. Det påverkas av omvärldsfaktorer, måste ha ett långsiktigt perspektiv, behöver positionera sig rätt och får ingen kraft utan rätt växel. Självklart är trafikdugligheten viktig. Ingen säker framfart utan god omvårdnad av kropp och själ.

Allt det där vet du redan. Ändå ser vi många exempel på ledare som ständigt lever ända ut i marginalen och allt för ofta är nära en dikeskörning. Det är som att omständigheterna tagit över och att självledarskapet drunknat i att göra-listor som aldrig tar slut. Du måste bort från det som är oviktigt och bråttom, och positionera dig med uppgifter som är viktiga, men inte bråttom – då händer det. Den syrerika luften strömmar in i ditt tankerum. Du förstår sambandet. Att andas syrerikt och klartänkt ledarskap hör ihop.  

 

 

Ditt val, ingen annans

Grundläggande är att äta och sova, men vilka är de andra behoven som kan få ditt liv att blomstra – och finns det ett samband med det vi kallar hållbarhet? Maslows ”behovstrappa” pekar på fem olika grundläggande behov som alla samverkar och har stor betydelse för varje människas välbefinnande och utveckling. Att äta och sova är fundamentalt. I nästa nivå behöver vi känna trygghet i vardagen med tak över huvudet, rutiner, ekonomi och kanske enklare regler. 

Därefter kommer tillhörighet. Här bygger vi relation med vänner, familj och kollegor. Tillhörighet är inget anställningskontrakt – det är verksamhetens vision, tydliga syfte och värdegrund. Här väcks empati och känslan att få jobba för något som är större än oss själva. Processer och organisationsscheman är viktiga, men vill du få tryck i engagemanget i din verksamhet, då ska du jobba med vision och tydligt syfte som ledstjärnor. Självkänsla, självförtroende, att respektera andra och att bli respekterad är nästa nivå. Människans känselspröt att bekräfta, uppmuntra och följa det som är genuint och på riktigt, är väl utvecklade. Du följer eller uppskattar inte någon för att du måste – du gör det för att du vill. 

Behovet av självförverkligande är inget konstruerat nutidsfenomen. Det ligger nedärvt djupt där inne. Här finns drömmar, ambitioner och mål. Det tycks finnas ett starkt samband mellan behovet av trygghet, relation och uppskattning och viljan att drömma och förverkliga. Behovet av självförverkligande behöver utrymme. Låt inte jantelagen få fäste i din hjärna. Att få göra det du drömmer om och att glädjas åt det, är din rätt. Behovet att förverkliga är medfött. Skickliga ledare förstår att motivation utgår från detta.

Reflekterar över Maslows behovstrappa och livsresan som vi alla gör. Påminns om att inte göra livet komplicerat. Att de nedärvda behoven aldrig går att springa förbi eller ersätta. Att det äkta och genuina alltid vinner. Och att ett hållbart liv måste utgå från mina val.  Ingen annans.

 

Har du koll på dina viktigaste medarbetare

Den prisbelönta japanska sushimästaren Jiro Onos, med tre stjärnor i Guide Michelin, kloka ord och kompromisslösa övertygelse om framgångsfaktorer är värda att buga sig för.  ”Råvaran är helt avgörande. Förstår inte att så många missar detta”, säger Jiro. 

Jag reflekterar över hans svar. Kan det vara strävan efter perfektion som gör att han ser det som andra inte ser? I Jiros fall pågår en ständig passionerad process av att se, välja, utvärdera och att utveckla. Ledarskap och val av medarbetare är samma sak. Vill du hitta de bästa måste du leva i en ständig process för att utveckla din förmåga att se talang, potential och drivkrafter.   

Perfektion är ett ord som sällan används i ledarskapet numera och har ersatts med ord som excellens, precision eller att överträffa förväntningar. Men det finns en kraft i ordet perfektion som inte skall underskattas. ”Det går alltid att bli bättre”, säger Jiro efter drygt 50 års yrkeserfarenhet. De små ständiga förbättringarna, dag efter dag, månad efter månad, år efter år, ger resultat. Perfektion och nöjda kunder har ett starkt samband. Dina viktigaste medarbetare förstår det.

Jiro talar om sina medarbetare och sin filosofi att sätta varje individ före sig själv. 95 procent av jobbet görs av mina medarbetare. Jag skapar kulturen av perfektion, ständig utveckling och samarbete. Kundupplevelsen, värd tre stjärnor, är mina medarbetares förtjänst. De är viktigast!

Att utveckla medarbetarens potential, eller att överföra dina egna färdigheter, tar tid. Jiro talar om uthålligt lärande. Han talar om rytm, samspel, blick för detaljer, att inte lämna något åt slumpen och att se yrkesfärdigheter som en konst. Det är som en ständigt pågående process där potential och erfarenhet blandas i ett rytmiskt flöde. Uthålligt, vecka efter vecka, år efter år. Det ständiga lärandet är inte ett förhållningssätt – det är ett levnadssätt. Dina bästa medarbetare visar dig sitt förtroende och söker den gemensamma rytmen med dig.

Jiro talar också om sina leverantörer. Långsiktigheten är viktig. Det är där du bygger grundstenar som ömsesidigt förtroende och lojalitet. Bjud in din leverantör i vision, utmaningar och segrar. Dina bästa leverantörer och medarbetare krokar arm med dig när det bränner till och gläds när du gläds. 

 

 

Det personliga mötet unikt – inte utbytbart

Mötet mellan människor är viktigt. Att förmedla passion, engagemang, intresse – eller kanske oro, funderingar eller tveksamhet – utan ögonkontakt, är svårt. Speciellt sett i ljuset av att mer än hälften av det vi vill ha sagt förmedlas genom kroppsspråket. 

Med erfarenhet av möten, i den kontext som jag levt i de senast åtta åren, där chefer möts för att dela erfarenheter och kreativa dialog, i en förtrolig miljö, kan jag inte nog understryka värdeskapande i mötet mellan människor. Att se en grupp utvecklas i generöst erfarenhetsutbyte, i tillit, i relation och empati för varandra, i samarbete för att hitta lösningar – och för att stödja varandra att komma till nästa nivå i ledarskapet – gör mig överväldigad. Det värdet kan aldrig någonsin ersättas av en digital miljö. 

Möt digitaliseringen med öppenhet och nyfikenhet men var uppmärksam så att du inte neutraliserar kraften i det personliga mötet. 

 

 

Lite sand mellan tårna gör bara gott

Minns du undersökningen där en stor grupp äldre personer fick frågan, ”om du fick leva om livet skulle du göra något annorlunda”?

Vi har mycket att vara tacksamma för, men … Ja, fick vi leva om livet så skulle det se annorlunda ut. Tiden har rusat iväg. Dagarna, veckorna och åren har flutit ihop i en ständig ström av ”göranden”. Den ena dagen har blivit den andra lik och vi lyckades inte kliva ur det som blev fast i beteenden och rutiner. Visst gjorde vi utstickare och upptäckter. Vi lärde nytt, men halkade oftast tillbaka till det gamla invanda. Fast vi egentligen inte ville. Och så kommer svaren på frågan:

Vi skulle ha levt mycket mer i nuet. Vi skulle ha gjort mer medvetna val för att fånga varje dags värde. Vi skulle ha lyssnat in mer än att talat ut. Ägnat mer tid till att upptäcka – och stannat upp för eftertanke och reflektion oftare. Vi skulle ha använt våra sinnen mycket mer. Gått barfota i gräset. Sett detaljerna med fotografens perspektiv. Fångat oändliga variationer av färg och ljus. Lyssnat in naturens sång och känt dofterna av skog och hav.

Jag funderar över de kloka svaren och kan bara hålla med. Påminner mig om kraften i att lära av andra och hitta sina förebilder. Att göra medvetna val – och att kunna leda sig själv.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.