HEM | Insights

Hur ska du motivera ditt team?

09.09.2017

in

Nöjda anställda leder till mer effektiva team…

… minskning i antalet sjukdagar, större lojalitet, flexibilitet och kreativitet – alla faktorer som i slutänden ger en positiv påverkan på din organisation.

Håller du koll på dina anställdas grundläggande behov och uppmärksammar vad som motiverar dem? Eller har du istället en tendens att gå på autopilot under en upptagen arbetsvecka i hopp om att dina anställda kan ”fortsätta”, även om det verkar som att tåget går i full fart? Enligt Søren Villadsen, HR-expert och nätverksledare hos EGN, kommer avlägset och ofokuserat ledarskap utan tvekan att leda till sämre resultat och minskad lojalitet. Som ledare skapar du resultat genom dina anställda och därför är det nödvändigt att hålla ett skarpt öga på att säkerställa engagemang och motivation.

Søren har formulerat sex tips för att motivera dina anställda.

1. Förstå vad som driver varje person
Anställda har alla enskilda personligheter och de motiveras därför av olika faktorer. Fråga därför ofta vad som inspirerar och motiverar dem. Visa nyfikenhet för deras personliga motivationer och du kommer att kunna fördela dem i enlighet med deras intressen.

2. Gå från ord till handling
Var en effektiv ledare genom att ställa ett bra exempel när det gäller det tillvägagångssätt och engagemang du vill att dina anställda ska visa. Du ser omedelbart positiva resultat på arbetsplatsen – eller motsatsen, om du inte går från ord till handling.

3. Den tydliga informationen
Förklara tydligt målen och syftet med varje nytt projekt, och se till att dina anställda förstår vad projektet ska bidra med för organisationen som helhet, vilka förändringar den kommer att främja och vad målen och ansvaret är för varje person. Lyssna på dina anställdas idéer, delegera ansvaret i enlighet med detta och visa förtroende.

4. Kontinuerlig feedback
Debriefing-processen är lika viktig som informationen i sig: det är en möjlighet att utvärdera projektet och målen – både under projektet och efter genomförandet. Schemalägg regelbundna möten för att diskutera status och framsteg.

Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att ändra strategi om omständigheterna förändras, eller om en anställd behöver ytterligare sparring eller uppgifter behöver omorganiseras. Var medveten om att det finns en tydlig koppling mellan anställda som känner sig osäkra på sin roll och de som blir omotiverade.

5. Beröm!
Beröm och bekräftelse är viktiga för motivationen, och detta glöms ofta bort när vi intuitivt förväntar oss att arbetstagaren vet när vi är nöjda med hans eller hennes arbete. Uttryck beröm för deras arbete högt – antingen ansikte mot ansikte, privat eller i grupp.

6. Var närvarande
Oavsett om du arbetar på plats eller på distans med ditt arbetslag, är din närvaro som ledare avgörande för att upprätthålla motivationen.

Att vara närvarande och engagerad bidrar till din äkthet som ledare, vilket återigen bidrar till motiverade medarbetare. En lätt, men effektiv plats att börja är att komma ihåg något så enkelt som att säga ”god morgon” och ”hej då” varje dag.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.