HEM | Insights

Inlärningsexperten: så boostar du din utveckling

04.02.2019

in

Lägger du ner mycket tid men märker inte att du utvecklas?

Du är inte ensam. Eduardo briceno, utbildare, författare och TED-föreläsare, lyfter ett enkelt perspektiv som hjälper dig att snabbare bli bättre på det du gör, vare sig det gäller din yrkesroll, ditt föräldraskap eller ett personligt specialintresse. I följande artikel delar han med sig av några användbara tekniker för en snabbare inlärning.

I sitt TED Talk How to get better at the things you care about ställer sig inlärningsgurun Eduardo Briceno frågan varför många av oss arbetar så hårt men ändå upplever en stagnation. Genom fortsatta studier och samtal med olika forskare kunde han urskilja att de team och individer som inom olika områden är de mest effektiva, är de som livet igenom medvetet pendlar mellan två olika förhållningssätt, eller zoner som Briceno valt att kalla dem; utförandezonen och inlärningszonen.

Du lär dig i lågriskmiljöer
I inlärningszonen befinner vi oss för att bli bättre på något specifikt. Vi fokuserar på uppgifter vi ännu inte bemästrar. Det är en lågriskmiljö, där vi och andra förväntar sig att vi gör misstag, då det är del av lärandet. I utförandezonen däremot, är det fullt fokus på att leverera och prestera goda resultat. Målet är hela tiden att verkställa och göra så bra ifrån sig som möjligt. Vi fokuserar på uppgifter vi redan behärskar och koncentrerar oss på att göra så få misstag som möjligt.

”Anledningen till att många av oss inte utvecklas i en tillfredställande takt är att vi nästan lägger all vår tid i utförandezonen. Vi verkställer och får direkta resultat, men arbetar varken på vår utveckling eller vår framtida prestation.”

Men vad hände då med learning by doing? Lär vi oss inte mycket genom att kasta oss ut i utförandezonen och på så sätt träna oss?

– Absolut, när du är ny i en roll. Då befinner du dig i ett läge där varken du eller din omgivning förväntar sig leverans från start och du är därför vidöppen i ditt lärande. Studier visar dock att efter några få år i din profession planar inlärningskurvan ut. Din inlärning stagnerar och du levererar utifrån din etablerade kunskap. Det har visat sig vanligt både när det gäller undervisning, allmän medicin och omvårdnad, menar Briceno.

Skapa medvetna övningar
För att undvika denna stagnation har man något att lära av Demothenes, den grekiska antikens store politiske ledare och advokat, även kallad ”den felfrie talaren”.

Hur kunde han nå en sådan exceptionell framgång?
Det var inte endast genom otaliga timmar i rättssalen (hans utförandezon). Genom att skapa parallella aktiviteter vid sidan om arbetet, slipade han andra färdigheter han också behövde behärska. Demosthenes visste att han behövde övertyga människor i sin advokatroll. Parallellt med juridiken studerade han därför berömda tal och skådespeleri. I timmar höll han tal framför spegeln för att arbeta bort ovanor i sitt kroppsspråk och för att bli av med ett läspande ljud övade han på sina tal med stenar (!) i munnen.

– Hans aktiviteter i inlärningszonen skiljde sig mycket från hans arbete i domstolen. För att få igång vårt lärande kan vi på liknande sätt identifiera vilka förmågor vi vill träna upp. Ge fullt fokus på en uppgift som ligger utanför din bekvämlighetszon, precis utanför den gräns du klarar av. Använd dig av ständig återkoppling, repetera och justera och ta om möjligt hjälp av en coach.

Likt de största schackmästarna som tillbringar mycket av sin tid med att analysera sina mottävlandes drag, gör vi alla gott i att ta ett steg tillbaka från själva utförandet och lägga mer tid på att vässa vår kompetens i inlärningszonen.

– De bästa säljarna behöver göra ett parallellt lärande minst en gång i veckan för att förbättra sin prestation. Det kan innefatta att de prövar en ny strategi, ber om konkret feedback, samtalar med en ämnesexpert eller en kollega och reflekterar över sina resultat, menar Briceno.

Öppnar dörren till det innovativa
Hur kan du ta de första stegen mot en lärandekultur på jobbet? Börja med att identifiera det som redan pågår av ”medvetna övningar”. Skapa tydliga gränser mellan zonerna så att du vet när du kan pausa från leveransfokuset. Först då växlar du nämligen om till ett lärandefokus. Det är också här dörren öppnas för att tänka mer innovativt.
Tydligt är att vi inte utvecklas som mest när vi agerar i prestationsläget, även om det är då vi får saker gjort, säger Briceno. Det är först när vi tillåter oss att inte prestera som vi öppnar oss för ett lärande.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.