HEM | Insights

Lägg till ett ansikte till kommunikationen

Lägg till ett ansikte till kommunikationen

09.03.2017

in

VIRTUELLA SAMARBETEN BÖRJAR BLI EN VERKLIGHET

Digitaliseringen spelar en större roll i arbetslivet och Face-to-face-ledarskap byts ut mot distansledarskap. Frederik Lindhardt är grundare och Senior Advisor av företaget Virtual Rethorics där han ger råd om digital ledarskap och kommunikation.

Enligt honom är det viktigt att fokusera på kommunikation om virtuellt samarbete ska bli framgångsrikt.

”Det låter grundläggande. Och det är det. Men genom mitt arbete jag har upplevt alldeles för ofta att leadare endast ”informerar” de anställda. Meddelandena från ledningen är endast via intranätet, information via e-post eller avlägsna anteckningar ”, säger Frederik Lindhardt.

Det fysiska avståndet slutar med att bli ett mentalt avstånd vilket kan göra det svårare för chefen att utföra sitt arbete

Kommunikation blir det viktigaste ledarskapsverktyget 
Han påpekar att det är inte så illa om den anställda ser regelbundet chefen i hallen. Men i den digitala världen finns det bokstavligen ett behov att kommunicera.

”Det fysiska avståndet slutar med att bli ett mentalt avstånd vilket kan göra det svårare för chefen att utföra sitt arbete. Därför måste den virtuella chefen fokusera på att både vara positivt och inkluderande med sina medarbetare – kanske mer än de är vana vid”.

Virtuellt ledarskap innebär inte bara att nyhetsbrevet går ut online eller att det fysiska mötet har flyttats till Skype. Det skapar ett nytt grundläggande sätt att vara och arbeta tillsammans över gränserna.

I den digitala tidsåldern söker vi mänsklig kontakt. Det har blivit befattningshavarens roll att representera det mänskliga ansiktet av företaget

Distansledarskap behöver mänsklig närvaro 
Detta har två betydande konsekvenser för den virtuella chefen. Först av allt blir ledningens uppgift mer personlig:

”I den digitala tidsåldern söker vi mänsklig kontakt. Det har blivit befattningshavarens roll att representera det mänskliga ansiktet av företaget, både externt och internt. Som ledare blir du en synonym för företaget ”, förklarar Frederik Lindhardt.

För det andra är det viktigt att du håller kontakten med medarbetarna.

”Det kan tyckas paradoxalt att säga att du bör hålla kontakten med dina medarbetare när chefer och medarbetare i allt högre grad arbetar isär. Däremot kan en närmare kontakt ske via ett telefonsamtal i stället för en e-post, genom att skicka en kort video med ett personligt meddelande eller se till att visa ditt ansikte när du kommunicerar”, säger han.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

20.06.2022

in

Men vad är det egentligen för skillnad på nätverken. Nya tider och en snabb utveckling kräver nytt tänk och bra koll på vad som händer omkring oss, både lokalt och globalt. En utmanande uppgift – men du är inte ensam. Att utbyta erfarenheter med andra chefer och ledare är

25.04.2022

in

Företagsledare måste ta mer ansvar om klimatkatastrofen ska kunna avstyras ”Verksamhetsledare måste gå först i den gröna omställningen- och det ställer nya krav, menar experten Annette Stube Om jordens genomsnittstemperatur stiger med mer än 1,5 grader, kommer vi att uppleva konsekvenser som gör att vi inte kommer att kunna

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.