HEM | Insights

Ledarexpertens 9 tips vid strategiskt kaos

17.04.2019

in

Led även när omgivningen svajar

Interna konflikter i de största brittiska partierna, misstroendeomröstning och nu förlängd brexittid till oktober 2019. Händelserna i brexitprocessen aktualiserar frågan hur du som ledare och mellanchef ska kunna leda, även när omgivningen svajar och processen inte går som du tänkt dig.

Det är smärtsamt tufft att som ledare befinna sig i en strategisk dimma och inte kunna urskilja vad nästa steg är eller hur du kan ta din organisation eller ditt team framåt. Att vi hamnar där kan ha många anledningar. Våra kunder har större valmöjligheter än någonsin. En chef slutar, tillfälliga interimsuppdrag, utdragna rekryteringar. Listan är oändlig. I dessa perioder som kan pågå under lång tid, är det avgörande att inte tappa din tydlighet och bli en ”del av dimman”.

Det finns sätt att fortsätta leda med tydlighet och klarsynthet, även när strategin verkar otydlig. Här får du ta del av ledarexperten Lisa Lais 9 råd, som i Harvard Business Review sammanfattas i tre nyckelområden: tänk pragmatiskt, skapa ett känslomässigt lugn i stormen och ta vara på andras erfarenheter.

Tänk pragmatiskt.

Att sluta agera och gå in i ”pausläge” är något du bör undvika. Att göra något, istället för ingenting alls, upprätthåller energin och motivationen i teamet. Hjälp dig själv och teamet att fokusera på det som faktiskt är konkret, även i otydliga tider. Här är 3 tips på hur:

1. Gå tillbaka till rötterna – tala värderingar.
Allt skakar inte samtidigt. Börja med att ta kontroll över det som ÄR tydligt. Din organisation och ditt team behöver dagligen att du fortsätter andas er goda kultur och värderingar. Så länge ni vet vilka ni är, kommer ni att ha bättre chanser att förhålla er sunt till kommande strategiska val.

2. Vilka scenarier har de lägsta oddsen?
När du vet vad som är oklart är det dags att identifiera vad som är mest sannolikt att ske. Hur kan du och ditt team förbereda er på dessa olika scenarier? Oavsett hur oviss framtiden är, kan du som chef fatta kloka proaktiva beslut som hjälper dig, teamet och era kunder.

3. Tänk i 30-, 60- och 90-dagarsperioder.
När du har värdegrunden trygg och stabil och har sett över alla tänkbara scenarier, är det tid att skissa på strategier framåt. Här finns mycket gott att hämta från organisationer som arbetar agilt. Försök att bryta ner framtiden i korta perioder á 30, 60 och 90 dagar. Vilka projekt kan ditt team exekvera som gynnar hela organisationen, oavsett vilken utgång framtiden har? Invänta inte ledningens slutliga strategi stillasittandes, utan led dig själv och teamet i en positiv, aktiv period under tiden.

Skapa ett känslomässigt lugn i stormen. 

Det kan låta lättare sagt än gjort, men under ovissa perioder är det avgörande hur du lyckas odla en atmosfär som främjar en positiv miljö som ändå ger en trygghet i oklara tider. Här kommer 3 sätt:

4. Var proaktiv till allas frågor.
En av fördelarna med att vara pragmatiskt aktiv är att fokus på konkreta uppgifter hjälper oss att förhålla oss till ett känslomässigt gungfly och frågeställningar. För frågorna finns överallt. Hur kommer utgången att påverka vårt team? Kommer det leda till att flera av oss får gå? Håll dig så informerad som möjligt både uppåt och ut i organisationen, så att du hellre kan vara proaktiv än reaktiv på din avdelnings rykten och gissningar. Och var öppen med det du faktiskt inte vet.

5. Bekräfta och navigera känslor.
Att skapa en känslomässigt stabil miljö kräver att du är extra medveten hur du själv reagerar och agerar. Din roll är att inge lugn, transparens och trygghet, alltmedan du målar bilden av visionen framåt.  Men glöm inte bort att ge tid till dina egna känslor och stress över situationen. Var öppen gentemot din chef med dina farhågor och funderingar, och skapa utrymme för att arbeta dig igenom dina känslor. För känslor läcker. Ditt team kommer att läsa hela dig, och inte främst vad du väljer att säga.

6. Tala om elefanten i rummet.
Strategisk dimma leder lätt till att ledare medvetet, eller omedvetet, håller en lägre profil. Nu är dock inte tillfället att dra ner på kommunikation. Tvärtom är det tid att hålla dialogen levande. Visa att du är tillgänglig och inte duckar för frågor även om du inte har alla svar. Ett viktigt sätt att demonstrera känslomässig stabilitet när det gungar, är att du själv går före. Dela och låt ditt team se att situationen även är mycket utmanande för dig. Bjud på konkreta sätt och personliga berättelser som hjälpt dig att hantera det och låt teamet få känna att det är okej att känna som de gör. Men låt det inte stanna där. Visa hur beroende du är av att ditt team håller sig skärpt och fokuserat även känslomässigt under den här perioden. Bjud in dem att komma till dig när frustrationen blir överväldigande. Bättre att de ber om hjälp, än att det pyser okontrollerat i teamet utan att du är medveten om det.

Ta hjälp av andras erfarenheter.

Hur unik er situation än känns – du är inte ensam om att vara med om ett strategiskt kaos. Isolera dig inte utan se över ditt nätverk. Många har gått igenom kristider och det finns mycket erfarenhet att ta vara på. De flesta är även generösa att berätta om sina erfarenheter, inte minst när de är ute på andra sidan.

7. Hur skulle ditt ledarföredöme agera?
Hur tror du att ditt stora föredöme skulle hantera situationen – och hur skulle den personen reflektera över ditt sätt att läsa situationen och agera? Denna enkla övning i kritiskt tänkande kan hjälpa dig att behålla lugnet och fokus. Varför inte göra en fish bowl-övning med ditt team eller tillsammans med övriga mellanchefer?

8. Involvera andra chefer.
Det är vanligt att ”vara stark” och ta på sig pressen, att vara den som står för stabilitet och övertygelse. Undvik det. De exekutiva klienter jag möter ber regelbundet om andra ledares råd, insikter och känslomässiga support. Skulle du själv avvisa en chef som sökte upp dig för dina perspektiv? Tvärtom är det ju ett sätt att visa hur du värderar andra kollegor i ditt nätverk. Inled med jag skulle verkligen uppskatta att få höra ditt perspektiv på detta och se hur snabbt människor engagerar sig i din situation.

9. Du har tillgång till världsledande experter.
Dina möjligheter till support stannar inte vid de ledare du känner personligen. Ditt globala nätverk kan vara betydligt större än så. Läs böcker och artiklar, lyssna på poddar och intervjuer, ta del av webinars och andra sätt som expanderar och utmanar din förståelse och dina perspektiv på din specifika situation. Ta chansen att vara en del av ett kompetensnätverk där det finns andra som till fullo förstår din situation. Din förmåga att hålla din eld brinnande, även genom strategisk torka, kommer att avgöra både ditt välmående och hur framgångsrikt du leder genom dessa säsonger.

Innehållet i denna artikel är hämtat från ”Managing when the future is unclear”, som publicerades i Harvard Business Review i januari 2019. Skribenten Lisa Lai är strategisk rådgivare och konsult för några av världens mest framgångsrika ledare och organisationer. Du hittar flera originalartiklar från Harvard Business Review här. Dessa har gjorts tillgängliga för dig genom chefsnätverket EGN tack vare det samarbete Harvard Business Publishing och EGN har för att främja livslångt lärande hos dagens och framtidens ledare.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

27.02.2024

in

Ledarskapskurser kommer till korta när det gäller den löpande utvecklingen i en hektisk affärsvärld. I en tid av ständig utveckling och förändring är det avgörande för ledare att förbli i framkant av de senaste trenderna och bästa praxis inom sitt område. Medan traditionella ledarskapskurser har varit en viktig källa

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.