HEM | Insights

Ledarna har talat

28.01.2022

in

Framtidens arbetsmarknad blir alltmer osäker

Ny omfattande rapport förutspår stora osäkerheter på framtidens arbetsmarknad. Pandemier och kriser kräver ännu större förändringsberedskap för företagen.

”Världen rör sig snabbt och den framtida utvecklingen blir mer osäker och svårare att förutse
Orsaken till denna uppfattning om framtidens arbetsmarknad ska finnas i de kriser som 2020 bjöd på. EGN-ledare känner fortfarande effekterna av pandemin, fruktade att de verkliga ekonomiska kostnaderna ännu inte har inträffat.
Välden rör sig snabbare och framtida utveckling blir svårare att förutse. Stapal med svar säger att 49% tycker att det är svårare att förutse.

Mod, proaktivitet och samarbete är nyckeln

De företag som ska briljera i framtidens osäkerheter är de som vågar ligga i framkant. Det krävs mod att satsa proaktivt, men det blir en nödvändighet för att få problemen i förväg. Likaså visar svaren från rapporten att framtiden måste utformas med hjälp av samverkan. I en alltmer globaliserad värld måste företag bli ännu bättre på att samarbeta.

Det räcker inte med goda avsikter

Det första steget för att hantera en osäker framtid är att ha ordning på intentionerna. I vilket företag som helst måste det finnas en uttalad önskan från chefens sida att vara redo för förändring. Men det räcker inte med goda avsikter. Aktiva åtgärder måste vidtas för att ligga steget före framtiden. Även om det innebär att ta chanser som faller till marken. Om du misslyckas provar du något nytt, och det är så du fortsätter.

Plattare struktur och mer flexibilitet

Mer än hälften av de tillfrågade cheferna svarar att de hanterar den växande osäkerheten genom att arbeta mer flexibelt. Detta är ett erkännande av behovet av plattare strukturer, vilket gör det lättare för företag att omorganisera sina team. En sådan flexibilitet rustar företag att klara av plötsliga förändringar på den globala och lokala arbetsmarknaden. Den traditionella pyramidstrukturen kommer i allt högre grad att fasas ut. Istället kommer företagens organisationsstrukturer att mer påminna om flexibla gemenskaper.

Stapeldiagram på svaren till fråga. Hur planerar företagen för en osäker framtid? 60% svarar att jobba mer agilt

Likaså visar rapporten att en stor andel av cheferna spekulerar i att satsa ännu mer resurser på innovation

Det måste finnas tillväxt

Nästan 85 procent av cheferna anser att tillväxt är deras viktigaste strategi under det kommande året. Förutom att fokusera på tillväxt genom innovation kommer det att synas att många företag investerar i ”revenue intelligence”. Detta är en fullständig genomgång av alla aspekter av verksamheten. Det är inte bara på säljavdelningen som tillväxtpotentialen finns – även i leverantörskedjorna, till exempel kommer du genom att tänka strategiskt kunna optimera dig till stora besparingar och därmed ge resurser till mer tillväxt. 

Den digitala transformationen på arbetsmarknaden

Det blir gradvis uppenbart att en digital transformation inte är ett val, utan en nödvändighet. Företag som är tekniskt ledande inom sitt område växer fem gånger snabbare än sina konkurrenter. Därför handlar digitala och tekniska förändringar inte bara om att kunna hänga med – utan om att inte slås ut. 85 procent av EGN:s ledare erkänner detta faktum och svarar i undersökningen att digital transformation är deras främsta strategiska prioritet under de kommande 3-5 åren.

Hållbarhet kräver mer ansträngning

Begreppet hållbarhet är under utveckling. Det räcker inte längre att bara fokusera på produktionens CO2-utveckling. En grön omställning måste ske över alla aspekter av företaget. Det talas om en hållbar medvetenhet, vilket är filosofin kring medarbetarnas psykiska välbefinnande. Allt fler kräver att företag tar hand om sina anställda med en empatisk ledarstil.

Nätverk är nyckeln

Den ökande osäkerheten i framtiden kan göra det ohanterligt för den enskilda ledaren att navigera på en oförutsägbar och kaotisk marknad. Därför erbjuder EGN exklusiva nätverksgrupper, där du i samarbete med andra chefer från jämförbara företag är rustade att ta dig an de utmaningar som framtiden för med sig. Klicka HÄR och se om vi har ett passande nätverk för dina utmaningar.

Philip Nordentoft

Journalist

Vill du veta mer om våra noga anpassade kompetensnätverk?

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.