HEM | Insights

Ledarskap – mer konst än vetenskap

02.10.2017

in

Ledarskap är en mångsidig konst.

Principerna är ofta väl beprövade, men hur de tillämpas varierar markant. Hur väl du lyckas handlar alltmer om talang, känsla och förmåga att låta alla sinnen vara med.

Styrning handlar om tydliga strukturer – ledarskap om intuitiva processer. Styrning leds genom ramverk och rutiner – ledarskap verkar i dimensioner av öppenhet och tankerörelse. Styrning är faktaorienterad och har svårt att påverka känslor – ledarskap söker sig till det som berör passion och hjärta.

En hälsosam rytm
Styrning och ledarskap hör ihop. En struktur som stödjer organisationen att verka effektivt och med rätt person på rätt plats, ökar ledarskapets verkningsgrad. Balansen mellan dessa är central. Du måste jobba med båda. Utmaningen är att inte fastna i en av dem utan låta dem utvecklas i en hälsosam rytm.

Hur uppstår den hälsosamma rytmen? Det finns inga genvägar. Den byggs i den kultur som du vill skapa i verksamheten, i ditt team eller grundläggande i ditt sätt att leda dig själv.

Intuition och äkthet
Att utveckla kultur är en konst. Ordet konst är mångfacetterat. Det kan röra sig om att måla en inre bild, att se nyanser, att lyssna på den inre rösten, att släppa in känslor och lyssna på magen, att se helhet och att betrakta på avstånd, att låta orden få underordnad betydelse och istället låta intrycken tala sitt språk, att visualisera och måla i berättelser vad du ser och vill förmedla – och att vara transparent och äkta.

Låt mig omsätta konst till några riktmärken för ledarskap:

  • Dina medarbetare bryr sig inte om hur mycket du vet, förrän de vet hur mycket du bryr dig.
  • Dina medarbetare lyssnar efter hur du tänker, inte bara vad du säger och gör. De märker om du tänker stort om dem.
  • Ser du medarbetarna för vad de är – eller för vad de kan bli?
  • Hör du medarbetarna tala om att du är en person som också leder med hjärta?
  • Är passion eller frustration tongivande för ditt ledarskap – eller ingetdera?
  • Följer medarbetarna dig för att de vill eller för att de måste?
  • Är du kompromisslös och sätter värderingar och attityd först när du anställer?
  • Bedömer du medarbetarna efter vad de skördar mer än vad de planterar?
  • När något går fel, tittar du först på rutinen och sedan personen?
  • Har du förmedlat din inre bild av riktning? Om inte, kan medarbetarna börja klaga på brist på tid    – när brist på riktning är det verkliga problemet.

Hur visar du att du är stolt över verksamheten, medarbetarna och det kundvärde de skapar? Om du inte är stolt – hur ska kunderna och medarbetarna vara det?

Hur stor dröm märker dina medarbetare att du har? Dina drömmar och din passion kommer aldrig att bli större än ditt svar på ”syftet”, varför något ska göras. Detsamma gäller dina medarbetare.

Stöd och talang
Ledarskap är utmanande. Många går den hårda skolans väg och lär genom misstag. Andra väljer skolbänken och får med sig teorierna om vad som formar det framgångsrika ledarskapet.

Allt fler söker stöd i mentorskap eller förtroliga nätverkande mötesplatser. Insikterna och erfarenheterna om ledarskap mognar – samtidigt som omvärlden rör sig allt snabbare och nya generationer växer fram med andra preferenser än gårdagens.

Finns det någon annan väg än att söka det djupa svaret på framtidens ledarskap än i talang och känsla

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.