HEM | Insights

LEGO-chefen: Så lyckades jag med min kompetensutveckling

23.09.2019

in

Det livslånga lärandet

Dagens framgångsrika ledare kännetecknas alltmer av sin förmåga att leva i ett livslångt lärande. Detta i takt med att fler chefer föredrar ett lärande bortom det klassiska klassrummet. När René Svane, Senior Manager på Lego, såg över sin kompetensutveckling behövde han vara ärlig med sin tidsbrist. En viktig faktor blev därför att hitta ett forum som genererade både mer och snabbare än klassiska studier.

Valet föll på en lokal nätverksgrupp för exekutiva chefer med tillgång till onlinetid med Harvardprofessorer, ett koncept som i nuläget endast finns i Sverige, Danmark, Finland och Belgien:

– Som så många andra chefer är jag under stor tidspress och eftersträvar samtidigt en sund balans mellan yrkesroll och privatliv. Jag letade därför efter ett upplägg som gav hög avkastning på den begränsade tid jag kunde investeraSom praktiker får jag inte heller min största utdelning genom en traditionell utbildning med enbart klassrumsmiljö. Jag har under åren märkt att mycket av det lärande jag faktiskt applicerar i yrket har skett genom erfarenhetsutbyte med andra, där det finns tid för reflektion och process tillsammans.

Nätverkande har sedan flera år varit en viktig del av hans kompetensutveckling, med en lokal chefsgrupp som även erbjuder mentortid mellan mötena. När han hörde talas om möjligheten att kombinera ett lokalt erfarenhetsutbyte med livesessioner med Harvardprofessorer blev han nyfiken.

– Idag är jag del av en grupp med ett tjugotal chefer från olika typer av branscher, både från mindre och stora organisationer med en nationell eller global marknad.  Mixen ser jag mycket positivt på, för det ger en stark dialog med olika bakgrunder och perspektiv. Vi möts alla tillsammans vid fem tillfällen under året och däremellan lika många gånger online med olika Harvardprofessorer.

Konceptet är ett samarbete med Harvard Business Publishing och kompetensnätverket EGN, som tillsammans skräddarsytt ett upplägg för dagens exekutiva chefer. René tycker att styrkan i EGN Business Leaders Group ligger i att lärandet sker i en slags trestegsraket, där relevant innehåll från en online-plattform fortsätter att diskuteras i nätverksgruppen ett par veckor senare, kombinerat med egen reflektion och självstudier.

– Världen är så pass snabbföränderlig att det jag endast lär mig i klassrumsmiljö kan vara “passé” inom ett år. Jag tror också att nytt lärande sker som bäst under process och där reflektion får plats. Nya kunskaper mår bra av att marineras under en tid och jag har idag en god struktur för mitt ständiga lärande. Självklart kräver det en del av mig, där jag förväntas vara aktiv i dialogen och generös med mina erfarenheter. Fokus ligger inte på en examen utan att jag och mina nätverkskollegor ska kunna applicera våra nya insikter och kunskaper i vår yrkesvardag.

På LEGO har man ett välutvecklat innovationsklimat. Ändå var det just under en session kring innovation som René fick verktyg som gett stort värde till hans organisation.

– Många organisationer misslyckas just i själva implementeringsprocessen. I samband med en online-session fick jag med mig 12 viktiga frågeställningar inför varje implementering av en innovation. Det här beskrev min yrkesvardag och jag fortsatte fördjupa mig i materialet vi fick tillgång till. När vi två veckor senare diskuterade ämnet tillsammans som nätverksgrupp prövade jag mina funderingar och vände och vred på olika resonemang, innan jag slutligen presenterade verktygen för min ledningsgrupp på LEGO. Det blev mycket effektivt.

Gruppen fördjupar sig i fem huvudämnen varje år, med två online-sessioner per ämne. René berättar att i år är fokus på Innovation, Digital Transformation, Decision Making, Leadership & Talent och Organizational Agility.

Hur fungerar online-sessionerna?
– Jag lägger några timmars självstudier i förväg för att få ut maximalt av sessionen, som i sig varar cirka två timmar. Jag uppskattar utrymmet för dialog. Under professorns presentation skriver jag ner eventuella följdfrågor i kommentarsfältet om jag vill ha ett förtydligande eller önskar fler exempel. Vi är ett fyrtiotal ledare som deltar i varje session och de hålls på engelska. Jag har dock aldrig känt att det är svårt att delta i dialogen, tvärtom. Det finns en genomgående kultur av nyfikenhet och alla är måna om att utvecklas maximalt. Kombinationen av sessioner och att fortsatta diskutera i min lokal grupp hur verktygen och insikterna kan appliceras i våra organisationer, är hittills det mest effektiva läroverktyg jag stött på i min karriär.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

27.02.2024

in

Ledarskapskurser kommer till korta när det gäller den löpande utvecklingen i en hektisk affärsvärld. I en tid av ständig utveckling och förändring är det avgörande för ledare att förbli i framkant av de senaste trenderna och bästa praxis inom sitt område. Medan traditionella ledarskapskurser har varit en viktig källa

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.