HEM | Insights

Nyckeln till framgång för hantering av funktioner

30.08.2020

in

Så skapar du effektiva funktionella strategier

En innovationschef som nyligen tillträtt på ett stort, diversifierat klädföretag – låt oss kalla honom Stefan – hade fått i uppdrag att bygga en innovationskultur i en ganska traditionell och verksamhetsfokuserad uppsättning varumärken. I slutet av vår innovationsworkshop som vi höll för honom, bad han om följande råd: vilket är det smartaste sättet för mig att starta igång?

Strategi”, svarade vi, och fortsatte med rådet att noggrant formulera de kritiska val som innovationsfunktionen står inför. ”Detta kommer nämligen att hjälpa ditt team att förstå vart ni var på väg och hur ni alla kan komma dit.”

Stefan grimaserade. ”Vi behöver ingen strategi för vårt team”, sa han. ”Varumärkena älskar oss. De vet att de behöver oss. Att skapa en strategi skulle vara slöseri med tid, och dessutom är vi överväldigade som det är. I nuläget har vi faktiskt mer arbete än vi egentligen mäktar med. ”

Men det var exakt där behovet låg – och som var det största skälet att faktiskt börja med strategi. Stefans team var överhopat med arbete. Han försökte i sin tur att stötta företaget så gott han kunde, men kämpade för att hålla jämna steg. Oundvikligen föll saker mellan stolarna när hans team försökte göra allt för alla. Genom att förneka att han behövde göra strategiska val som chef för en viss funktion – om hur hans team fördelar resurser, vad som bör prioriteras, vad man ska lämna – gjorde Stefan faktiskt ett val. Han valde att inte välja. Och som ett resultat av detta lyckades hans team inte uppnå mycket alls.

Roger L. Martin och Jennifer Riel lyfter i denna artikel från Harvard Business Review samspelet mellan strategi och funktioner, och talar bland annat utifrån följande tre områden:

– Så skapar du effektiva funktionella strategier

– Talangstrategi genom alla fyra årstider

– Så byggs strategier för stödjande funktioner

Läs hela artikeln här

Tack vare EGN:s samarbete med Harvard Business Publishing har vi möjlighet att dela HBR-artiklar med våra läsare. Under pågående coronakris gör HBR alla sina coronarelaterade artiklar tillgängliga för allmänheten här.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

27.02.2024

in

Ledarskapskurser kommer till korta när det gäller den löpande utvecklingen i en hektisk affärsvärld. I en tid av ständig utveckling och förändring är det avgörande för ledare att förbli i framkant av de senaste trenderna och bästa praxis inom sitt område. Medan traditionella ledarskapskurser har varit en viktig källa

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.