HEM | Insights

Personliga upplevelser kan reparera samhällsväven

23.09.2019

in

Tankesmedjan trendwatching skriver om framtidens konsumenter

Inom en avlägsen men möjlig framtid kommer människan att kunna ladda upp sina sinnen till molnet – och vandra genom virtuella landskap, till ljudet av hög EDM-musik. Vi har alla hört det futuristiska techno(o)ljudet. Och visst finns det riktiga upplevelsetrender på gång, även virtuellt. Men, än så länge är vi orubbligt fysiska varelser. Vi kan därför inte bara existera, vi behöver en plats att existera.

Och medan anti-globaliseringens motvindar fortsätter att blåsa, har vi alla fått en stark påminnelse om samhörigheten som ligger i en plats och med allt vad det innebär av närhet, igenkänning och tillhörighet. Idag vet vi till exempel att det finns så starka band mellan att vara socialt förankrad och del i sitt samhälle och människans välmående- och tillfredsställelsefaktor, att till och med livslängden påverkas positivt.

Känslan av tillhörighet till sitt lokala samhälle blir dock allt svårare för många konsumenter att bibehålla. Inte undra på att konsumenter under 2019 alltmer kommer att ta till sig av innovativa gemensamma mötesplatser och personliga upplevelser för att överkomma det växande problemet med det som har börjat definieras som social atomisering (social atomization) – och på så sätt främja sitt sociala välbefinnande.

”Personliga upplevelser kommer att reparera och omskapa samhällsväven”

Så vad driver den här trenden framåt?

”Glow-face-epidemin”
Vi är alla beroende av våra telefoner. Okej, inte alla, men i princip alla. Vad viktigare är, stigande siffror visar att detta beroende skadar det personliga välbefinnandet och försvårar känslan av en gemensam mötesplats. Till exempel säger 54 % av amerikanska tonåringar att de spenderar för mycket tid med sin telefon (Pew, augusti 2018). Studie efter studie förstärker samma budskap, att för mycket skärmtid är skadlig. Därmed kommer jakten bli allt intensivare på upplevelser och mötesplatser som kan ersätta de känslor och utbyten som vi naturligt får genom att leva och vara närvarande i det lokala samhället (IRL community).

”On-demand-heremites”
Det är fantastiskt att kunna beställa middagen via en app. En dag kommer robotar att kunna leverera den (desto bättre!) och det mesta: förutom … människor. Kombinera på-beställning-livsstilar med det stadigt ökande antal ensamhushåll på många marknader, som genomsnittligt i EU gått från 31 procent ensamhushåll (2010) till 34 procent bara åtta år senare (Eurostat, juli 2018) och vi har plötsligt fått de starkaste förutsättningarna för en social atomisering.

”Post-demographic villages”
Detta postdemografiska virrvarr innebär en ständigt ökande andel konsumenter som inser att de kan hitta en allt större samhörighet med andra i världen – i olika åldrar, kön, trosuppfattningar med mera – som de delar stil, intressen och passioner med. Det kommer att innebära att allt fler omfamnar innovativa mötesplatser och upplevelser som sammanför olika människor i en smältdegel och på så sätt förstärker samhörighet.

Artikeln är hämtad från www.trendwatching.com där EGN Sverige har tillstånd att översätta relevant material för Sveriges chefer, beslutsfattare och specialister. Trendwatching.com är en oberoende tankesmedja som scannar världen för konsumenttrender, nya insikter och konkreta businessidéer.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.