HEM | Insights

Sårbarhet är mänskligt – Även för ledare

05.10.2023

in

Nick Jonsson blev av med sitt jobb för sju år sedan och drabbades av en personlig kris. Han föll ner i en nedåtgående spiral och två år senare nådde han botten. Men sedan började saker förändras.

I dagens snabbrörliga och krävande företagsvärld förväntas ledare ofta framstå som starka, självsäkra och kompetenta. Men under ytan brottas många ledare med sina egna personliga utmaningar, tvivel och osäkerheter. Det är dags att erkänna att sårbarhet inte är en svaghet, utan en styrka som kan leda till personlig utveckling, förbättrad välbefinnande och ökade ledarskapsfärdigheter.

”Jag kallar det: Min Resa från Att Vara En Överviktig, Daglig Drickande och Ensam Executive Till En Blomstrande VD och Långdistansidrottare Genom Sårbarhetens Kraft.

Vi börjar med berättelsen om Nick Jonsson, en framgångsrik VD som gick igenom en personlig kris som i slutändan förändrade hans liv. För sju år sedan upplevde Nick en rad motgångar, inklusive att förlora sitt jobb, gå igenom en skilsmässa, försumma sin hälsa och hamna i isolering.

”Jag hade jobbat för ett företag. Jag definierade mig själv genom mitt arbete och var stolt över det. När jag förlorade det, förlorade jag min identitet. Jag visste inte hur jag skulle hantera det. Vad skulle jag säga till mina vänner och familj? Förlorade mitt självförtroende. Började dricka och isolera mig själv i en djup depression.”

Han befann sig i en fasad av självförtroende, rädd för att be om hjälp och rädd för att bli dömd. Men allt förändrades när han samlade modet att söka hjälp och öppna upp om sina kampar. Det var en avgörande punkt som ledde honom på en väg av självupptäckt, motståndskraft och personlig transformation.

En ledares dubbeliv

Nicks resa belyser vikten av sårbarhet, även för ledare som ofta uppfattas som oövervinnliga.

”Många ledare lever dubbelliv, där de framställer en bild av framgång samtidigt som de kämpar med självtvivel och inre konflikter. Trycket att prestera och upprätthålla en polerad fasad kan vara överväldigande. Däremot, att skapa en emotionellt trygg arbetsmiljö som uppmuntrar till sårbarhet möjliggör för ledare att växa från insidan och utåt,” säger han.

Det påverkar hela organisationen

Ledarnas välbefinnande påverkar direkt organisationens övergripande lönsamhet och personalens behållning. När ledare är sårbara och öppna om sina utmaningar skapas en kultur av äkthet och förtroende. Detta främjar friskare relationer, förbättrar medarbetarnas engagemang och ökar produktiviteten. Sårbarhet kan bli en katalysator för positiv förändring och inspirera andra att omfamna sina egna sårbarheter, vilket skapar en stödjande miljö där alla kan blomstra. 

Han talar av smärtsam erfarenhet när han pratar om vikten av att ha någon att prata med.

”Ett viktigt steg mot att omfamna sårbarhet är att skapa en krets av förtroende. Ledare bör söka pålitliga kollegor, mentorer eller coacher med vilka de kan dela sina utmaningar och bekymmer. Att ha ett stödsystem möjliggör öppna diskussioner, problemlösning och att få värdefulla insikter. Det är avgörande att vara proaktiv och söka hjälp, även när allt verkar vara bra på ytan.”

Genom att ta kontakt med andra visar ledare ödmjukhet och en vilja att växa, vilket i slutändan stärker självkänslan och minskar sitt ego.

Dessutom bör ledare överväga att inkludera reflektion och introspektion i sin dagliga rutin. Innan de går och lägger sig kan de skriva ner sina känslor och identifiera personer med vilka de kan dela sina tankar och bekymmer. Som Nick Jonsson uttrycker det:

”Ett delat problem är ett halverat problem”

Att hålla känslor och utmaningar inlåsta under åren kan leda till känslomässiga sammanbrott och mentala hälsoproblem. Genom att öva på sårbarhet och söka stöd kan ledare förebygga sådana kriser och finna tröst i vetskapen om att de inte är ensamma.

Bli exemplet

Det är viktigt att förstå att sårbarhet inte bara handlar om att söka hjälp, utan även att erbjuda hjälp till andra. Genom att dela med sig av sina erfarenheter och stötta sina kollegor, vinner ledare inte bara självkänsla utan bidrar även till tillväxten och välbefinnandet för sina team. Ledarskapet bör vara ett föredöme genom att omfamna sårbarhet, uppmuntra öppna diskussioner och främja en kultur som värdesätter äkthet och empati.

Nick Jonssons egna resa exemplifierar sårbarhetens omvälvande kraft. När han påbörjade sin återhämtning insåg han att att dela sin historia var viktigt inte bara för honom själv utan också för andra som kanske står inför liknande utmaningar.

”Genom att vara öppen, sätter jag ett exempel för mina medarbetare och vänner, och inspirerar dem att omfamna sina egna sårbarheter och söka hjälp när det behövs. Genom sårbarhet kan ledare inte bara förbättra sina egna liv utan också göra en positiv påverkan på dem omkring dem.”

ledarskapsnätverk skapar trygga miljöer

På EGN faciliterar vi många olika professionella nätverksgrupper. Bland dessa finns ett urval av VD-grupper. I dessa grupper är konfidentialitet av högsta vikt. Det finns inga hemligheter, och att visa sårbarhet ses som en styrka. VD:ar växer tillsammans i dessa grupper, både professionellt och personligt. Läs mer om våra VD-grupper här.

Philip Nordentoft
Philip Nordentoft

Content & SEO Specialist

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

27.02.2024

in

Ledarskapskurser kommer till korta när det gäller den löpande utvecklingen i en hektisk affärsvärld. I en tid av ständig utveckling och förändring är det avgörande för ledare att förbli i framkant av de senaste trenderna och bästa praxis inom sitt område. Medan traditionella ledarskapskurser har varit en viktig källa

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.