HEM | Insights

Stoltare medarbetare, nöjdare kunder & bättre resultat

12.01.2021

in

Investera i pricing 2021
Text: Jerker Johansson

Du och din organisation har upplevt ett av de mest omtumlande åren någonsin. Ni har sett majoriteten av era mål och planer fara all världens väg. Efterfrågan av det ni erbjuder har sannolikt förändrats rejält; upp, ned eller sidledes. När ni samlas för att prioritera åtgärder under 2021 bör Pricing finnas väldigt högt upp på listan. Få andra investeringar ger bättre avkastning än Pricing – i alla dimensioner: stoltare medarbetare, nöjdare kunder och bättre resultat!

Låter det för bra för att vara sant? För de företag där Pricing ännu inte är högsta ledningens högsta prioritet är det sant. Utveckling av företagets förmåga att optimera prissättning har alltid positiva effekter. Emellertid, företag som redan insett värdet med medveten och utvecklad Pricingfunktion, kanske med Pricing eller Revenue Managers, har givetvis inte samma potential– men ett omtumlande 2020 förändrar spelplanen och skapar ofta helt nya möjligheter.

Hävstången, och påverkan på resultatet av en 1-procentig förbättring av pris är mycket större än motsvarande ökning av säljvolym, eller minskning av rörliga eller fasta kostnader. Vad är lättast att realisera hos er: öka pris 1% eller sänka rörliga kostnader med 1%? Tänk dessutom på hur roligt det (INTE!) är att ytterligare en gång skära i kostnader och hur det påverkar humöret.

”Pris har störst hävstång på ditt resultat”

(Bild: fritt efter Simon Fassnacht, ”Price Management”, Springer 2019)

Dessutom är det värdefullt för hela företagets livsmiljö att eftersträva värdebaserad prissättning. Värdebaserad prissättning som strategi och uttalad modell manifesterar fokus på kundvärde, och stöder företagets fokus på kundvärde i hela värdekedjan, i varje moment, i varje kundinteraktion.  Vore det bra för ditt företag?

Erfarenheter från flera år tillsammans med erfarna Pricing Managers i EGN Pricingnätverk, i kombination med arbete som rådgivare inom området, är att företag ofta har stora, omedelbara möjligheter till förbättrat resultat, särskilt i samband med förändringar på marknaden. Ibland bara genom att våga höja priset, ibland genom att med stolthet bättre kommunicera och bättre visa värdet av sitt erbjudande, ibland av att justera sitt erbjudande och ta betalt för det extra värdet.  Vad kan du och ditt företag göra omedelbart?


(Bild: Jerker Johansson, Proud Based Pricing)

Jag är övertygad om att när du och dina medarbetare lyckas ta lite mer betalt, och förstår att detta drivs av kundvärde, så blir ni lite stoltare. Den stoltheten fortsätter ni att använda i kommunikation med era kunder, som upplever värdet högre. Det blir en positiv spiral som möjliggör fortsatt utveckling för ökat kundvärde!


(Bild: Jerker Johansson, Proud Based Pricing)

En investering i Pricing kan redan 2021 ger er stoltare medarbetare, nöjdare kunder och bättre resultat!

I EGN:s konfidentiella Pricingnätverk delar Pricing Professionals, från olika branscher, praktiska metoder, prismodeller och erfarenheter hur företag kan utveckla, kommunicera och behålla värden – och mäta resultatet av ansträngningarna. Jag och mina kollegor på EGN guidar dig gärna in i det nätverk som skapar mest värde för dig.

Kontakta gärna författaren och nätverksledaren Jerker Johansson:
jerker.johansson@egn.se / 070-250 16 95

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

27.02.2024

in

Ledarskapskurser kommer till korta när det gäller den löpande utvecklingen i en hektisk affärsvärld. I en tid av ständig utveckling och förändring är det avgörande för ledare att förbli i framkant av de senaste trenderna och bästa praxis inom sitt område. Medan traditionella ledarskapskurser har varit en viktig källa

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.