HEM | Insights

”Tech lever grabbmyten” – färsk rapport från Allbright

29.06.2020

in

Unga män bevarar mansdominans

I sin senaste rapport har Allbright vänt sig till tech-branschen, där man genom intervjuer och enkäter synat 14 svenska bolag inom områden som mångfald och jämställdhet.

Inget av de 14 bolagen har funnits längre än tio år. Ändå visar rapporten liknande mönster som hos äldre bolag på börsen. På endast 29 procent av de ledande positionerna inom tech-branschen sitter det kvinnor.

– Unga män bevarar mansdominansen. Endast fem av fjorton bolag har kvinnor representerade i linjen, vilket jag tycker är genant”, säger Amanda Lundeteg, vd på Allbright som menar att situationen är illavarslande.

– Ojämställdhet är uppenbarligen inte bara något som präglar gamla tunga börsbolag grundade av ”Leif, Göran och Anders”. Strukturerna är också djupt rotade bland yngre och lever vidare genom ”Jacob, Daniel och Sebastian”. Den stora skillnaden är egentligen fler sneakers och pingisbord och färre kostymer”, säger hon.

Diskriminering drabbar var fjärde

I den enkät som gått ut till anställda på de kartlagda bolagen berättar mer än var tredje kvinna att hon har utsatts för diskriminering. Bland de medarbetare som uppger sig ha diskriminerats anger 82 procent att just deras kön varit skälet. 33 procent av de anställda upplever sig ha blivit diskriminerade på grund av sin ålder, och 59 procent av de som upplevt diskriminering menar att de blivit utsatta på grund av sin hudfärg, nationalitet eller sitt språk.

”Bolagen måste utbilda personal och chefer, särskilt de med ansvar över befordringar, för att se till att alla behandlas och bedöms lika. Att lyckas rekrytera och behålla talang är en fråga om att vinna eller försvinna, inte minst i en bransch som tampas med kompetensbrist.”

Enkäten visar ytterligare att kvinnor och icke-vita medarbetare är överrepresenterade bland de som riskerar att drabbas av diskriminering. På frågan ”upplever du att din identitet eller bakgrund påverkar din karriärutveckling negativt”, svarade 67 procent av icke-vita kvinnor ja på frågan. Var femte kvinna uppger att de utsatts för sexuella trakasserier.

– Något luktar ruttet i tech-bolagens kultur. Läget är akut, inte bara för representationens skull. Att säkra medarbetarnas trygghet måste vara den första stenen i varje bolagsbygge. När var femte kvinna utsatts för sexuella trakasserier är det omöjligt att prata om inkluderande arbetsplatser. Knappast en grund för en hållbar bransch, fortsätter Amanda Lundeteg.

En av 37 grundare är kvinnor

Medan Sverige ofta har hyllats för att vara världens tech-mecka efter Silicon Valley – och att forskning visar att mångfald leder till större nytänkande och innovation – är grundarna av de svenska tech-bolagen till största del en homogen grupp. Bland 37 grundare återfinns endast en kvinna. I den granskning som Allbright gjort fanns en kvinnlig grundare, Josefin Landgård, medgrundare till onlinevårdsappen Kry.

– Nio av tio tech-bolag lyfter att de har initiativ på plats för att attrahera och rekrytera talanger världen över. Det är ett bra första steg, men det räcker inte för att säkra en inkluderande arbetsplatskultur och lika karriärvägar för alla medarbetare. Bland medarbetarna svarar kvinnor och icke-vita övervägande mer negativt när det kommer till frågor som diskriminering och möjligheter till karriär. Bolagen måste utbilda personal och chefer, särskilt de med ansvar över befordringar, för att se till att alla behandlas och bedöms lika. Att lyckas rekrytera och behålla talang är en fråga om att vinna eller försvinna, inte minst i en bransch som tampas med kompetensbrist, säger Amanda Lundeteg.

Läs hela rapporten Tech lever grabbmyten

Allbright tipsar: Så blir ni ett mer diversifierat bolag

Skärmavbild 2020-06-28 kl. 21.55.12.png

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

27.02.2024

in

Ledarskapskurser kommer till korta när det gäller den löpande utvecklingen i en hektisk affärsvärld. I en tid av ständig utveckling och förändring är det avgörande för ledare att förbli i framkant av de senaste trenderna och bästa praxis inom sitt område. Medan traditionella ledarskapskurser har varit en viktig källa

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.