HEM | Insights

Tiden är inne för öppen innovation

29.08.2020

in

Räddar liv – och företag

Mitt under de mörka och dystra inledande månaderna av covid-19-krisen började något överraskande upplyftande att ske: företag började komma tillsammans för att arbeta öppet på en aldrig tidigare skådad nivå, vilket satte förmågan att skapa värde framför möjligheten att tjäna pengar.

Det tyska multinationella Siemens öppnade till exempel sitt Additive Manufacturing Network för vem som helst som behövde hjälp med design av medicinsk utrustning. Tunglasttillverkaren Scania och Karolinska universitetssjukhuset valde också att samarbeta: Scania omvandlar inte bara släpvagnar till mobila teststationer utan ställer också om ett 20-tal högkvalificerade inköps- och logistikexperter till att lokalisera, köpa in och leverera personlig skyddsutrustning till vårdpersonal. På liknande sätt arbetar Ford tillsammans med United Auto Workers, GE Healthcare och 3M för att bygga ventilatorer i Michigan, med hjälp av F-150-sätesfläktar, bärbara batteripaket och 3D-tryckta delar.

”Den senaste tidens explosion av öppen innovation påminner oss om den enorma potential som öppen innovation medför, oavsett om man befinner sig i en kris eller inte.”

Samarbete kan uppenbarligen rädda människoliv, men det kan även ge stora fördelar för företag – även om dessa ofta förbises under normala omständigheter. I mer än ett decennium har vi studerat öppen innovation och lärt tusentals chefer och studenter hur man kan innovera på ett mer distribuerat, decentraliserat och deltagande sätt. I klassrummet säger majoriteten: ”Vårt företag behöver mer av detta!” Trots entusiasmen blir det sällan någon skillnad. Vi har också sett hur företag har använt hackathons och andra former av öppen innovation för att generera massor av kreativa idéer som aldrig når implementeringspunkten (vilket leder till frustration bland anställda och partners). För många företag är denna typ av distribuerad, decentraliserad och deltagande sätt att innovera fortfarande en ouppnådd ambition.

Genererar framtida samarbeten

Den senaste tidens explosion av öppen innovation påminner oss dock om den enorma potential som öppen innovation medför, oavsett om man befinner sig i en kris eller inte. Öppen innovation har potential att utvidga utrymmet för värdeskapande. Den möjliggör betydligt fler sätt att skapa värde, vare sig det sker genom nya partners med kompletterande färdigheter eller genom att frigöra dold potential i långvariga relationer.

I en kris kan öppen innovation hjälpa organisationer att hitta nya sätt att lösa akuta problem och samtidigt bygga upp ett positivt rykte. Viktigast av allt, kan det tjäna som grund för framtida samarbeten – i linje med sociologisk forskning, som visar att förtroende utvecklas när partners frivilligt ”går en extra mil för den andre” och gör varandra oväntade tjänster.

Fem lärdomar

Vi har samlat fem lärdomar som kan hjälpa företag och organisationer att inte bara dra nytta av öppen innovation under pågående Covid-19-kris, utan också anamma öppen innovation även när pandemin är över. Läs hela artikeln här

——

Tack vare EGN:s samarbete med Harvard Business Publishing har vi möjlighet att dela HBR-artiklar med våra läsare. Under pågående coronavirus-kris gör HBR alla sina coronavirus-relaterade artiklar tillgängliga för allmänheten här.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.