HEM | Insights

Värdet av medvetet ledarskap: Skapa positiv påverkan

02.01.2024

in

Ledarskap handlar i grunden om att ha en positiv påverkan på andra, men för att initiera meningsfull förändring måste ledare först bli medvetna om sina egna beteendemönster.

Nicolai Moltke-Leth är partner och medgrundare av gemenskapen för medvetet ledarskap, Zeal Community. Han arbetar dagligen med att göra ledare bättre genom det han kallar ”Medvetet ledarskap”.

”95 procent av all mänsklig beteende drivs av det omedvetna sinnet. Våra beteendemönster är djupt rotade i vår personliga ’mjukvara’, vilket innebär att vi är omedvetna om de flesta av våra egna handlingar, inklusive hur vi leder,” berättar han och fastställer att;

”Vägen till förändring börjar med utvecklingen av en känsla av medvetet ansvar och praktisering av medvetna förändringar i beteendet.”

Värdet av effektivt ledarskap

Vikten av bra ledarskap kan inte underskattas, och det tydliggörs i resultaten från en Gallup-undersökning som avslöjar hur engagemang från medarbetare är nära kopplat till ledningens effektivitet. Med andra ord; allt handlar om ledarna.

”Effektivt ledarskap har ett enormt värde som sträcker sig långt utöver att bara guida ett team. Det har kraften att odla en stark organisationskultur, skapa en bättre arbetsmiljö, inspirera motivation, öka engagemanget och minska frånvaron,” säger han och fortsätter:

”En anmärkningsvärd del av ledarskap är att det inte bara handlar om yrkesmässig kompetens; det är också en social färdighet.”

Enligt Nicolai Moltke-Leth omfattar ledarskap fem sociala färdigheter: kommunikativa, empatiska, känslomässiga, problemlösande och självskyddande.

”Ledarskap handlar om att förstå människor och skapa en positiv påverkan. Jag observerar dock ofta en obalans mellan antalet ledare och verkliga ledare i organisationer.”

Förståelse för medvetet ledarskap

Medvetet ledarskap är ett medvetet och ansvarsfullt tillvägagångssätt för att leda. Det följer en utvecklingsväg där ledare börjar förstå betydelsen av sin roll och deras påverkan på andra.

”Ledarskap innebär att inspirera och utveckla individer och skapa konstruktiv energi inom organisationen. De två procent bäst presterande företagen har ledare med en extremt hög grad av emotionell intelligens, det vill säga ledare som behärskar sitt medvetna ledarskap,” säger Moltke Leth och refererar till den nära kopplingen till Mikkel Severins populära begrepp ”Emotionell Intelligens”.

True North

”Inom ledarskapsområdet har det förvånat mig att det finns en betydande skillnad mellan kompetensutveckling och mental utveckling. Medan jag har sett denna skillnad praktiseras inom militären och idrotten är den inte lika utbredd inom näringslivet,” noterar Nicolai Moltke-Leth, som både har varit kapten i jägarförbandet och på ett idrottslag.

Det första steget i medvetet ledarskap är självmedvetenhet genom mental utveckling. Det bygger på självförståelse och idén att man måste känna sig själv och det som driver en.

”Den medvetna ledaren lever ett liv med avsikt och förstår hur de påverkar andra. De är medvetna om sitt syfte, sitt ’True North’. Min erfarenhet tyder på att ledare finner denna process av självupptäckt mycket givande, vilket ofta leder till personlig tillväxt.”

Nätverka för ledarskapsutveckling

Personlig utveckling uppnås bäst med hjälp av andra. Därför rekommenderar Nicolai Moltke-Leth också professionella nätverksgrupper som en del av ens ledarskapsutveckling:

”Jämställda nätverk utgör en utmärkt möjlighet för ledarskapsutveckling. Det sägs ofta att när Tiger Woods var på toppen av sin golfkarriär hade han en journalist som följde honom i en hel månad. Efter den perioden frågade journalisten: ’Jag har varit med dig i 30 dagar, men du har arbetat med tre eller fyra tränare. Är det verkligen nödvändigt?’ Till vilket Tiger Woods svarade: ’Vem är den enda som inte kan se din egen sving?’ Feedback är avgörande och understryker idén att vi kan bli tränare för varandra om vi är villiga att öppna upp och stödja varandra.”

Hos EGN driver vi flera nätverksgrupper med fokus på ledarskapsutveckling. Hitta översikten över våra nätverksgrupper här och gör snart ditt eget ledarskap mer medvetet.

Philip Nordentoft

Philip Nordentoft

Content- & SEO Specialist

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.