Bæredygtig ledelse er på vej frem, viser tal fra ny rapport

Fremtidens 7 udfordringer til bæredygtig ledelse

Ny ledelsesrapport viser, hvordan bæredygtig ledelse bliver vigtigere end nogensinde før

Journalist, Philip Nordentoft

Erhvervslandskabet bliver mere og mere komplekst, og mange ledere oplever, at alting bliver vigtigere. Det viser en spritny ledelsesrapport, som vi igen i år har udarbejdet i EGN netværket.

Rapporten er baseret på en medlemsundersøgelse med besvarelser fra 2932 respondenter, hvoraf 78 procent besidder direktør eller lederstillinger

I dag udfordres virksomheder både med bæredygtighedskrav, digital transformation, konkurrencedygtighed, mangel på færdigheder, øgede udgifter, supply chain udfordringer osv.

Dette kan ses i resultaterne af årets spørgeskemaundersøgelse. Til sammenligning med sidste år, når adspurgt om strategisk prioritering, svarer lederne, at alle områder vokser i vigtighed – både på den korte og den lange bane.

Bæredygtig ledelse er på vej frem, viser tal fra ny rapport
Billedet viser, hvordan det at håndtere bæredygtighed og stor usikkerhed er lederes største strategiske prioriteter.

De syv kerneudfordringer

Især inden for bæredygtighed ses et skift i disse år. Undersøgelsen viser tydeligt, at vi er i et paradigmeskift i forhold til bæredygtighed. Vi arbejder ikke længere med opfattelsen af bæredygtighed versus profit, men med bæredygtig profit. Derfor er det også kun naturligt, at bæredygtighed sættes på agendaen i alle organisationens afdelinger. Bæredygtighed er ikke længere blot spørgsmålet om CO2 udledninger, det er et begreb, som favner bredt. Der præsenteres syv kerneudfordringer for bæredygtig ledelse:

1: At rekruttere og fastholde de rette medarbejdere

2: Se fremad, vær ægte, vær venlig

3: Ubalancen mellem personlige og organisatoriske værdier

4: Sæt mål og administrér din forsyningskæde

5: Små virksomheder skal accelerere deres udvikling

6: Walk the talk – undgå greenwashing

7: At blive datadrevet er afgørende

Lederne er ligeledes blevet spurgt, hvad de ser som værende den bæredygtige udviklings vigtigste aspekter. Her scorer evnen til at tænke langsigtet og integritet højest:

Bæredygtig ledelse er på vej frem, viser tal fra ny rapport

Hvordan skal ledere agere?

Stigende pres på virksomhederne nødvendiggør en vigtig diskussion om bæredygtig ledelse, organisationerne og fremtiden. Hvordan navigerer vi i en verden, hvor usikkerhed er den nye normal? Hvordan forbereder vi os bedst på fremtiden, samtidigt med, at vi løser vores daglige operationer – endda ofte med færre ressourcer? Og når alting kalder på flere investeringer, hvordan prioriterer vi så?

Denne diskussion føler vi hos EGN, at vi er nødt til at tage del af. Med flere end 15.000 medlemmer af ledere og specialister, har vi en unik indsigt i og platform til at forberede fremtidens arbejdsmarked på de mange udfordringer, verden står over for. Vi håber, at denne undersøgelse kan være med til at puste liv til debatten og delagtiggøre det brede erhvervsliv i, hvilken retning vi alle sammen bevæger os i.

Lederes trivsel er på spil

Rapporten tjener som bevis på, at vi ikke kan ignorere det stigende pres, virksomheder udsættes for. Derfor bliver det også vigtigere end nogensinde at have fokus på mental sundhed. Når arbejdsbyrden bliver mere kompleks og opgaverne flere og flere, stiger risikoen for stress og andre symptomer på overanstrengelse. Alt for mange ledere har svært ved at koble fra og dermed også svært ved at tage vare på det menneske, som findes inde bag jobtitlen. Læs mere her om mental trivsel for ledere.

Netværk styrker fagligt og personligt

En oplagt måde at forberede sig på en fremtid, hvor alting kastes op i luften, er ved at blive en del af et professionelt netværk. Her mødes ligesindede ledere og specialister for at gøre hinanden bedre. Netværket er et værktøj til at styrke din faglighed, såvel som det er en platform til at styrke din personlige arbejdsmotivation via substantielle samtaler med ligesindede fagfolk uden for din egen organisation. Læs her meget mere om EGNs professionelle netværk, og find den gruppe, som matcher dig.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link