Louise Kronstrand erhvervspsykolog og stifter af virksomheden Bæredygtig Bevidsthed

Bæredygtig bevidsthed skal tænkes helt ind i sindet: Den moderne medarbejder må ikke brænde ud på jobbet

 

Bæredygtighed skal fra samlebåndet og ind på kontoret. Psykolog Louise Kronstrand har stiftet Bæredygtig bevidsthed, som sikrer trivsel for både mennesker og for kloden.

Økosystemer kender vi fra naturen. Disse bæredygtige systemer findes overalt i søer, skove og huler. Økosystemer er sarte størrelser, som kun trives, når forholdene er rigtige. Således er det også med mennesker. Det mener erhvervspsykolog Louise Kronstrand i hvert fald. Ifølge hende er det essentielt for alle virksomheder at forstå samt anerkende menneskets behov for balance.

Ingen har lyst til at komme udmattede hjem fra arbejde blot for at kunne lade op til, at man skal afsted igen. Med en bæredygtig bevidsthed kan man lære at lade op i løbet af arbejdsdagen. I en travl hverdag er det vigtigt at stoppe op og mærke efter, lytte til sin egen krop og hjerne.”

Bæredygtighed tolkes normalt som det at passe miljøet ved at agere i overensstemmelse med planetens ressourcer. Men virksomheder skal fremover også lære at bruge deres medarbejderes ressourcer bæredygtigt.

Når naturen får de rette betingelser, skaber den af sig selv overskud, robusthed og naturlig fremdrift. Sådan er det også med menneskers krop og hjerne, fordi vi som mennesker jo selv ER natur. At skabe bedre betingelser for mental bæredygtighed i løbet af dagen kan øge arbejdsglæden og trivsel blandt medarbejderne.

Stilhed skaber energi

Udover meditation og brug af naturen arbejder Louise Kronstrand med en række værktøjer til at sikre den ”indre bæredygtighed” i arbejdslivet.

”Det kan være noget så simpelt som at indføre små perioder med stilhed i løbet af dagen eller under lange møder. Stilhed kan være med til at give hjernen et øjebliks ro, så den kan ”lade op”. Der er mange måder at finde ro og indsigt på, ligesom det er meget individuelt, hvad der virker for folk.

Mange af de værktøjer, Louise Kronstrand anvender, er blevet brugt tidligere i andre sammenhænge men ofte med henblik på at øge energi og der med effektivitet. Men for Louise er det ikke bare stressreduktion pakket ind som bæredygtighed. Bæredygtig bevidsthed handler om at forstå den dybe sammenhæng imellem menneskers trivsel og klodens trivsel.

”En bæredygtig omstilling kræver radikal innovation og langtidsholdbare løsninger. En stresset hjerne kan ikke tænke innovativt eller rumme den kompleksitet, disse løsninger kræver.”,

 

Fra EGO til ØKO

Både miljøet, investorer og forbrugere kræver det efterhånden af virksomhederne. Bæredygtigheden skal helt ind under huden, og det kræver en monumental ændring af mindset. Vi skal tage ved lære af naturen – også på måder vi hidtil ikke har gjort. Louise Kronstrand arbejder ud fra følgende skema for omstillingen fra EGO-bevidsthed til ØKO-bevidsthed.

 

EGO-BEVIDSTHED ØKO-BEVIDSTHED
Mennesket som hævet over naturen Mennesket som natur
Lokal empati Global empati
Adskillelse Forbundethed
Sektortænkning Systemtænkning
Virksomhedens formål: at skabe værdi for virksomheden og kunden. Virksomhedens formål: at skabe værdi for verden, menneskeheden, biosfæren.

 

Det er ledelsesforskeren Otto Scharmer, der har stiftet teorien, og den beskriver et paradigmeskifte indenfor ledelse, som han mener er nødvendigt for en reel bæredygtig omstilling. Vi skal supplere vores dagligdags EGO-bevidsthed, hvor vi tænker i traditionelle vanebetonede tankebaner, til at have en ØKO-bevidsthed, hvor vi favner helheder i større skala. Der er en sans for, at vi er dybt forbundet og afhængige af hinanden og naturen.

Bæredygtigt at turde fejle

En del af at omstille sig til en bæredygtig bevidsthed, er at skabe mere plads til det hele menneske i det moderne arbejdsliv. Og det indebærer fx at turde fejle. At turde at sigte højt og samtidig vide, at man ikke vil kunne gøre det perfekt. Kun sådan kan man komme i gang med en bæredygtig omstilling, i hvilken man bevæger sig fremad uden at kende målet. Et mål, som i virkeligheden ikke er et mål men en proces. Det er især ledere, som Louise Kronstrand igennem ledersparring eller lederretræter hjælper med at kigge indad.

”Som leder er der mange skjulte normer, som måske er lidt forældede. Der er et ideal om, at ledere skal være stærke og i kontrol, at de skal være ufejlbarlige og i hvert fald ikke sårbare eller stressede. Sådan en tankegang er ikke holdbar – hverken for virksomheden eller for lederen selv, som er nødt til at kigge indad og skabe mere plads for at være menneske.”

Naturen som inspiration

Både i sit arbejde som psykolog og i sit private liv lader Louise Kronstrand sig betage og inspirere af naturen. Især er det naturens evne til at opretholde sig selv, hun er begejstret for.

”Vi taler i naturen om regeneration, som er dyr, planters og økosystemers evne til at vende tilbage til en tilstand af balance. Det fascinerer mig meget, og det er noget, jeg er sikker på, vi, som mennesker, kan lære noget af.”

Med udgangspunkt i dette arbejder hun nu med regenerativ ledelse, som skal lære ledere at se deres virksomhed som et økosystem, der også kan ses som en del af biosfæren, altså i et større, globalt billede.

Er du interesseret i at høre mere om, hvad EGNs professionelle netværk kan gøre for dig, så skriv dig op til en uforpligtende samtale her.

 

TwitterLinkedInFacebookCopy Link