Udbrændthed handler om virksomheden – ikke medarbejderen

Udbrændthed handler om virksomheden – ikke medarbejderen

De fleste vil med sikkerhed kende til følelsen af udbrændthed. I mange tilfælde bliver ansvaret typisk placeret hos én selv, og et hav af gode råd fra selvhjælpslisten følger med som fx at øve sig i at sige nej, dyrke yoga eller træne sin vejrtrækning. Ikke desto mindre er der stigende bevis på, at i den hektiske og konstant foranderlige verden, vi lever i, kan det forårsage mere skade end gavn at pålægge medarbejderen et personligt ansvar for at føle sig udbrændt. Samtidig er udbrændthed, på engelsk ”burnout”, nu blevet officielt anerkendt af verdenssundhedsorganisations WHO – ikke som værende en decideret sygdom, men snarere et såkaldt ”occupational phenomenon”, der er resultatet af kronisk arbejdsrelateret stress, der ikke er blevet håndteret succesfuldt. I lyset af dette er ansvaret nu blevet rykket fra individet mod ledelsen, hvis opgave nu er at skulle tage hånd om denne tilstand blandt virksomhedens folk og udforme en effektiv udbrændthedsstrategi for at komme det til livs.

Nedenstående artikel er leveret til dig i samarbejde med Harvard Business Publishing. Artiklen anskuer udbrændthed fra forskellige psykologiske og teoretiske vinkler og fremhæver konklusioner på undersøgelser og statistikker af metal sundhed, der tydeligt peger mod foruroligende tal, vi bør reagere på. Undersøgelser fra f.eks. Stanford konkluderer, at arbejdsrelateret stress påvirker sundhedsomkostninger og dødeligheden i USA til sådan en grad, at der i landet bruges knap 190 mia. dollars årligt alene på dette område.

Fælles for de undersøgelser og vinkler, som artiklen bygger på, er konklusionen, at udbrændthed uundgåeligt er et alvorligt problem. Men samtidig er det også en svær opgave for ledere at håndtere udbrændthed, da begrebet kan virke både tvetydigt, overvældende og i bund og grund er svær at definere – og hvis selv eksperter forsat har problemer med at definere begrebet, hvordan skal man så kunne forvente, at ledere skal kunne tage hånd om det? Artiklen her forsøger således at tydeliggøre udbrændthed som begreb, hvad der ligger til baggrund for det samt give klare bud på, hvordan ledelsen kan arbejde effektivt mod at udforme en solid udbrændthedsstrategi.

Du finder artiklen her.

 

Tal med en rådgiver om dine muligheder i vores netværk:
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
TwitterLinkedInFacebookCopy Link