HEM | Insights

Håll i och håll ut – Tuffa tider kräver ett starkt förändringsdrivet ledarskap

13.10.2023

in

I höst sjunker framtidstron hos svenska företagare som enligt Svenskt Näringsliv spår lägre efterfrågan till följd av stigande priser, högre räntor och försämrad kronkurs. Samtidigt är vi inne i årets sista kvartal när sälj- och affärsmål ska nås och våra utvecklings- och förändringsprojekt ska ha kommit tillräckligt långt eller börjat ge önskad effekt. 

I ett pressat läge är det lätt att fokusera på här och nu. Men vad händer då med långsiktiga förändringsinitiativ som är viktiga för företagets överlevnad? Här gäller det att inte släppa taget som ledare – att hålla i och hålla ut.

Har du varit med om att införandet av beslutade och kritiska satsningar på nya lösningar som till exempel digitalisering, skjuts framåt i tiden, inte används fullt ut i verksamheten eller inte ger önskad effekt?

Detta trots att strategin, planerna och finansieringen funnits på plats och att det är efterlängtat. Eller pågår det alldeles för många samtida förändringar i verksamheten som tar tid, resurser och energi från dig och medarbetarna så att ni inte hinner eller orkar med det som är viktigt här och nu?  Då delar du din erfarenhet med många andra ledare så här års.

Förmågan att förändras i takt med omvärlden är en förutsättning för att utveckla verksamheten och fortsätta vara konkurrenskraftiga oavsett verksamhet.  Ändå upplever många ledare att det är svårt och att driva förändring och att många förändringsinitiativ inte lyckas.  Är det brist på tid, saknas det pengar eller handlar det om något annat?

Det är människor som förändrar

I en studie av gjord av Harvard Business Review & Strativity där deltagarna fick värdera orsakerna till att förändringar misslyckas, ansågs påverkan av dålig kommunikation (62%) och otillräckligt stöd och ledarskap (54%) ha betydligt högre påverkan än otillräcklig budget (23%) och otillräcklig tid (17%.). Det vill säga det är de mänskliga faktorerna som är mest avgörande för att lyckas i förändringsarbetet. (Källa: Forbes, 13 mars, 2019, Why do Change Program fail?)

Oavsett om det handlar om att införa ett nytt system, ett nytt arbetssätt eller en förändrad kultur är det först när vi får med oss människorna i organisationen på den beteendeförändring och de nya arbetssätt som behövs som målet med förändringen kan uppnås.  

Att etablera nya beteenden är svårt och tar tid.  Även om förändringen i sig behövs och är efterlängtad sätter förändring alltid i gång en rörelse i organisationen när invanda och trygga tankesätt, beteenden och strukturer utmanas. Detta är mycket vanligt att detta, tillsammans med oro och osäkerhet om vad förändringarna kommer att innebära i praktiken, rör upp olika typer av känslor och reaktioner som måste hanteras för att komma framåt i förändring. 

Att få syn på och hantera olika typer av motstånd är därför en viktig uppgift som kräver både tid, erfarenhet och kunskap om hur vi fungerar som människor. När vardagens krav pressar på kan det vara en rejäl utmaning att fortsätta hålla fokus på det som behöver hända på långsikt. Det är en bitvis svår balansakt där det gäller att hålla i och hålla ut.

Du är inte ensam

Många ledare vittnar om att de ofta känner sig ensamma och utlämnade i förändringsarbetet. Men det finns strategier och verktyg för att känna dig mindre ensam och öka dina möjligheter att lyckas. Ett kontinuerligt, aktivt och medvetet förändringsdrivet ledarskap hjälper dig att

  • arbeta på ett mer genomtänkt, planerat och strukturerat sätt för att ge människor det stöd som behövs genom förändringsresan, från start till mål.
  • hitta andra ledare som jobbar med samma förändring eller liknande initiativ att kroka arm med och dessutom få stöd av stödfunktioner och din ledning.
  • skapa en tillitsfull, positiv och inkluderande arbetsmiljö där delaktighet, dialog och samarbete främjar förändringsarbetet

Ett förändringsdrivet ledarskap där individen sätts i fokus leder till ökad motivation, engagemang och kreativitet bland de anställda – faktorer som kan vara avgörande för att uppnå det effekter i verksamheten, till exempel ökad produktivitet, bättre kundupplevelser, förbättrade arbetssätt och stärkt konkurrenskraft. 

Hur ser din förändringsgarderob ut i höst?

Varför inte passa på att se över de förändringar som du driver eller som påverkar dig i höst? Löper allt på som det ska eller behöver du ändra något? Här är några förslag på frågor att reflektera över – ensam eller tillsammans med andra:

  • Vilka förändringar pågår hos dig och hur går det?
  • Vad kan du göra för att stötta och säkra att ni inte tappar fart?
  • Vilka förväntningar finns på dig och hur ser laguppställningen ut runt omkring?
  • Har du den kunskap och stöd du behöver?
  • Hur balanserar du din tid mellan det löpande arbetet och förändringsarbetet?

Följ vår artikelserie om förändringsdrivet ledarskap i höst och vinter

I vår nya artikelserie kommer vi utforska hur du kan leda och driva förändringar med större genomförandekraft och arbetsglädje, i samarbete med Improviate som är specialister på förändringsledning.  

I varje del tas ett nytt perspektiv upp, tillsammans med några konkreta tips på hur du kan stärka ditt förändringsdrivna ledarskap.

Ta gärna del av EGN Inspiration där Maria Widström och Kristina Von Knorring från Improviate föreläste om ”Vad är grejen med förändringsledning” som inspirerat över 2000 personer redan via vår hemsida.

Cecilia Nilsson

Cecilia Nilsson

Förändrings- och kommunikationsspecialist på Improviate

Följ oss för mer inspiration

Följ och kontakta Improviate för djupdykning i förändringsledning

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

27.02.2024

in

Ledarskapskurser kommer till korta när det gäller den löpande utvecklingen i en hektisk affärsvärld. I en tid av ständig utveckling och förändring är det avgörande för ledare att förbli i framkant av de senaste trenderna och bästa praxis inom sitt område. Medan traditionella ledarskapskurser har varit en viktig källa

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.