HEM | Insights

HÅLLBARHET ÄR NU

25.04.2022

in

BIld på klimatexpert Annette Stube från stora ensom som skriver om företagens ansvar till att ställa om till grönt.

Företagsledare måste ta mer ansvar om klimatkatastrofen ska kunna avstyras

”Verksamhetsledare måste gå först i den gröna omställningen- och det ställer nya krav, menar experten Annette Stube

Om jordens genomsnittstemperatur stiger med mer än 1,5 grader,
kommer vi att uppleva konsekvenser som gör att vi inte kommer att kunna fortsätta leva som vi gör nu. Både nationell och internationell lagstiftning får mer och mer fokus på klimatet, men det är en långsam process så nu är det upptill företagen att ställa om hållbarhetsmässigt redan nu.

Detta menar Annette Stube, expert inom strategisk hållbarhet. Hon har dels skrivit en bok inom området men också arbetat inom hållbarhet- bland annat som global chef för Hållbarhet på företaget Mærsk.
”Det är företagen, som i dessa tider kan anpassa eller leverera det som krävs för att undgå klimatkatstrofen”, säger hon.

I hennes ögon skall hållbar utveckling inte längre ses som en ”nisch” eller som en möjlighet till lättköpt branding.

”På samma sätt som exempelvis marknadsutveckling och finansiering skall hållbarhetsarbete vara ett grundvillkor i verksamhetsplanen. Det är viktigt att förstå och ha med detta i strategin, dels för jordens skull, men också för verksamhetens egen skull. Man kommer att hamna på efterkälken om man inte arbetar med detta.

Internt inom företagen behöver ledarna gå i bräschen för att driva denna utveckling.

Företagsledarnas nya utmaningar

När hållbarhet blir efterfrågat från alla håll- från kunder och producenter till investerare- skapar det komplexa utmaningar för företagsledare.
”Den nya uppgiften för ledningen är att sätta sig in i debatten om att göra världen mer hållbar. Det vilar ett stort ansvar på ledare och Vd:ar, för det är dem som tar de största besluten och är företagets ansikte utåt”, säger Annette Stube.

Som företagsledare skall man vara beredd till att arbeta mer klimatvänligt än vad lagstiftningen kräver.

”EU och övriga världen ska säkra lagstiftning, men det tar lång tid och vi har inte den tiden. Ansvaret att leverera behöver därför ligga på företagen- fastän det inte är något lagstadgat krav i nuläget. Poängen är samtidigt att det skapar stora möjligheter för företag att leverera lösningar som kan snabba på den gröna omställningen.

Stora Ensos gröna utveckling

Till vardags sitter Annette Stube som Executive Vice President, hållbarhet, och som del av ledningen i Stora Enso.
Stora Enso är en global ledare när det kommer till produktion av förnybart förpackningsmaterial, biomaterial, trä till byggindustrin och papper. Deras mål är inte bara att bli CO2 neutrala utan också CO2 positiva.

”Vår utgångspunkt är världens behov år 2050 Vi skall vara CO2 positiva, erbjuda biologisk mångfald och vara regenerativa.

Som en av världens största privata ägare av skogsområden vet vi att när CO2 sugs upp av träet under sin tillväxt, återvinns det också i en ny form och frigörs
först när det blivit bränt.

Världen har behov för denna lagring av kol och samtidigt produkter tillverkade av träfiber, fx papperspåsar och engångsbestick, vilka ersätter plast. Om vi som samhälle ska lyckas med att hålla oss under 1,5 grader så kräver det att vi på ett världsomfattande plan lär oss att återvinna och återanvända våra material. Detta är såväl Stora Ensos affärsstrategiska agenda som hållbarhets agenda- Det är sammanflätat.

Se över systemet

Vi behöver titta på det system som vi är en del av- i våra tillfälliga material- och hur det systemet bäst kan bidra till att lösa hållbarhetskrisen. För vi tror på att världen- regulering, kundefterfrågan, tillgång till kapital osv- kommer att gå i samma riktning. Det kommer guida vår innovation och våra investeringsbeslut och ge oss ett försprång på marknaden.

I detta förlopp ska hela värdekedjan involveras. Annette Stube berättar att de ofta får en positiv reaktion, när de kontaktar leverantörer med hållbara åtgärder.

”Lusten till en hållbar omställning har legat och lurat i många år, men hos många har man inte vetat hur man ska gå till väga. Därför är det också viktigt att det finns en öppenhet för att erkänna att man inte har alla lösningar.
Vilken insats kan jag själv göra?

Om man sitter som en ledare i en mindre verksamhet kan det vara svårt att se att ens egen insats kan ha någon form av effekt ur ett större perspektiv. Men det handlar om hur man uppfattar sig själv. Alla företag är en del av ett större system. Därför är hållbar omställning även i de små verksamheterna viktig. Samtidigt ska man inte tro att hållbarhetsarbete är en gratis biljett till framgång. Det kräver att man arbetar strategiskt med hållbarhet i sin verksamhet.

Hur kan EGN hjälpa dig och ditt företag i ert hållbarhetsarbete?

Som en del av av någon av våra nätverksgrupper i EGN, kan man som ledare eller specialist diskutera och utbyta värdefulla idéer inom hållbarhetsarbete tillsammans med likasinnade
Om man önskar få inspiration till en grön omställning är EGN´s nätverksgrupper ett bra sätt att komma igång med detta. Här kan du hitta den nätverksgrupp som passar dig bäst.

För at läsa mer om våra specifika kvalitets- och hållarhetsgrupper klicka HÄR

Philip Nordentoft
Philip Nordentoft

Journalist

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

27.02.2024

in

Ledarskapskurser kommer till korta när det gäller den löpande utvecklingen i en hektisk affärsvärld. I en tid av ständig utveckling och förändring är det avgörande för ledare att förbli i framkant av de senaste trenderna och bästa praxis inom sitt område. Medan traditionella ledarskapskurser har varit en viktig källa

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.