At have hjertet med – altid

I sidste uge lagde Ulrik Nerløe vejen forbi EGN, hvor han åbnede sæsonens første (og globale) webinar. Overskriften lød ”The art of leading with love”, omtrent same overskrift som titlen på Ulriks seneste bog, der bærer titlen, ”THE ENERGY PATH – The art of leading with love”.

Deltog du ikke i webinaret, kan du med fordel læse med her, hvor jeg taler med Ulrik om, hvad det egentlig betyder at lede med hjertet. Hvordan hænger kærlighed, energier og ledelse sammen, og hvilke tanker ligger bag udtrykket ’hele mennesker skaber hele organisationer’?

Mine egne tanker ryger umiddelbart over i, at begreberne ’kærlighed’ og ’ledelse’ hører til i to forskellige arenaer, men der må klart kunne skabes noget innovativt og værdifuldt, hvis man kan formå at forene de to i praksis. Jeg tager kontakt til Ulrik for at lære mere – både om ham og tankerne bag.

Jeg beder Ulrik indledningsvis om at sætte nogle ord på, hvem han er.

”Det er jo faktisk et af mine yndlingsspørgsmål.”, svarer Ulrik. For ifølge ham har vi som mennesker ofte en tendens til at gå skævt til det spørgsmål og i stedet for at svare på, hvem vi er, fortæller vi faktisk mere om, hvad vi er. Vores titel, stilling, rolle og lignende bliver udgangspunktet i introduktionen af os selv, mere end hvem vi er som mennesker, helt indeni.

Modsat lægger Ulrik selv ud med: ”Jeg er et holistisk menneske, jeg er et emotionelt menneske, jeg er et drømmende menneske, jeg er et filantropisk menneske.” Når det er sagt, er Ulrik mentor, international bestsellerforfatter og entreprenør samt stifter af virksomheden, ’Unified People’.

Ulrik har herudover uofficielt taget titlen ’Chief Energy Officer’ til sig – en titel, der i virkeligheden omfavner essensen af hans mission, der, som han selv beskriver det, handler om: ”At skabe en bevidsthed omkring, at alt hænger sammen, alt har en afhængighed af hinanden og i sidste ende, når vi går ned i kvantefysikken og prøver at forstå den, så beskriver den jo i sin simpleste form, at alt er energi.”

Jeg hæfter mig ved ordet ’energi’, som Ulrik benytter sig af. Det kan jo umiddelbart være et svært ord at forholde sig til både fordi vi kender til energi i forskellige kontekster, men også fordi energi ikke er noget, man kan tage og føle på – det er abstrakt og uhåndgribeligt. I musikkens og sportens verden har vi nemmere ved at forholde os til energier, forklarer Ulrik. Han hiver fat i EM-kampene som et eksempel, der helt klart bar præg af en høj grad af bevidsthed og fokus på energi. Men i forretningsverdenen er det en lidt anden historie, for her er det de færreste, som endnu er nået til det punkt, hvor de er begyndt at forholde sig til energier. ”Og det er jo det, jeg bringer på agendaen i alle de virksomheder, jeg arbejder med. For i sidste ende handler det jo for mig ikke om hvad folk er, men mere hvem folk er, og det at arbejde med dem som mennesker”, understreger Ulrik.

Ulrik sætter ordet på spidsen og præsenterer tre separate energicirkler for mig, han selv benytter sig af.

”Vi har den personlige energi, som jeg selv er ansvarlig for”, siger Ulrik. ”Jeg kan træffe en beslutning om, hvad det er for en type energi, jeg ønsker at bringe ind i min dag.” Den omkringliggende cirkel er den sociale, og Ulrik fortsætter: ”Når vi så ’connecter’, som vi to gør nu, opstår der en social energi mellem du og jeg. Det har et fundament skabt af min personlige energi og din personlige energi, men den sociale energi er det, der opstår det sekund, du og jeg ’connecter’.”

Den globale energi skabes således på baggrund af den social energi, der opstår mellem os. Ulrik fortæller videre:

”Og når vi begynder at skabe en social energi, som er stærkt funderet i kærlighed, positivitet, omsorg, nærvær, nysgerrighed, kreativitet, anerkendelse, respekt og frem for alt tillid, så begynder der at opstå noget fuldstændig unikt. Efter vores samtale vil du forhåbentlig være mere energifyldt, og det vil din omverden pludselig mærke, hvilket betyder, at vores sociale energi begynder at blive en del af vores, hver især, globale energi – altså den, vi deler med alle andre udefrakommende.”

I min optik beskriver Ulrik en form usynlig kæde – en kæde, der starter med vores egen personlige energi, vi selv er ansvarlig for, og som herfra sammenkædes med en andens og baner vej for en fælles social energi. Herfra skabes forbindelsen til en større global energi. Energierne er altså betinget af hinanden.

”Lige præcis”, svarer Ulrik og tilføjer: ”The energy we share, makes us dare and care”.

Kærlighed, energi, ledelse
Men hvordan hænger energi og ledelsesadfærd sammen med at lede med kærlighed, er mit næste spørgsmål.

Ulrik forlod IT-branchen og startede sin egen virksomhed, fordi han var træt af dårlig ledelse. Heldigvis findes der dygtige ledere, men kigger man på det generelle billede over ledelse, ligger der stadig et kæmpe udviklingspotentiale, der bare venter på at blive frigivet, fortæller han.

Især tillid er en helt afgørende faktor. For kigger man tilbage i historien, var der selvfølgelig heller ingen soldat, der turde risikere sit eget liv, hvis ikke der var 100% blind tillid til hærføreren, understreger Ulrik, og skaber her broen mellem energier og ledelse; for hvis man leder primært ud fra hvad man er, altså de stjerner, man har fået på skulderen, ja, så ’connecter’ man jo kun rolle til rolle. ’Connecter’ vi menneske til menneske, så kan vi begynde også at lede gennem hvem vi er. Netop derfor er det vigtigt, at vi har hjertet med i alt, hvad vi gør.

”Vi mennesker hedder jo ’human beings’, men vi er jo i dag mere ’human doings’ eller ’human becomings’!”, understreger Ulrik. Mange mennesker sidder fast i fortiden, eller også går de og venter på fremtiden og glemmer at være til stede i det nuværende øjeblik. Og ledelse med hjertet handler i højere grad om at være ’connected’, at være nærværende – det handler om at se det hele menneske. For hele mennesker skaber hele virksomheder.

Ulrik drejer igen blikket mod kampene under EM.

”Se bare, hvad der skete der”, siger han. ”Da den stakkels Christian Eriksen falder om, opstår der et voldsomt empatisk øjeblik, hvor hvert enkelt individ sendte kærlighed og ubevidst positiv energi. Samtidig har man på holdet haft modet til at vise sårbarhed foran resten af holdet. De har siddet og grædt foran fjernsynet. Og jeg taler ikke om, at vi på ledelsesplan i dag skal få folk til at græde, men at turde stille sig frem og være mennesker! Det er den form for ’connectivity’, det i sidste ende handler om.”

Fodboldholdets præsentation gav os en fuldstændig magisk oplevelse, som er et ’kongeeksempel’ på, hvad kærlighed kan gøre, mener Ulrik – og jeg kan kun være enig.

Bæredygtighed
Det interessante er jo, at vi lige nu taler så meget om bæredygtighed, men hvis ikke vi lærer at være, kommer vi aldrig til at være bærende, mener Ulrik og konstaterer:

”For at være bæredygtige, skal vi lære at være læredygtige, og for at vi kan være læredygtige, skal vi være væredygtige. Forskning viser, at 98% af vores adfærd kommer fra vores underbevidsthed, og for de fleste mennesker er op imod 95% af den adfærd ubevidst. Så længe det forholder sig sådan, vil der være langt til at have en bevidst bæredygtig adfærd.”

Derfor skal det starte med noget så fundamentalt som at forstå, hvor stor en ’impact’ man rent faktisk har på sit eget liv, hvis man finder kærligheden frem i sig selv – hvis man lærer at lede med kærlighed, fremfor at være sin egen største kritiker.

Til at støtte sit argument, hiver Ulrik fat i et studie fra Cambridge. Her har man nemlig fundet ud af, at nogle af de karaktertræk, der findes hos nogle af verdens dygtigste ledere, som har skabt de absolut største resultater, handler om at kunne skabe en gennemgående følelse hos folk i form at føle sig set, anerkendt og elsket i organisationen. Når man føler sig tryg og nyder at være på den pågældende lokation, så er man også langt mere opmærksom på de muligheder, der opstår. Hvis vi kan begynde at identificere os med den virksomhed, vi er i, så kan vi også i langt højere grad lægge hjertet i det, vi gør, understreger Ulrik. Og så er vi også langt mere agile.

”Manglende agilitet, modstand mod forandringer, og så fremdeles – det er simpelthen forkert! Det er en misforståelse, det eksisterer ikke. Men en manglende evne til at kunne se sig selv i den ramme, man er i, ikke føle sig anerkendt og fri til at kunne være den man er og ikke have modet eller trygheden til at sige ”Det her kan jeg ikke se meningen i” – det er det, der gør, at vi ser modstand mod forandringer”, siger Ulrik.

LÆS OGSÅ: Mental sundhed – nu og i fremtiden

Fra work/life-balance til life-balance 
De fleste af os kender til udtrykket ’work/life-balance’. Et udtryk, som i ordets bogstavelige forstand henfører til en balance mellem to aspekter, vi kalder ’arbejde’ og ’liv’. Der findes et hav af artikler, som netop omkranser dette tema på den ene eller anden måde, og jeg har da også selv brugt udtrykket uden videre overvejelse. Men Ulrik stiller sig kritisk overfor udtrykket. Han tager det under luppen for mig og bringer nogle interessante tanker på bordet, som jeg slet ikke har overvejet.

”Mange mennesker siger jo ”jeg er én person på arbejdet, og jeg er en anden, når jeg er hjemme. ”Hold da op, hvordan skal man vælge?” spørger Ulrik. ”Prøv at tænke på, hvad det kræver af energi at have to roller hver eneste dag fremfor bare at være.”

Ulrik vender tilbage til det kæmpe udviklingspotentiale, vi har i os som mennesker – ”experimentation beyond imagination”, som Ulriks kollega, Laust Lauridsen kalder det, er et udtryk, der handler om at række ud over vores fantasi for netop at opdage det potentiale, der ulmer i os som mennesker. Men det handler om en fundamental transformation, som kræver nogle helt andre rammer.

”Og det starter med erkendelsen af, at, ja, vi har i mange årtier sagt ”Don’t mix feelings, emotions, and business. They don’t belong together”, siger Ulrik og fortsætter: ”Men work/life-balance er en fuldkommen misforståelse. Det er life-balance! Vi skal ikke dele op mellem privat og erhverv, når det hele jo hænger sammen. Det er i stedet ’balance the flow of life’, vi skal forholde os til nu”, konkluderer Ulrik.

Det går op for mig, at i brugen af udtrykket ’work/life-balance’ spænder vi jo netop ben for os selv ved at lave en grov opdeling mellem to aspekter af livet, der i virkeligheden helt naturligt hænger sammen. Vi separerer liv og arbejde som om, at arbejde ikke rent faktisk er en del af livet – men hvor er det i virkeligheden mange af os bruger de fleste af vores vågne timer i løbet af en uge? På arbejdet.

Man kan jo undre sig over, hvorfor flere ikke taler om det på den måde. For med det udgangspunkt fodrer man jo egentlig kun idéen om to forskellige arenaer, hvor vi skal agere to forskellige personer; den vi er, når vi er på arbejdspladsen, og den vi er udenfor. Som de fleste nok kan nikke genkendende til, så er det jo ikke altid nemt bare at smide tingene ud af hovedet, når man forlader arbejdspladsen – om man vil det eller ej, kan man somme tider komme til at tage ”bagagen” fra arbejdsdagen med hjem, positivt såvel som negativt. Og det i sig selv vidner netop om, at ens job unægteligt er en integreret del af livet som helhed.

Men det er lidt som om, at årelange forventninger til, hvordan vi skal agere, går igen i generationer og forsat lagres på den menneskelige harddisk. Forventninger, der netop afspejler idéen om, at ”feelings and business don’t mix” – men vi skal lære at tillade hjertet og det emotionelle felt, mener Ulrik. Og vi skal blive mere bevidst om de energier, der florerer mellem os og binder os sammen. Vi skal, med andre ord, lære at have hjertet med i alt, hvad vi gør.

Ønsker du at vide mere om Ulrik, hans mission, værdigrundlag og arbejde, kan du læse mere på Unified Peoples hjemmeside, hvor du også her finder link til Ulriks seneste bøger. Klik ind og læs mere lige her. 

Af Ida Sofie Reher 
Marketing- og kommunikationskoordinator, EGN Danmark

 

Find the article in English HERE.

 

Tal med en rådgiver om dine muligheder i vores netværk:
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
TwitterLinkedInFacebookCopy Link