Forventningsindeks: Hvordan klarer små og mellemstore virksomheder Corona-krisen

Et nyttigt tiltag fra vores strategiske samarbejdspartner, Center for Ejerledede Virksomheder:

Center for Ejerledede Virksomheder har under Corona haft travlt med at undersøge og formidle, hvordan især små og mellemstore virksomheder klarer krisen.

Siden 9. april har de spurgt 500 virksomhedsejere hver dag, hvad deres forventninger er til virksomhedens økonomiske resultat i henholdsvis 2020 og 2021 i lyset af pandemien. På baggrund af dette har Center for Ejerledede Virksomheder i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS) og med støtte fra Industriens Fond udarbejdet Erhvervslivets forventningsindeks. Forventningsindekset er især interessant at kigge nærmere på, fordi det fortæller om de økonomiske forventninger hos størstedelen af dansk erhvervslivs små- og mellemstore virksomheder, som ikke kan måles i noterede aktieindeks m.m. Indekset kan findes på www.ejerlederen.dk. Her kan du finde analyser, som løbende opdateres, da der indsamles ny data hver dag.

Temperaturen på danske virksomheder fra dag til dag
Hver dag siden d. 3. april er 500 virksomheder blevet spurgt om deres økonomiske situation før krisen samt deres forventninger til 2020 og 2021. De har svaret ud fra en fem-punkts skala, hvor indeks 100 svarer til, at virksomhederne forventer samme økonomiske situation i hhv. 2020 og 2021, som de gjorde umiddelbart før krisen. Når den gennemsnitlige forventning til henholdsvis 2020 og 2021 deles med den gennemsnitlige forventning før krisen, fremkommer et dagsindeks. Det er klart at se, at rigtig mange virksomheder har fået sig en kæberasler, men som nedenstående graf også viser, er der håb at spore, og mange af de tiltag, som virksomhederne har implementeret for at modstå krisen, ser ud til at virke.

Forventninger til fremtiden stiger forsigtigt
Flere virksomheder ser mere optimistisk på deres forventninger til 2020 end de har gjort længe. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer nu ingen ændring eller fremgang i 2021 i forhold til forventningerne før krisen. Endvidere konkluderes det ud fra undersøgelsen, at de hårdest ramte virksomheder har reageret prompte for at imødegå krisen. Det lader til, at jo længere hen vi kommer i den nye Corona-virkelighed, desto bedre navigerer og omstiller danske ejerledere sig til den. Hos CBS har man samtidig bedt virksomhederne om at graduere hhv. stingingen eller faldet i forventningerne. Her er det interessant at se, at langt de fleste af dem, der forventer en forværring vurderer, at der vil være tale om en mindre tilbagegang i deres økonomiske situation. Samtidig skal det understreges, at forventninger er dynamiske, og at ovenstående stemning derfor nemt kan vende igen. Mens detailhandlen, overnatningsindustrien og kulturen rammes hårdt af Corona-krisen, så slipper byggeriet umiddelbart med færre skrammer.

”Vi kan se, at der bliver kæmpet hårdt rundt omkring i virksomhederne, og det er tydeligt, at der er nogle brancher, der er markant hårdere ramt end andre. Vi kan også se, at det i særlig grad er de virksomheder, som forventer tilbagegang, hvor der bliver gravet dybt i værktøjskassen for de operationelle tiltag”, siger Thomas Plenborg, professor ved CBS.

”Det er interessant og positivt at se, at der ikke udelukkende er fokus på defensive tiltag i form af f.eks. likviditet og nedskæringer. Der tænkes også i høj grad på offensive tiltag som øget markedsføring og nye salgstiltag”, siger Jeppe Christoffersen, lektor ved CBS og tilføjer:

”Alt er i realiteten i spil, herunder på kort eller længere sigt også en revurdering af virksomhedens forretningsmodel, dvs. nye markeder, nye kunder, nye salgskanaler osv.”

Udover de operationelle tiltag, der gøres rundt omkring i virksomhederne, så afslører besvarelserne i forventningsindekset i særlig grad en specifik megatrend, der de seneste uger har fået luft under vingerne; digitalisering. Et stort antal af de adspurgte virksomheder fortæller, at digitaliseringen fylder mere i deres hverdag end nogensinde før.

”Mange virksomheder har virkelig taget digitaliseringen til sig på flere niveauer. Ikke bare på salg og markedsføring, men også på ledelses- og organisationsniveau. Der er sket en stor forandring i forhold til, hvordan vi samarbejder både internt i organisationen og eksternt med kunder og samarbejdspartnere. Og det tror jeg, vi vil se tilbage på som en blivende forandring, der tog fart under Corona-krisen,” siger Jeppe Christoffersen.

The Economist: Et globalt business-barometer
Det engelske nyhedsmedie, The Economist har lanceret et tiltag, der minder om forventningsindekset, men som vejer den globale forretningsstemning under Corona-krisen: The Global Business Barometer. The Economists’ respondenter har dog nej-hatten på – størstedelen svarer, at udsigterne for den globale økonomi er slemme, og det samme gælder for de lande, respondenterne opererer i. De respondenter, der desuden er i consumer goods-industrier, korser sig over kundernes lave tillid til markedet og økonomien. Meget tyder således på, at danske virksomheder ser lysere på tiden under og efter Corona-krisen, end det er tilfældet i resten af Europa.

Inspirationskatalog vidner om gåpåmod
Center for Ejerledede Virksomheder har endvidere også spurgt virksomhederne dagligt, hvilke forretningsmæssige tiltag, de har gjort for at tilpasse sig krisen. Her har rigtig mange virksomheder budt ind, og disse kan findes på www.ejerlederen.dk under ”Corona & Data”. Dette inspirationskatalog opdateres dagligt og vidner om, at der stor kreativitet og gåpåmod i danske små- og mellemstore virksomheder. Du har mulighed for at søge på branche, virksomhed eller de temaer, du selv ønsker at grave dybere i. På www.ejerlederen.dk finder du desuden relevante cases, hvor ejerledere fortæller om deres erfaringer med håndtering af Corona-krisen.

Der holdes ud og holdes stand, og det er godt gået!

 

Tal med en rådgiver om dine muligheder i vores netværk:
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
TwitterLinkedInFacebookCopy Link