Kvinder samlet til netværksmøde

Nyt kvindenetværk sætter fokus på forskelligheder

KVINDER OG MÆND LEDER FORSKELLIGT, FORDI VI ER FORSKELLIGE. MEN I STEDET FOR AT FORSØGE AT ARBEJDE UDEN OM DET, BØR FORSKELLIGHEDERNE SES SOM EN FORCE. DERFOR HAR EGN STARTET ET NETVÆRK FOR KVINDELIGE LEDERE.

Når samtalen falder på ligestilling og vores arbejdsliv, ender det ofte i en klichépræget debat om barsel og kvoter. Det er dog andre udfordringer, som især kvindelige ledere konfronteres med i det daglige. For eksempel når de møder forskelligheden i ledelsesstil og opgaveløsning.

“I virkeligheden er det dog en god ting, at kvinder og mænd ikke leder ens, og derfor skal man turde italesætte forskellene”.

Det mener Lill Palmblad, netværksdirektør i EGN og netværksleder af EGN’s nye kvindenetværksgruppe, hvor kvindelige ledere i et fortroligt forum har mulighed for at diskutere de udfordringer og erfaringer, de gør sig.

Og ikke mindst perspektivere det, så de kan bruge det i deres arbejde fremadrettet.

“Alle parter vil vinde ved at blive mere bevidste om forskellene og bruge det aktivt som en værdiskabende faktor”.

“Netværksgruppen skal være et sted, hvor vi kan debattere emner på et kvalitativt og professionelt grundlag – og hvor vi gerne skal finde inspiration og blive klogere sammen,” forklarer Lill Palmblad.

Mænd har bedre topchef-chancer
I Danmark er fem ud af seks topchefer mænd, og i en nylig undersøgelse foretaget af YouGov for Lederne svarer 52 pct. af  de adspurgte ledere, at mænd har ”lidt” eller ”meget” bedre mulighed for at blive topleder i den private sektor i Danmark.

41 pct. vurderer, at mænd og kvinder har lige gode muligheder for at blive øverstkommanderende. Kun én pct. af de i alt 2.335 adspurgte ledere peger på, at kvinders muligheder er bedre end mændenes.

“Vanetænkning betyder noget. Vi er vant til at se mænd i toplederstillinger, og derfor forestiller vi os, at de har bedre chance for at blive det. Og det vi forestiller os præger vores adfærd. Derfor er det vigtigt, at vi bliver mere bevidste om, hvorfor vi agerer og tænker, som vi gør,” siger Lill Palmblad.

Se forskelligheden som en værdi
Udgangspunktet for netværksgruppen er netop at udfordre vanetænkningen, blive bevidste om de forskelle, der er i for eksempel mænd og kvinders tilgang til opgaveløsning – og bruge det som en styrke.

“I vores kultur er vi meget fokuserede på lighed mellem kønnene, og måske derfor ikke bevidste om de forskelle, der jo alligevel er, og det kan nærmest ende i en konflikt, hvis nogen påpeger det,” siger Lill Palmblad og understrejer, at alle parter vil vinde ved at blive mere bevidste om forskellene og bruge det aktivt som en værdiskabende faktor.

”Tanken om diversitet går jo netop på, at vi som forskellige mennesker bidrager forskelligt – og tilsammen ’fylder pladen bedre ud’,” forklarer hun og tilføjer:

“Hvis vi i netværksgruppen kan blive mere bevidste om, hvordan vi selv agerer og tænker som kvinder og ledere – både med vores mandlige kolleger og hinanden – kan vi inspirere hinanden og selv gøre noget for at bruge forskellighederne positivt i vores arbejdsliv og karriere”.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link