HEM | Insights

Ensam är inte stark – Förändringsarbete är en lagsport

23.11.2023

in

I dagens dynamiska affärsmiljö är chefers förmåga att leda i förändring kritisk för att organisationen ska kunna utvecklas och överleva på sikt. Samtidigt är det vanligt att chefer känner sig ensamma och utlämnade inför utmaningen att balansera sin tid och fokus mellan den dagliga verksamheten och långsiktigt förändringsarbete. Många upplever dessutom att det är svårt att motivera, leda och engagera sina medarbetare framgångsrikt i förändringar. Därför är det viktigt att stärka både chefens och organisationens förmåga att skapa framgång och arbetsglädje i förändring. Att hitta kraften tillsammans är en bra början!

Chefen är i fokus

Som chef är du alltid i blickfånget när verksamheten driver förändringsarbete, oavsett om du vill eller inte. Vad tycker du om förändringen, hur beter du dig och hur stödjer du beslutade förändringar i handling? Ditt sätt att agera, kommunicera och förhålla dig till förändringar speglar av sig och du har ett inflytande på hur andra i organisationen ser på förändringar. Därför har du en stor möjlighet att påverka hur väl förändringar lyckas samtidigt som din roll i förändringsarbetet inte går att delegera till någon annan.

Om förändringen är utmanande kommer du möta många känslor och frågor från din omgivning. Oavsett hur förberedd du är kan du få svårt att värja dig och hantera allt som läggs på dig. När blickarna riktas mot dig är det lätt och fullt begripligt om du känner dig ensam. Men det finns strategier och verktyg som kan få dig att känna dig mindre ensam och samtidigt öka möjligheterna att lyckas!

Hitta kraften tillsammans och samarbeta

Förändringsledningens processorienterade, strukturerade och beprövade arbetssätt hjälper dig att leda och driva din förändring framåt och kan vara ett bra stöd att luta sig mot. Men genom att lyfta blicken, hitta kraften tillsammans med andra och samarbeta i förändringsarbetet stärker du både din egen och andras förmåga att driva framgångsrik förändring.

Att stärka sitt ledarskap är inte bara en individuell resa utan en kollektiv ansträngning. När hela organisationen arbetar med att utveckla och stärka sitt förändringsdrivna ledarskap ökar möjligheten att samarbeta med andra chefer och experter för att skapa verkliga förändringar och en miljö där chefer kan navigera i förändring på ett hållbart sätt.

För att nå framgång i en organisation och verklig förflyttning behövs en gemensam ansträngning och att människorna i verksamheten tillsammans driver mot något nytt.

Arbeta systematiskt för att hitta dina förändringsvänner

Så var hittar du dina ”förändringsvänner”? Är det bara andra människor eller finns det andra ”vänner” att luta sig mot? En bra början är att ta dig tid och gå igenom vilka de är på ett medvetet systematiskt sätt och fundera på hur de kan hjälpa dig och verksamheten framåt i förändringen. Här kommer fyra tips på var du kan leta:

 • Kroka arm med andra ledare och experter
  Det är inte bara hos din egen ledare, ledningsgrupp eller styrgrupp som du kan hitta stöd. Du kan också kroka arm med andra ledare som jobbar med samma förändring eller liknande initiativ för att dela erfarenheter och lära av varandra utanför organiserade möten och strukturer. I större organisationer kan du även hitta personer inom HR och kommunikation och andra liknande expertområden att bolla med. Det kan låta självklart men tidspress, rädslan för att visa sig svag, och olika kulturella aspekter kan göra att det inte alltid är enkelt att få till i praktiken. Genom att räcka ut handen och öppna upp kan du både få stöd och bidra till att bygga förtroende och öka den gemensamma förändringsförmågan.
 • Hitta stödet hos dina medarbetare
  Visst finns det situationer när du inte kan vara öppen och prata om en viss förändring med dina medarbetare, till exempel vid omorganisation eller neddragningar. Många chefer tycker dessutom att det är svårt att prata om förändring generellt och undviker det gärna för att slippa hantera oro och frågor de inte har svar på. Men genom en tillitsfull, positiv och inkluderande arbetsmiljö med utrymme för delaktighet och dialog kan både du och dina medarbetare känna stöd för att hantera en specifik förändring eller förändringar i stort.
 • Ta hjälp av systemets gemensamma arbetssätt
  Det är inte bara hos andra människor som du kan hitta stödet som chef. Gemensamma system och arbetssätt är också en vän att luta sig mot i ditt förändringsarbete. Genom att arbeta på ett mer genomtänkt, planerat och strukturerat sätt blir det enklare för dig och dina medarbetare att ta er genom förändringsresan, från start till mål. Att ha ett gemensamt ramverk för att hantera förändringar med ett gemensamt språk, tillvägagångssätt och verktyg som alla känner till, ökar tryggheten, sparar tid och möjliggör ett smart samarbete.
 • Sammanhanget underlättar
  Det kan vara svårt att hitta kraften i ett enskilt förändringsinitiativ och till och med förvirrande om det pågår flera till synes separata initiativ. Om du sätter förändringen i ett sammanhang och visar hur den hänger ihop med och bidrar till någonting som större, blir det lättare att förstå och ta till sig både vad som ska göras och varför. När du dessutom kopplar ihop förändringen med strategiska prioriteringar som är viktiga för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar och överleva på sikt, blir det enklare för dig som chef att motivera och engagera dina medarbetare. I ett större sammanhang kan du dessutom hitta fler ledare att samarbeta med. 

Ensam är inte stark – förändringsarbete är en lagsport.

Ett utveckla ett aktivt och starkt förändringsdrivet ledarskap är både en individuell och kollektiv ansträngning. Genom att hitta kraften tillsammans, bygga förtroende och skapa tydliga kopplingar till organisationens mål och strategier, ökar möjligheten för chefer och organisationer att navigera framgångsrikt genom förändringar.

Hur ser din laguppställning ut i förändringsarbetet?
Var hittar du kraft och stöd i dina förändringar? Här är några förslag på frågor att reflektera över – ensam eller tillsammans med andra:

 • Hur ser laguppställningen i förändringen ut – finns det andra ledare att kroka arm med?
 • Hur kan du ta hjälp av din ledare, styrgrupper och andra roller i ditt arbete?
 • Hur pratar du om förändring med dina medarbetare – tar du dig tid och finns tilliten?
 • Finns det ett gemensamt ramverk och struktur för förändring att luta dig mot?
 • Hur ser kopplingen till strategier och mål ut i dina förändringar – finns det ett tydligt varför?

Följ vår artikelserie om förändringsdrivet ledarskap i höst och vinter

Det här del två i höstens och vinterns artikelserie om att leda och driva förändringar med större genomförandekraft och arbetsglädje, i samarbete med Improviate  som är specialister på förändringsledning.

I varje del tas ett nytt perspektiv upp, tillsammans med några konkreta tips på hur du kan stärka ditt förändringsdrivna ledarskap. Här hittar du del 1.

Ta gärna del av EGN Inspiration där Maria Widström och Kristina Von Knorring från Improviate föreläste om ”Vad är grejen med förändringsledning” som inspirerat över 2000 personer redan via vår hemsida.

Cecilia Nilsson

Cecilia Nilsson

Förändrings- och kommunikationsspecialist på Improviate

Följ oss för mer inspiration

Följ och kontakta Improviate för djupdykning i förändringsledning

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

27.02.2024

in

Ledarskapskurser kommer till korta när det gäller den löpande utvecklingen i en hektisk affärsvärld. I en tid av ständig utveckling och förändring är det avgörande för ledare att förbli i framkant av de senaste trenderna och bästa praxis inom sitt område. Medan traditionella ledarskapskurser har varit en viktig källa

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.