Lise Dahl Arvedsen er ph.d. i ledelse og organisation, coach og partner i Augmenti, ekspert i hybrid transformation

Brug pandemien som springbræt til en succesfuld hybrid fremtid

Coronapandemien har tvunget os til at arbejde hjemmefra, men den er blot startskuddet til en hybrid transformation, hvor fleksibilitet, bæredygtighed og formål bliver nøglekravene.

journalist, Philip Nordentoft

I løbet af de seneste år har vi været igennem meget voldsomme forandringer på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder har været nødt til at lære rigtig meget rigtig hurtigt, når det kommer til omstillingsparathed og hybrid fleksibilitet. Alligevel mener ph.d. i ledelse og organisation, coach og partner i Augmenti, Lise Dahl Arvedsen, at transformationen kun lige er begyndt.

”Grundlæggende set er vores arbejdsmarked forankret i tankegange helt tilbage fra industrialiseringen for 150 år siden. Og selvom vi har været nødt til at tænke i nye baner med en meget stejl læringskurve, så er der stadig et enormt uforløst potentiale.”

Lise Dahl Arvedsen har forsket i hybrid og virtuel ledelse siden 2015, og for hende er der ingen tvivl om, at Coronapandemien har sat skub i tingene.

”Tilbage i 2015 troede jeg først, at vi ville se et stort skred inden for den hybride transformation om 10 eller femten år. Skredet er indtruffet allerede, men hvis vi skal fortsætte udviklingen, er det vigtigt, at vi ikke bare nøjes med at indføre en work from home ordning. Vi skal omfavne transformationen på alle fronter.”

Illustration. Der er nye betingerlser for arbejdet i en hybrid hverdag
I en hybrid hverdag opstår nye betingelser, hvor foranderlighed og uklarhed spiller en væsentlig rolle.

De unge vil have fleksibilitet og formål

Det er åbenlyst, hvor stor effekt hjemmekontorerne har haft for den fleksible arbejdsdag. Men fleksibilitet er ikke nødvendigvis nok at tilbyde, hvis man vil forblive konkurrencedygtig som moderne organisation.

”Som en del af den af det skred, vi ser på arbejdsmarkedet, ser vi mere og mere, at især de yngre generationer efterspørger jobs med mening og formål. Jobs som har en positiv effekt på planeten og samfundet.”

Virksomheder kan i fremtiden blive nødt til at lægge om i deres værdigrundlag, hvis de fortsat skal kunne tiltrække talentmasse.

”Dagene med de store hjørnekontorer og høje lønninger svinder. Færre og færre bliver villige til at arbejde med noget, som ikke tiltaler dem ideologisk, bare fordi lønnen er høj.”

Sammen med formål og fleksibilitet ser vi for tiden en stor bevægelse inden for bæredygtighed, især i forhold til bæredygtige forhold på arbejdspladsen.

”Der kommer større og større fokus på, at man skal passe på sine medarbejdere og skabe en psykologisk tryg kultur. Den hybride organisation hjælper kraftigt til at skabe et holdbart arbejdsliv, hvor man har større mulighed for afbræk og mere selvbestemmelse. Hvis ikke det bliver gjort ordentligt, er der dog risiko for at skabe øget stress og mindske sammenhængskraften”

Nye krav til lederne

Lise Dahl Arvedsen arbejder som konsulent med ledelsesudvikling. Hun coacher ledere til at skabe succes med et holdbart samarbejde i en hybrid organisation. Udover praktiske teknologiske udfordringer, ser hun også, at mange ledere oplever helt nye krav til deres position.

”I de hybride organisationer lægges der mere ansvar over på den enkelte medarbejder. Det gør, at ledernes opgave i højere grad bliver at sikre medarbejdernes tilhørsforhold til arbejdspladsen. Der kommer altså et øget fokus på relationer og nærvær.”

Lise Dahl Arvedsen arbejder med at pege på de blinde vinkler, som kan opstå, når man overgår til et hybridt samarbejde. Især mener hun, er det vigtigt for lederne at få klargjort efter hvilke værdier, deres organisation vil indrette sig.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link