Cheferne har talt: Fremtidens arbejdsmarked bliver stadig mere usikkert

Ny, omfattende rapport forudser store usikkerheder på fremtidens arbejdsmarked. Pandemier og kriser forudsætter endnu større omstillingsparathed for virksomhederne

Fremtidens arbejdsmarked bliver umuligt at forudsige. Klimaomstilling og global pandemi får verden til at bevæge sig hurtigere end nogensinde. Det viser en ny rapport fra EGN, hvor hele 75 procent af de udspurgte ledere var ”enige” eller ”svært enige” i udsagnet:

”Verden bevæger sig hurtigt og fremtidig udvikling bliver mere usikker og sværere at forudse”

Årsagen til denne opfattelse af fremtidens arbejdsmarked skal findes i de kriser, som 2020 bød på. EGNs ledere mærker stadig pandemiens konsekvenser, og frygter, at de sande økonomiske omkostninger endnu ikke er indtruffet.

graf over den stigende usikkerhed på fremtidens arbejdsmarked

Mod, proaktivitet og samarbejde er nøglen

De virksomheder, som kommer til at udmærke sig i fremtidens usikkerheder, er dem, som tør at være på forkant. Det kræver mod at satse proaktivt, men det bliver en nødvendighed at komme problemerne i forkøbet. Ligeledes viser svarene fra rapporten, at fremtiden skal designes med hjælp af samarbejde. I en til stadighed mere og mere globaliseret verden, skal virksomheder blive endnu bedre til at samarbejde.

Gode intentioner er ikke nok

Det første skridt til at håndtere en usikker fremtid er at have intentionerne i orden. I enhver virksomhed skal der fra lederens side være et udtalt ønske om at være omstillingsparat. Men gode intentioner er ikke nok. Der skal aktivt handles for at være på forkant med fremtiden. Også selvom dette betyder, at man tager chancer, som falder til jorden. Hvis man fejler, prøver man noget nyt, og sådan bliver man ved.

Fladere struktur og mere fleksibilitet

Flere end halvdelen af de adspurgte ledere svarer, at de håndterer den stigende usikkerhed ved at arbejde mere fleksibelt. Dette er en anerkendelse af behovet for fladere strukturer, som gør det nemmere for virksomhederne at omorganisere sine teams. Sådan fleksibilitet ruster erhverv til at kunne klare pludselige skift på det globale og lokale arbejdsmarked. Den traditionelle pyramidestruktur vil i stigende grad blive udfaset. I stedet vil virksomheders organisatoriske strukturer komme til at minde mere om fleksible fællesskaber.

Graf over løsningsforslag til håndtering af virksomhedernes usikre fremtid

Ligeledes viser rapporten, at en stor procentdel af ledere spekulerer i at investere endnu flere ressourcer i innovation.

Der skal vækstes

Næsten 85 procent af lederne mener, at det at vækste er deres vigtigste strategi i det kommende år. Udover at have fokus på vækst via innovation, vil man se, at mange virksomheder investerer i ”revenue intelligence”. Dette er en fuldstændig gennemgang af alle virksomhedens facetter. Det er ikke kun i salgsafdelingen vækstpotentialet er at finde – også i for eksempel forsyningskæderne, vil man ved at tænke strategisk kunne optimere sig frem til store besparelser og dermed skaffe ressourcer til mere vækst. Læs mere her, hvis du vil vide mere om, hvordan du optimerer din forsyningskæde.

Grafen viser, hvordan vækst er det vigtigste element for fremtidens arbejdsmarked

Den digitale transformation på arbejdsmarkedet

Det står efterhånden klart, at en digital transformation ikke er valg, men en nødvendighed. Virksomheder, der er teknologisk førende på deres felt, vokser fem gange hurtigere end deres konkurrenter. Derfor er digital og teknologisk omstilling ikke bare et spørgsmål om at kunne følge med – men om ikke at blive elimineret. 85 procent af EGNs ledere anerkender dette faktum, og svarer i undersøgelsen, at digital transformation er deres vigtigste strategiske prioritet i de kommende 3-5 år.

Grafen viser, hvordan innovation er det vigtigste element for fremtidens arbejdsmarked

Bæredygtighed kræver mere indsats

Konceptet bæredygtighed er under udvikling. Det er ikke længere nok kun at have fokus på produktionens CO2 udvikling. En grøn omstilling skal ske på tværs af alle virksomhedens facetter. Man taler om en bæredygtig bevidsthed, som er filosofien omkring det psykiske velvære hos medarbejderne. Mere og mere forlanges det af virksomhederne at tage hånd om sine ansatte med en empatisk ledelsesstil.

Netværk er nøglen

Fremtidens stigende usikkerhed kan gøre det uoverskueligt for den enkelte leder at navigere i et uforudsigeligt og kaotisk marked. Derfor tilbyder EGN eksklusive netværksgrupper, hvor man i samarbejde med andre ledere fra sammenlignelige virksomheder rustes til at tackle de udfordringer, fremtiden bringer. Klik og udfyld formularen her, hvis du vil høre meget mere om dine netværksmuligheder hos EGN.

Undersøgelsen er baseret på 2270 respondenter, hvoraf 1800 besidder lederstillinger.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link