TwitterLinkedInFacebookCopy Link

12 vinkkiä toimivaan etätapaamiseen

Kiristyneiden matkustusrajoitusten ja laajojen etätyösuositusten myötä etätapaamiset tulevat olemaan taas vahvasti läsnä työarjessa. Etätapaamiset kuormittavat monia ja tapaamisesta toiseen siirtyminen tiukalla minuuttiaikataululla aiheuttaa uudenlaista väsymystä.

Kuinka ylläpitää osallistujien mielenkiinto ja saada heidät tuomaan esille omia ajatuksiaan? Entä miten saada keskustelusta sujuvaa? Ei ole myöskään harvinaista, että yksi tai kaksi osallistujista hallitsee keskustelua, kun muut tyytyvät passiivisten osallistujien rooliin. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla.

Tehokkaiden ja innostavien etätapaamisten järjestäminen on mahdollista hyödyntämällä mm. verkkotyökaluja sekä muita hyväksi todettuja käytäntöjä. Erilaisia työkaluja on tarjolla runsaasti ja jo muutamilla hyväksi todetuilla käytännöillä on suuri vaikutus tapaamisten sujuvuuteen.

Fyysinen etäisyys synnyttää helposti henkistä etäisyyttä tiimin jäsenten välille ja kameran käyttämistä ei turhaan suositella. Toisten osapuolien näkeminen ruudulla helpottaa yhteistyötä huomattavasti ja on tärkeää yhteishengelle sekä työmotivaatiolle. Etätapaamisten pitäminen vaatii myös erilaista valmistautumista vetäjältä ja osallistujien osallistamista on myös hyvä suunnitella etukäteen kirjaamalla ylös muutamia kysymyksiä, joihin kaikilta osallistujilta haluaa vastauksen.

Lue Harvard Business Review -artikkeli ja poimi 12 vinkistä heti muutama kokeiluun!

TwitterLinkedInFacebookCopy Link