TwitterLinkedInFacebookCopy Link

5 strategiaa, joiden avulla autat työntekijöitäsi tekemään itsenäisiä päätöksiä

Autonomia on innovatiivisen kulttuurin tunnusmerkki. Kyky tehdä päätöksiä lisää motivaatiota, mikä puolestaan parantaa suorituskykyä ja hyvinvointia. Se antaa johtajille myös enemmän aikaa keskittyä monimutkaisempiin päätöksiin. Päätöksentekokyvyn lisääminen saattaa näyttää yksinkertaiselta, mutta käytännössä sitä on vaikea toteuttaa. Harvard Business Reviewin artikkelin mukaan se on suuri muutos johtajille, jotka ovat tottuneet perinteisiin hierarkkisiin organisaatioihin, joissa päätösvalta on tiukasti harvojen valittujen käsissä ja monet päätökset jätetään sanomatta.

Tämän seurauksena työntekijät eivät ole tottuneet tekemään päätöksiä. Ja kun heille annetaan valtuudet ottaa enemmän vastuuta päätöksenteosta, he joutuvat usein selvittämään sen itse ilman selkeää ohjausta tai tukea. Jopa kyvykkäimmät ja innokkaimmat työntekijät miettivät, tekevätkö he oikein.

Tässä viisi strategiaa, joiden avulla helpotat työntekijöitäsi tekemään rohkeasti itsenäisiä ratkaisuja:

1. Valmistaudu jakamaan vastuuta

Usein johtajat näkevät roolinsa ja asemansa olevan tiukasti sidoksissa päätösvaltaan, jolloin vastuun siirtäminen nähdään heidän valtansa vähentämisenä.

Valmistaudu delegoimaan päätöksentekoa:

– Pohdi, mikä on estänyt sinua aiemmin antamasta ihmisille vaikutusvaltaa.
– Laadi suunnitelma vastuiden asteittaiseen siirtämiseen.
– Ota se tilaisuutena parantaa päätöksenteon laatua ja tutkia muita roolisi näkökohtia, kuten innovointia ja kasvua, kun vapautat itsesi joistakin johtamisvastuistasi.
– Muistutat itsellesi, miksi teet tämän – eli annat ihmisille mahdollisuuden kehittyä sekä hyödyntää heidän näkemystään kyseisestä asiasta.

2. Kehitä päätöksentekoperiaatteet

Johtajan rooli on rohkaista ihmisiä ajattelemaan itse. Kannusta heitä ottamaan huomioon, mikä on asiakkaiden ja organisaation etujen mukaista päätöksiä tehtäessä. Aseta rajat ja raamit. Tuo esiin mahdolliset käyttäytymismallit, jotka voivat vaarantaa järkevän päätöksenteon. Vaadi läpinäkyvyyttä, jotta he pystyvät tarvittaessa viestimään päätöksen lisäksi myös perusteluista.

3. Selkeytä päätöksentekoroolit

On tärkeää selventää päätöksenteon roolit, oikeudet ja vastuuvelvollisuus. Kirjoita ylös päätökset, joista olet vastuussa. Mieti, oletko sinä paras henkilö tekemään nämä päätökset, mutta muista, että sinulla on edelleen kokonaisvastuu – delegointia ei pidä sekoittaa velvollisuuksien laiminlyöntiin.

Määrittele, kenelle voit antaa enemmän päätöksentekovastuuta heidän kykyjensä ja vastuualueensa perusteella, ja määrittele, mistä asioista he voivat tehdä päätöksiä. Kannusta heitä ajan mittaan siirtämään vastuuta alaspäin, kun olette molemmat vakuuttuneita siitä, että järjestely toimii.

4. Osoita, että uskot ja luotat

Kaikki tekevät päivittäin päätöksiä työssään – tiedostivatpa he sen tai eivät. Päätösten tekeminen, joilla on suurempi vaikutus tiimiisi, kuten resurssien käyttö, hinnoittelu ja jakelu, voi herättää monenlaisia tunteita – ahdistuksesta jännitykseen.

Se, että näytät työntekijällesi uskovasi häneen, kun hän ottaa askeleen ylöspäin, luo luottamusta ja uskoa hänen kykyihinsä.

5. Luo oppimismahdollisuuksia

Selkeys ja usko vievät pitkälle. Päätöksentekokyvyssä ja harkintakyvyssä voi kuitenkin olla vielä puutteita.

Käytä näitä neljää oppimismahdollisuutta:

– Kannusta heitä omaksumaan kollegoilta, kolmansilta osapuolilta ja teknologialta saatua tietoa, analysoimaan sitä huolellisesti, kuuntelemaan tarkkaavaisesti ja käyttämään huolellista harkintaa.
– Toiseksi päätöksentekoprosessia on avattava esimerkiksi kutsumalla ihmisiä kokouksiin, jossa käsitellään tärkeitä aiheita.
– Kolmanneksi järjestä kokoukset päätösten ympärille, jotta niiden merkitys korostuu ja ihmiset saavat mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon.
– Neljänneksi tiedota korkean profiilin kriittisistä päätöksistä, kuten irtisanomisista, uusien aloitteiden käynnistämisestä ja suurista investoinneista, on tehtävä selkeästi, jotta ihmiset saavat tietoa siitä, miten päätökset on tehty.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan täältä.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link