TwitterLinkedInFacebookCopy Link

5 tapaa, joilla johtajat voivat lisätä työntekijöiden sitoutumista

Johtajien on tärkeää asettaa etusijalle henkilöstön säilyttäminen, jotta voidaan sekä hidastaa työvoiman nopeaa vaihtuvuutta – joka on osoittautunut kestäväksi jopa taloudellisen epävarmuuden keskellä – että valmistautua ennakoivasti seuraavaan kasvusykliin, jossa vuosien 2021 ja 2022 rekrytointivimma syttyy uudelleen täydellä voimalla.

Menestyksekkään sitouttamisstrategian laatimiseksi johtajien on tarkasteltava työntekijöiden sitoutumista eli sitä, missä määrin työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä, työtovereihinsa ja yrityksensä kasvuun.

Tässä viisi tehokasta tapaa, joilla johtajat voivat parantaa työntekijöiden sitoutumista:

1. Korosta työn tarkoitusta, merkitystä ja vaikutusta

Työntekijöiden sitoutumisen lisäämiseksi on tärkeää ensin ymmärtää työntekijöiden kehittyvät toiveet. Nykyään työntekijät haluavat yhä useammin tuntea, että heidän työtään arvostetaan. He haluavat tuntea ja ymmärtää yrityksensä vision ja varmistua siitä, että he ovat linjassa sen kanssa.

Gen Z -polven nousevaa työntekijäryhmää, joka pian muodostaa enemmistön työpaikoista, motivoi erityisesti tarkoitukseen tähtäävä työ. Tämän vuoksi työnantajien on varmistettava, että jokainen työntekijä, johdosta harjoittelijoihin, on linjassa organisaation tavoitteiden kanssa ja ymmärtää, miten heidän päivittäiset tuotoksensa vaikuttavat.

2. Mittaa sitoutumista

Johdon olisi määriteltävä, miten he aikovat mitata ja tallentaa työntekijöiden sitoutumisen tason, esimerkiksi kyselyillä ja tuottavuusmittareilla. Sitoutumista olisi mitattava säännöllisesti, jotta johto saa reaaliaikaisen käsityksen yksittäisten työntekijöiden huolenaiheista, palautteesta, kiinnostuksen kohteista ja sitoutumisen tasosta.

3. Toimi tulosten perusteella

Kun johto on ottanut käyttöön järjestelmän sitoutumisen mittaamista varten, on ratkaisevan tärkeää toimia. Tämän datan pitäisi antaa tietoa siitä, miten työnantajat muokkaavat ja kehittävät työntekijäkokemusta. Tämä tarkoittaa, että on tarkasteltava yrityksen kulttuuria ja työympäristöä, johon kuuluvat fyysiset toimistotilat sekä työkalut. Jos työntekijöillä ei ole resursseja, joita he tarvitsevat menestyäkseen työssään, he alkavat menettää motivaatiota.

4. Esihenkilö- / johtajakoulutus

Hybridityön yleistyminen on vaikeuttanut etulinjan johtajien ja esihenkilöiden mahdollisuuksia tunnistaa, kuka on ja kuka ei ole sitoutunut työhönsä. Sitoutumisongelmat voivat levitä kulovalkean tavoin, sillä liian vähän sitoutuneet tai huonosti suoriutuvat työntekijät kuormittavat usein epäoikeudenmukaisesti kollegoitaan, mikä aiheuttaa loppuun palamisen jatkumon koko organisaatiossa.

Johtajilla on oltava selkeä käsitys siitä, miten sitoutuminen tunnistetaan kentällä, ja hybridi- tai etäorganisaatioissa tämä edellyttää aivan uusia valmiuksia. Koulutuksen tarjoaminen johdolle koko organisaatiossa auttaa pysäyttämään ongelman. Yksi tärkeimmistä työntekijäkokemuksen taustatekijöistä on esihenkilö.

Kuten sanonta kuuluu: Ihmiset eivät jätä huonoja töitä, he jättävät huonot pomot. Investoimalla esihenkilöiden oppimiseen ja varmistamalla, että he ovat yleisen kulttuurin mukaisia, voidaan parantaa työntekijäkokemusta kymmenkertaisesti.

5. Kehityskeskustelut

Sen sijaan, että esihenkilöt odottaisivat exit-keskusteluja, kun on liian myöhäistä parantaa sitoutumiseen liittyviä ongelmia, he voivat toteuttaa neljännes- tai puolivuosittaiset keskustelut ennakoivasti. Nämä ovat kaksipuolisia, haastattelutyyppisiä keskusteluja, joiden tavoitteena on selvittää, mitä he tarvitsevat, jotta he voivat edetä yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla.

Esihenkilöt voivat jopa rekrytointitauon aikana hyödyntää työntekijöiden sitouttamista tuottavuuden lisäämiseksi ja työntekijöiden pysyvyyden vahvistamiseksi. Taloudellisesta tilanteesta riippumatta työntekijöiden sitouttaminen on aina kannattava investointi, sillä organisaatioiden, joissa sitoutuminen on korkealla tasolla, on jopa osoitettu suoriutuvan paremmin.

Lue alkuperäinen Vistagen artikkeli kokonaisuudessaan täältä. (Artikkeli on englanniksi.)

Olemme ylpeitä ollessamme osa maailman suurinta kollegaryhmäorganisaatiota. Yhdessä EGN ja Vistage palvelevat lähes 45 000 jäsentä 35 maassa ympäri maailmaa.

Kaipaatko lisää vinkkejä ja ideoita esimerkiksi juuri tähän aiheeseen liittyen? Kollegaryhmältä saat parhaaksi todettuja käytäntöjä juuri sinun alasi haasteisiin ja oman työsi kipukohtiin. Kollegaryhmissä keskustellaan luottamuksellisesti niin esihenkilötyön haasteista kuin alasi ajankohtaisimmista ilmiöistä ja trendeistä – pysy aallonharjalla yhdessä muiden alasi huippuammattilaisten kanssa! 

Tutustu yli 40 kollegaryhmäämme.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link