TwitterLinkedInFacebookCopy Link

5 tuottavuutta lisäävää tekijää

Johtajat kamppailevat nykyään ennennäkemättömien haasteiden kanssa, jotka ulottuvat digitaalisesta vallankumouksesta globaaleihin taloudellisiin muutoksiin.

Näiden monitahoisten kysymysten vuoksi tuottavuudesta on tullut mittari, jolla punnitaan, eteneekö organisaatio vai pysyykö se paikallaan ja jääkö se lopulta jälkeen.

Tässä viisi Vistagen artikkelista poimittua keskeistä strategiaa, joita voit hyödyntää tuottavuuden parantamiseen.

1. Kommunikoi ja tee yhteistyötä

Etä- ja hybridityön yleistyessä monet työntekijät ovat saaneet vaikuttaa enemmän siihen, miten ja missä he työskentelevät. Vaikka etätyön ansiosta työmatkat lyhenevät ja työ- ja yksityiselämän tasapaino paranee, se voi toisaalta johtaa myös työajan pidentymiseen ja työuupumukseen, kun näiden kahden raja hämärtyy.

Ilman säännöllistä henkilökohtaista ja virtuaalista viestintää voi syntyä siiloja, jotka lopulta vähentävät yhteistyötä. Tällöin kokoukset kuluvat usein pitkälti muun tiimin saattamiseen ajan tasalle, mikä johtaa tuottavuuden laskuun.

Ennakkoluulottomat ja ketterät johtajat ovat pystyneet hallitsemaan näitä uusia työmalleja ja sopeutumaan niihin keskittymällä erityisesti yhteistyön edistämiseen. He varmistavat, että tiimit pitävät yhteyttä ja viestivät sekä kasvokkain että virtuaalisesti.

2. Keskity vaikuttavuuteen pelkän tehokkuuden sijaan.

Nykymaailmassa – jossa inflaatio on korkea, työttömyys alhainen ja kasvu vähäistä – johtajat ymmärtävät, etteivät he voi käyttää tavanomaisia tuottavuusmallejaan kasvun ennustamiseen.

Se, että työntekijät voivat tehdä saman toiminnon lyhyemmässä ajassa, ei tarkoita, että se johtaisi parempiin tuloksiin. Hyvät johtajat varmistavat, että heidän tiiminsä keskittyy toimintaan, joka edistää yrityksen tavoitteita. He mittaavat suorituskykyä tehokkuuden sijaan vaikuttavuuden perusteella.

Nämä johtajat eivät myöskään pelkää lopettaa investointeja asioihin, jotka eivät enää täytä vaadittua tuottavuuden tasoa. He mitoittavat sekä rekrytointi- että markkinointi-investoinnit oikeaan mittakaavaan ja etenevät asteittain varmistaakseen, että ne ovat tehokkaita, ennen kuin he jatkavat investointeja.

Kun johtaja virtaviivaistaa ja optimoi yrityksensä resursseja, aikaa ja työvoimaa, se lisää kannattavuutta ja parantaa kilpailukykyä markkinoilla. Tuottava työvoima on yleensä myös sitoutuneempaa, motivoituneempaa ja tyytyväisempää, mikä vähentää vaihtuvuutta ja parantaa työmoraalia.

3. Ole selkeä KPI-mittareiden suhteen

Parhaat johtajat tietävät, että liiketoiminnan mittarit ovat kriittisiä vertailuanalyysin ja tulevaisuuden suunnittelun kannalta. Kun yritys toimii tehokkaasti ja tuottaa enemmän tuloja ja voittoa työntekijää kohden, sillä on usein resursseja investoida työntekijöiden kehittämiseen, työpaikkojen luomiseen ja urakehitysmahdollisuuksiin.

Tämä voi lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista sekä houkutella huippulahjakkuuksia, mikä luo myönteisen kasvukierteen ja hyödyttää sekä yritystä että sen työntekijöitä.

4. Tarkastele jatkuvasti edistymistä suhteessa tavoitteisiin

Viikoittaiset ja kuukausittaiset tarkistukset edistymisestä tavoitteisiin nähden tarjoavat selkeät puitteet prioriteettien arvioinnille, pullonkaulojen tunnistamiselle ja strategisten tavoitteiden asettamiselle.

Kun tiimit osallistuvat säännöllisiin arviointeihin siitä, mitä ne aikovat saavuttaa, jokainen tietää tarkalleen, mitä heidän pitäisi tehdä ja miten heidän tehtävänsä edistävät yrityksen yleistä menestystä. Lisäksi varmistetaan, että tiimi juhlii edistystä ja onnistumisia matkan varrella.

5. Ottaa käyttöön uutta teknologiaa henkilökohtaisen ja organisaation tuottavuuden parantamiseksi

Teknologialla on jo pitkään ollut korvaamaton rooli tuottavuuden parantamisessa, sillä se on antanut työntekijöille välineet ja resurssit, joita he tarvitsevat tehtävien tehostamiseen, rutiiniprosessien automatisointiin sekä saumattoman viestinnän ja yhteistyön helpottamiseen.

Tämän päivän uusi ja kehittyvä teknologia tarjoaa johtajille täyden valikoiman tapoja varmistaa, että heidän yrityksensä maksimoi tuottavuuden.

Tuore Vistagen tutkimus osoittaa, että yli 65 prosenttia johtajista aikoo investoida tekoälyyn seuraavan vuoden aikana. Lähitulevaisuudessa tekoäly todennäköisesti tehostaa nykyisten työntekijöiden yksilöllistä tuottavuutta ja tasoittaa jonkin verran jatkuvan työvoimapulan aiheuttamia paineita sen sijaan, että se korvaisi tai poistaisi työpaikkoja.

Lisääntynyt tuottavuus johtaa suurempiin tuloihin, pienempiin kustannuksiin ja vahvaan tulokseen, jotka kaikki ovat kestävän kasvun ja kannattavuuden perustekijöitä.

Vuonna 2024 ja sen jälkeen tuottavuutta priorisoivilla johtajilla on parhaat edellytykset johtaa organisaatiotaan kohti pysyvää menestystä ja kestävyyttä alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Lue alkuperäinen Vistagen artikkeli täältä.

Haluatko päästä mukaan keskustelemaan alasi asiantuntijoiden kanssa, kuinka he ovat lisänneet tiiminsä ja organisaationsa tuottavuutta? Mitkä ovat parhaiksi todettuja malleja ja mitä kannattaa välttää? Hyppää mukaan EGN-kollegaryhmään ja pääset vaihtamaan ajatuksia ja ideoita, kuulemaan uusimmista trendeistä ja kertomaan sinulle ajankohtaisista haasteista työssäsi.

Tutustu ryhmiimme ja täytä yhteydenottolomake, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link