TwitterLinkedInFacebookCopy Link

7 ajankohtaista kirjaa johtamisesta

Johtaessasi muita näytät suuntaa, kannat vastuuta ja rakennat luottamusta. Johtaminen vaatii jatkuvaa oppimista, itsensä kehittämistä ja muiden kuuntelua. Olemme keränneet tähän artikkeliin uusimpia kirjoja liittyen johtajuustaitojen kehittämiseen, tiimin motivointiin, työhyvinvointiin, innovointiin ja päätöksentekoon.
Nappaa tästä artikkelista itsellesi kesälukemista!

1. Moderni johtaja

Miten motivoida osaajia, joita ei voi kontrolloida palkalla? Kuinka löytää parhaimmat osaajat täsmätarpeeseen? Mistä syntyy työn merkitys ja mielekkyys? Kuinka luoda turvaa turvattomuudessa? Kirja käsittelee johtamista moninaistuvassa työelämässä ja saa lukijansa katsomaan työelämää uusin silmin ja omaksumaan johtamistoimintansa tueksi moderneja, systeemiajatteluun pohjaavia työkaluja. 

Kirjailija: Kirsi Elina Kallio

Kirja saatavilla: 
Kovakantinen kirja
E-kirja

2. Johtajan työkykykirja

Johtajan työkykykirja on johtajille suunnattu yleistajuinen ja innostava kirja työkyvystä sekä sen johtamisesta ja merkityksestä yrityksen ja organisaation menestykselle. Kirjaa varten on haastateltu Suomen suurimpien yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden johtoa. Haastattelujen näkökulmana on, miten työkyky, työkyvyn johtaminen ja sen haasteet näyttäytyvät eri johtajaryhmille.

Kirjailija: Pauli Forma

Kirja saatavilla:
Kovakantinen kirja
E-kirja
Äänikirja

3. Työhyvinvointi

Työhyvinvointi-teos ohjaa kehittämään työhyvinvointia strategian osana ja samalla opastaa arjen pieniin tekoihin. Viimeisimpään tutkimukseen ja esimerkkeihin nojaava kirja sisältää kymmeniä työkaluja, joilla on helppo päästä alkuun. Tärkeintä on johdon, esihenkilöiden ja työntekijöiden vuoropuhelu sekä ratkaisukeskeisyys.

Kirjailijat: Marja-Liisa Manka & Marjut Manka

Kirja saatavilla:
Kovakantinen kirja
E-kirja

4. Kokeilukulttuuri – Johda kasvua joka päivä

Kokeilukulttuuri on inspiroiva käytännönläheinen opas, joka johdattaa lukijansa ketterien kokeilujen tielle. Kirja kannustaa ajattelemaan isosti, mutta lähtemään pienestä liikkeelle. Se kuvaa johdon roolia muutoksen mahdollistajana ja antaa työkaluja yhteisöllisen toimintatavan rakentamiseen. Rehelliset case-esimerkit organisaatioiden arjesta tarjoavat konkretiaa.

Kirjailija: Terhi Aho

Kirja saatavilla:
Kovakantinen kirja
E-kirja
Äänikirja

5. Ratkaisevat yhteisöt – kuinka merkittävät innovaatiot syntyvät

Monet ihmiskunnan merkittävät innovaatiot ovat syntyneet uusia ratkaisuja intohimoisesti kehittävissä yhteisöissä. Ratkaisevat yhteisöt- kirja kertoo niiden yhteisöjen tarinan – ja miksi meidän pitää panostaa ratkaiseviin yhteisöihin myös tulevaisuutemme kannalta.

Kirjailija: Petri Vilén

Kirja saatavilla:
Kovakantinen kirja
Äänikirja

6. Opas yksilöiden ja tiimien motivointiin

Miten yksilöllisyys huomioidaan johtamisessa? Miten ihmisiä johdetaan mielekkäästi kohti sovittuja tavoitteita? Mikä minua ja johdettaviani yhdessä ajaa eteenpäin? Millä tavoin uudet työnteon mallit tukevat yksilöllistä johtamista? Kirja pohjautuu psykologian professorin Steven Reissin (1947-2016) laajaan tieteelliseen tutkimukseen ihmisen motivaatiosta.

Kirjailija: Päivi Mayor & Marjo Risku

Kirja saatavilla:
Pehmeäkantinen kirja
E-kirja
Äänikirja

7. Päätöksen juoni

Päätöksen juoni on käytännönläheinen kirja päätöksenteon haasteista ja sen kehittämisestä organisaation menestyksen kulmakiveksi. Kirja antaa viitekehyksen ja konkreettisia työkaluja päättäjille sekä auttaa ymmärtämään, miten me kaikki voisimme kehittää päätöksentekoamme. Päätöksentekoa tarkastellaan monipuolisesti ottaen huomioon sen erilaiset näkökulmat – yhtään kiveä ei jätetä kääntämättä! Kirja sisältää paljon tutkittua tietoa, joka on siirretty käytännön elämään hauskasti ja sujuvasti.

Kirjailija: Päivi Heikinheimo

Kirja saatavilla:
Pehmeäkantinen kirja
E-kirja
Äänikirja

Entä kun mielenkiintoiset kirjat on luettu ja kaipaat henkilökohtaisempia ja omaan tilanteeseesi sopivia ideoita ja näkemyksiä? Kollegaryhmät tarjoavat luottamuksellisen paikan, jossa pääset vaihtamaan ajatuksia samaa työtä tekevien ihmisten kanssa. Kuulet, kuinka muut ovat toimineet – mikä on ollut oikea suunta ja missä on päädytty umpikujaan. Kollegaryhmältä saat vinkkejä, joilla säästät aikaa ja vaivaa!

Tutustu kollegaryhmiimme.
TwitterLinkedInFacebookCopy Link