TwitterLinkedInFacebookCopy Link

Aikaa avoimelle innovaatiolle

Innovaatioiden merkitys liiketoiminnalle tunnetaan hyvin, mutta ajanpuute sekä vähäiset keinot innovaatioiden toteuttamiseen voivat hidastaa innovointiprosessin eteenpäin viemistä tai jäädyttää sen kokonaan.

Innovaatioiden merkitys liiketoiminnalle tunnetaan hyvin, mutta ajanpuute sekä vähäiset keinot innovaatioiden toteuttamiseen voivat hidastaa innovointiprosessin eteenpäin viemistä tai jäädyttää sen kokonaan.

Kriisiajat muistuttavat kuitenkin meitä siitä valtavasta potentiaalista, joka piilee yritysten välisessä yhteistyössä. Koronaviruksen aiheuttamien tuhojen keskellä on ollut virkistävää huomata, että yritykset ovat tehneet yhteistyösopimuksia, joiden ensisijaisena tarkoituksena on ollut tulojen sijaan luoda arvokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja. Avoin yhteistyö tuottaa parhaimmassa tapauksessa suuria etuja yrityksille, mutta valitettavan usein tämä unohdetaan kiireen ja nopeiden ratkaisuiden lomassa. Keskeinen lähtökohta on se, että riippumatta siitä onko yritys kriisissä vai ei, avoin innovaatio voi auttaa löytämään ratkaisuja kiireellisiin haasteisiin sekä luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisäksi vuosien mittaan tehdyt tutkimukset paljastavat, että yrityksillä on usein todella suuria ja kunnianhimoisia tavoitteita liiketoiminnan innovointiin. Miksei asetetut tavoitteet sitten toteudu? Esille nousee myös päteviä kysymyksiä siitä, mitä innovaatio todellisuudessa tarkoittaa ja kuinka on mahdollista välttää siihen liittyviä pullonkauloja. Harvard Business Review-artikkelissa pyritään ratkaisemaan nämä huolenaiheet esittämällä ehdotuksia siitä, mitä yritysten tulisi tehdä tunnettujen pullonkaulojen välttämiseksi.

Lue artikkeli täältä.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link