TwitterLinkedInFacebookCopy Link

Luo toimiva malli hybridityöskentelyyn

Etätyöskentely on pandemian myötä lisääntynyt merkittävästi ja tällä hetkellä näyttää siltä, ettei paluuta tuttuun toimistoarkeen ole vielä näkyvissä. Useissa organisaatioissa on huomattu, että moni asia sujuu hyvin etänä, mutta toisinaan myös toimistolla on hyvä käydä. Hybridityöskentely, jossa osa henkilöstöstä työskentelee toimistolla ja osa, milloin missäkin, yleistyy kovaa vauhtia ja aihe on esillä monissa organisaatioissa. Ehkä tässä on ainutlaatuinen tilaisuus arvioida työskentelytapoja uudelleen ja luoda uusi, innovatiivinen toimintatapa, joka oikein rakennettuna voi tehdä työelämästä paljon tuottavampaa ja ketterämpää sekä luoda erinomaisen työntekijäkokemuksen. Tässä onnistuminen kuitenkin edellyttää tarkat pelisäännöt ja toimintatavat sekä oikeanlaisen johtamisen.

Etänä, mutta läsnä

Etäjohtaminen vaatii usein johtajilta enemmän, kuin perinteinen johtaminen ja luottamus, avoimuus, arvostus, hyvät vuorovaikutustaidot sekä yhteiset pelisäännöt ja yhteisöllisyys korostuvat. Miten kannustamme etätyöskentelyyn? Miten voin olla läsnä, vaikka en ole fyysisesti paikalla? Entä kuinka huolehdimme siitä, ettei työtä tehdä liikaa? Vaikka hybridityöskentely tarjoaakin organisaatioille ja työntekijöille monenlaisia etuja, mukana tulee myös uudenlaisia haasteita, joihin yritysjohtajien odotetaan vastaavan neljästä eri näkökulmasta:

  1. Asemat ja työtehtävät
  2. Työntekijöiden toiveet
  3. Projektit ja työnkulut
  4. Yhteisöllisyys ja tasa-arvoisuus

Alla olevassa artikkelissa London Business Schoolin professori Lynda Gratton avaa haasteita, joita nämä neljä näkökulmaa pitävät sisällään sekä sitä, mitä hybridityöskentely tarkoittaa erilaisille työtehtäville ja miksi yksittäisten työntekijöiden toiveisiin ja mieltymyksiin keskittyminen on tärkeää.

Lue artikkeli täältä.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link