TwitterLinkedInFacebookCopy Link

Miksi tunneäly on tärkein osa yrityksen strategiaa?

Mikkel Severin on Tanskan johtava tunneälyn asiantuntija ja yritysten haluttu neuvonantaja. Mutta mitä tunneäly tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeää?

Mikkel Severin määrittelee tunneälykkyyden kysymykseksi siitä, pystyykö ihminen tulkitsemaan itseään ja muita, sekä toimimaan optimaalisesti missä tahansa tilanteessa. Hän selittää sen tarkemmin seuraavasti:

”Kyse on siitä, mitä tunteita ohjaat itsellesi ja mitä tunteita ohjaat muille. Oletko henkilö, joka antaa energiaa, vai oletko henkilö, joka ottaa energiaa muilta? Oletko henkilö, jonka kanssa kaikki haluavat työskennellä, vai oletko henkilö, jota ihmiset karttavat?”

Tunneälyn strateginen priorisointi on välttämätöntä

Mikkel Severinin mukaan strateginen työskentely tunneälyn kanssa ei ole vain mahdollisuus vaan välttämättömyys. Työntekijät ovat yrityksen todellinen arvo.

”Tunneälykkyys on ratkaisevin tekijä strategiassa. On kaksi asiaa, joita yritys tarvitsee saavuttaakseen menestystä: sen on oltava älykäs ja hyvinvoiva. Haasteena on, että lähes kaikki yritykset ovat älykkäitä. Ne ovat vahvoja strategiassa, taloudessa, markkinoinnissa ja teknologiassa”, Mikkel kuvailee.

Älykkyys ei kuitenkaan riitä, sillä jos ei keskity hyvinvointiin, se heikentää koko organisaatiota.

”Terveessä organisaatiossa koko ylin johto on linjassa. Politiikka on minimaalinen eikä väärinkäsityksiä juuri ole, on selkeät suuntaviivat, tyytyväiset työntekijät, korkea tuottavuus ja loistavat tulokset. Siellä missä tunneäly ei ole prioriteetti, työntekijät ovat tyytymättömiä.”

Ei ylennystä ilman tunneälyä

”Niillä, jotka sisällyttävät tunneälyn tekemiseensä, on täysin selkeät suuntaviivat. He tietävät, mihin ovat menossa ja mitkä ovat heidän tärkeimmät prioriteettinsa. Eikä riitä, että ylin johto tietää sen, vaan kaikki koko organisaatiossa tietävät sen.” linjaa Mikkel.

Ihmisten ylentämistä on harkittava tarkkaan. Jos ylennykset perustuvat palvelusvuosiin, myyntiin ja teknisiin taitoihin, on vaarana, että tehdään suuri virhe.

”Kun työskentelee tunneälyn kanssa, ylennyskriteerit muuttuvat. Tällöin ylennyksen voi saada vain, jos ihmiset pitävät kanssasi työskentelystä ja täytät emotionaaliset kriteerit. Ei ole väliä, kuinka taitava olet tai kuinka paljon teet myyntiä, et voi saada ylennystä, jos et täytä kriteerejä tunneälyn saralla.”

Tunneälyä voidaan kehittää

Mikkel Severin neuvoo johtajia ja yrityksiä purkamaan ihmisten tunneälyä johtamisessa ja neuvotteluissa Mind Control -tekniikoidensa avulla.

Stanfordin yliopiston tutkimukset ovat osoittaneet, miten aivot reagoivat, kun ne altistuvat haasteille, joita ne eivät pysty ratkaisemaan. Siinä käy selvästi ilmi, miten jotkut ihmiset sulkeutuvat, kun taas toiset syttyvät uuden oppimisesta. Ja se on mielenkiintoista sen kannalta, miten me kaikki voimme oppia työskentelemään paremmin yhdessä.

”Kun työskentelet tunneäly-ajattelutavalla, sinun on pystyttävä hyväksymään kritiikkiä ja oltava valmis muuttamaan itseäsi ja toimintatapojasi yhteisen hyvän vuoksi. Vain jos ihmiset laittavat egonsa syrjään ja keskittyvät kokonaistavoitteeseen, organisaatio voi saavuttaa menestystä.”

Erityisen tärkeää kriisitilanteissa

Kriisitilanteissa monilla yrityksillä on taipumus leikata kaikesta sellaisesta, mikä ei ensisilmäyksellä vaikuta välittömästi tulokseen. On kuitenkin virhe keskittyä vain teknisiin näkökohtiin. Strateginen työskentely tunneälyn avulla takaa harmonian, jota jokainen yritys tarvitsee.

”Kaikkien pitäisi työskennellä saman tavoitteen eteen. Jos ihmisillä on omat agendansa, nuolet osoittavat kaikenlaisiin suuntiin, eikä organisaatiota ole mahdollista siirtää pois kriisistä.”

Se, mikä erottaa huippuyritykset keskivertoyrityksistä, on se, että ne työskentelevät strategisesti tunneälyn avulla ja priorisoivat ihmisiä.

Kollegaryhmät kehittävät

Johtaminen on monimutkainen kokonaisuus, jossa monet suuret päätökset on tehtävä itsenäisesti. Siksi EGN:n kollegaryhmät ovat täydellinen foorumi ajatusten ja ideoiden vaihtamiseen. Lue lisää EGN:n kollegaryhmistä.

Tule kuulemaan lisää tunneälystä, kun Mikkel Severin vierailee EGN:n webinaarissa torstaina 27. huhtikuuta klo 10:00–11:00. Ilmoittaudu mukaan täällä.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link