TwitterLinkedInFacebookCopy Link

Miten johtajat lähestyvät vaikeimpia päätöksiä?

Kaikkien on tehtävä välillä vaikeita päätöksiä. Kun olet asemassa, jossa sinulla on vastuuta ja vaikutusvaltaa, vaikeiden päätösten tekeminen kuuluu asiaan, mutta ne voivat silti olla pelottavia.

Miten tasapainotat liiketoiminnan ja tiimisi tarpeet ja pysyt samalla uskollisena yrityksen arvoille?

Vistagen artikkelissa arvostetun konsultointiyrityksen perustaja Craig Weber ja voittoa tavoittelemattoman Intentional Insights -järjestön toimitusjohtaja Gleb Tsipursky, jakavat näkemyksiään vaikeiden päätösten tekemisestä.

Vaikeiden päätösten ominaispiirteet

Vaikeat päätökset sisältävät muun muassa seuraavia ominaispiirteitä, joiden ymmärtäminen ja hahmottaminen helpottavat niiden tekemistä:

Ensimmäinen ominaisuus on johdonmukaisuus. Sillä tarkoitetaan selkeää ymmärrystä siitä, mistä asiasta olet tekemässä päätöstä. Tämä ”selkeys syntyy tietojen tarkasta analysoinnista ja avoimesta vuoropuhelusta tärkeimpien sidosryhmien kanssa”, Tsipursky selittää.

Seuraava ominaispiirre on olosuhteet. Päätöstä ympäröivät olosuhteet muodostavat päätöksen kontekstin, joka vaikuttaa voimakkaasti itse päätökseen ja sen tuloksiin. Kuten Weber sanoo: ”Päätöstä ei voi tehdä tyhjiössä. Sen on oltava kontekstissa.”

Lopuksi pohdi päätöksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Weber suosittelee käymään läpi kunkin mahdollisen lopputuloksen seuraukset. ”Jos tarkastelet asiaa yksiulotteisena, uskon, että ongelmanratkaisusi kärsii”, hän sanoo.

Kuusi kysymystä, jotka kannattaa esittää vaikean päätöksen edessä

1. Mitkä ovat tämän päätöksen seuraukset?

Tsipursky neuvoo johtajia käyttämään todennäköisyysajattelua päätöksen mahdollisten lopputulosten määrittämiseksi. Et ehkä tiedä 100-prosenttisen varmasti, mikä tulos syntyy, mutta voit hyödyntää käytettävissä olevia tietoja ymmärtämään kunkin tuloksen todennäköisyyden.

On ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon kunkin päätöksen mahdolliset tahattomat seuraukset.

Weber sanoo: ”Seurauksia on vaikea ymmärtää, ennen kuin on ollut tekemisissä erilaisten sidosryhmien kanssa.” Tiimin ja muiden sidosryhmien kanssa keskusteleminen antaa paljon laajemman näkemyksen riskien kirjosta.

2. Milloin minun on tehtävä tämä päätös?

Päätöksen ajoitus vaihtelee asiayhteyden mukaan. Jotkin valinnat on tehtävä heti, kun taas toiset vievät kuukausia.

Weberin mukaan ratkaisevaa päätösten ajoituksessa on tietää, kenen näkökulmat halutaan ottaa mukaan. ”Jos minulla on iso joukko ihmisiä, joiden kanssa haluan keskustella ennen päätöksen tekemistä, minun on otettava se huomioon, ja se saattaa viedä hieman enemmän aikaa.”

3. Miten tämä päätös vaikuttaa ympärilläni oleviin?

Weberin neuvo sen määrittämiseksi, miten päätös vaikuttaa muihin, on yksinkertainen: ”Kysy.”

Kun tiimin jäsenet otetaan suoraan mukaan, he tuntevat olevansa mukana päätöksentekoprosessissa. He voivat myös kertoa sinulle mahdollisista lopputuloksista, joita et ehkä ole osannut ottaa huomioon.

4. Mitä tietoja tarvitsen päätöstä varten?

Kirjoita ylös kaikki tarvittavat tiedot ja yksityiskohdat ennen päätöksen tekemistä. ”Luettele tarvittavat tiedot ja mittarit ja aseta ne tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten voimakkaasti ne vaikuttavat päätökseen”, Tsipursky sanoo. Kun päätös on astunut voimaan, voit tarkastella sitä uudelleen ja selvittää, puuttuiko siitä jotain oleellista.

5. Minkälainen viestintäsuunnitelma minulla on tätä päätöstä varten?

Weber ja Tsipursky ovat yhtä mieltä siitä, että johtajien tulisi viestiä päätöksistä selkeästi, johdonmukaisesti ja avoimesti.

Weber lisää, että johtajan ja hänen tiiminsä keskustelukyky on aliarvostettu osa johtajien päätöksentekoa. Weberin mukaan ”keskustelukyky on taito käydä rakentavaa, oppimiseen tähtäävää vuoropuhelua vaikeista aiheista haastavissa olosuhteissa”. Jos tiimisi keskustelukyky on heikko, ihmiset epäröivät kertoa huolenaiheistaan. Tämän sudenkuopan välttämiseksi johtajien on luotava psykologisen turvallisuuden tunne.

6. Mitä mieltä kollegani ovat päätöksestä?

Tsipursky käyttää kollegaryhmien mielipiteiden keräämiseen strukturoituja lähestymistapoja, kuten Delphi-menetelmää.

Menetelmässä kootaan asiantuntijapaneeli, joka täyttää useita kyselylomakkeita. Kun nämä kyselykierrokset on käyty läpi, ryhmä tarkastelee tuloksia ja pääsee yhteisymmärrykseen.

Johtajien kohtaamat vaikeat päätökset

Jokainen johtaja ja jokainen yritys on erilainen, joten he joutuvat väistämättä tekemään erilaisia päätöksiä. Jotkin päätökset ovat yleisesti haastavia, kuten irtisanomiset, muutokset yrityksen toimintalinjoissa ja uusien teknologioiden käyttöönotto.

Weber suosittelee samanlaista lähestymistapaa kaikkiin näihin tilanteisiin. Kerää mahdollisimman paljon tietoa eri sidosryhmiltä. Käy sitten läpi mahdolliset lopputulokset. Esimerkiksi irtisanominen voi johtaa tilapäiseen taloudelliseen hyötyyn, mutta sillä voi olla kauaskantoisia kielteisiä seurauksia yrityskulttuurille ja maineelle.

Itsereflektointi vaikean päätöksen jälkeen

Riippumatta päätöksen lopputuloksesta voit oppia siitä. Tsipursky sanoo, että on tärkeää varata aikaa jokaisen valinnan tarkasteluun jälkikäteen.

Itsereflektio on osa prosessia myös Weberille. Tulosten tarkastelun lisäksi hän suosittelee kysymään, ”onko jotain, mitä opin tämän päätöksen tekemisestä, joka auttaisi minua parantamaan seuraavaa päätöstä”.

Vaikeat päätökset eivät ole koskaan yksinkertainen prosessi, ja johtajille ne ovat osa työnkuvaa. Ajan ottaminen ymmärtämiseen, kysymysten esittämiseen ja pohdintaan voi olla ero kriittisen virheen ja yrityksen menestyksen välillä.

Tuntuuko sinusta, että olet yksin vaikeiden päätösten keskellä? Haluaisitko tukea kollegoilta, jotka ymmärtävät työsi haasteet ja ovat kenties tehneet samanlaisia haastavia päätöksiä, joiden kanssa kamppailet? Kollegaryhmässä istut luottamuksellisessa seurassa ja saat vinkkejä sekä tukea urallasi kohtaamiisi tärkeisiin päätöksiin.

Tutustu kollegaryhmiimme täällä. Ole rohkeasti yhteydessä, asiantuntijamme kertoo sinulle mielellään lisää ryhmiemme tarjoamista mahdollisuuksista.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link