2020 byder på fald i eksporten

2020 vil byde på det største fald i eksporten siden Anden Verdenskrig

Mandag d. 11. maj offentliggjorde Danmarks Statistik data, der viser, at vareeksporten af færdigvarer er presset og samlet set faldet med 20% fra januar til marts.   

”Vi må nok berede os på et massivt og historisk fald i eksporten”. Sådan lyder ordene fra Dansk Erhverv. Den massive nedgang, der i øjeblikket ses i aktiviteten på Danmarks største eksportmarkeder, vil ramme de danske eksportvirksomheder hårdt over de kommende måneder. Som tingene ser ud nu, er der udsigt til en gennemsnitlig BNP-vækst på vores eksportmarkeder på omkring -6% i år. Dette er et tilbageslag, der normalt vil give anledning til et fald i den danske eksport på 10-15% svarende til 175 mia. kr. Dette vil i så fald være det største fald i eksporten siden Anden Verdenskrig. Til sammenligning faldt den samlede eksport med 9,2% i 2009, da finanskrisen rasede.   

Til trods for, at vi må forberede os på en omfattende nedgang i den kommende tid, påpeger både Dansk Erhverv og flere økonomer dog, at Corona-krisen indtil videre har medført, hvad der kan betegnes som “et beskedent fald” i eksporten, hvilket hænger sammen med, at mange eksportvirksomheder ikke har været ramt af de restriktioner, der er blevet indført. Dansk Erhverv udtaler ligeledes, at en del af forklaringen bl.a. er, at meget af eksporten er sket på baggrund af diverse kontrakter og aftaler indgået før Corona-krisens indpas, men også, at store dele af eksportsektoren ikke har været ramt af den delvise nedlukning af samfundet.   

Ikke desto mindre bliver vi nødt til at forholde os til, at 2020 sandsynligvis ender med at blive et rædselsår for dansk eksport – det mener i hvert fald Dansk Industri, som betegner dette som en alvorlig nyhed for alle danskere;  

Eksporten finansierer store dele af vores velfærdssamfund, og tab på eksportmarkedet bliver ikke bare sådan indhentet igen. Der kan være tale om varige tab, hvis udenlandske virksomheder overtager danske markedsandele.  

Men hvordan ser virksomhederne selv på eksportudsigterne for 2020?   

Hos Creativ Company tilbydes en varieret produktskare inden for hobbyartikler, der sælges igennem fire salgskanaler; til offentlige institutioner, til privatpersoner via hjemmeside, via fysiske butikker samt via andre butikker. Og denne alsidighed, der kendetegner virksomhedens salgsplatforme mener Creativ Company har haft afgørende betydning for, hvordan krisen har påvirket eksporten i de seneste måneder. CEO, Kasper Eis tilføjer:  

Vi noterer os, at Danmarks Statistik forventer det største fald i eksporten siden anden verdenskrig. Hvis vores forretning alene var fokuseret på f.eks. skole- og institutionsmarkedet, så kunne vi have været en del af den tendens. Men med positive resultater i flere af vores kanaler, så kommer vi igennem krisen med skindet på næsen. (…) En analyse fra McKinsey har netop vist, at danske forbrugere har brugt flere midler på hobby og hjemme-underholdning under krisen.  

Ligesom mange andre virksomheder er Creativ Companys eksportafdeling blevet testet i både navigationsevner og agilitet og har ligeledes måtte skifte fokus flere gange under krisen for at kunne udnyttet de væsentligste muligheder. Det har, med andre ord, handlet om at få identificeret, hvilke døre, som var åbne og hvilke, som var lukkede – og så naturligvis storme mod de åbne døre, understreger Kasper Eis. For virksomheden har det betydet en væsentlig fokusering mod og udnyttelse af forretningens online kanaler, der under krisen også tydeligt har generet langt større salg end normalt. I en krisetid handler det om at søge muligheder – altså at udnytte de åbne døre, når andre lukker i. Hos Creative Company har man eksempelvis skabt nye online muligheder hos mange af virksomhedens storkunder via drop shipment-løsninger. Dette var en velkendt idé før krisen, men som først blev et realiseret tiltag, da Corona-krisen tog om sig, hvilket gav anledning til at se på krisens muligheder fremfor begrænsninger.   

Ikke desto mindre har Creativ Company blandede forventninger til 2020, hvilket også baserer sig på de fire forskellige arbejdsområder, som virksomhedens salgskanaler hviler på. Det er klart, at de mange restriktioner i samfundet har hæmmet virksomhedens fysiske salg, men i stedet har online kanalerne formået at trække læsset et godt stykke. Og ligeledes også derfor forholder virksomheden sig relativt positivt til året til trods for, at en omfattende nedgang i dansk eksporten forventes de kommende måneder. Kasper Eis forklarer:  

Vi forventer at vores butikker får det gradvist bedre, men vi forventer fortsat at salget vil ligge under 2019-niveauet. På online-delen forventer vi fortsat høj vækst, da flere analyser påpeger, at kunderne i krisen har vænnet sig til de online kanaler – og fremadrettet i højere grad vil søge i den retning.   

I det store hele forventes 2020 at blive et “fladt” år, lyder det fra Kasper Eis.   

Der er lys for enden af tunnellen, trods alt.  

Trods denne udmelding fra Danmarks Statistik, kan lyde barsk, ja endda drænende, hører der dog med til historien, at en række lande så småt er begyndt at genåbne samfundet. Det gælder bl.a. Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien. Dette vil forhåbentlig bidrage til at stabilisere den europæiske økonomi, og sikre en mere stabil udvikling i industriproduktionen hen mod slutningen af året. Men samlet set vil 2020 byde på historisk og brutalt tilbageslag i eksporten.  

Du kan finde statistikkerne lige HER 


Tal med en rådgiver om dine muligheder i vores netværk:
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
TwitterLinkedInFacebookCopy Link