Er en efteruddannelse eller et professionelt netværk det rigtige for dig

Netværk: En kontinuerlig efteruddannelse?

Efteruddannelse kommer i mange “former og farver”. Mulighederne for at opkvalificere sine karrieremæssige styrker og udbrede sin horisont bliver ikke mindre, tværtimod, og det gør ikke valget mindre svært – for hvor er pengene, tiden og energien egentlig bedst givet ud?

Vi kan godt lide at blive klogere og lære nyt. At blive mødt af ny viden kan give anledning til læringsprocesser, tankestrømme og nye vinkler og perspektiver på livet, der er med til at give fornyet energi og inspiration. Og i den foranderlige verden, vi befinder os i, hvor vi ikke ved, hvad livet byder os som det næste, er det ikke så underligt, at mange søger mod nye måder at forberede sig på forandringer og tage hånd om kompetencerne på.

Efteruddannelse i sin traditionelle form
Vi kender til traditionelle efteruddannelser såsom diplomuddannelser, akademiuddannelser, MBA’er og så videre. Hver form for efteruddannelse har sit fokus, sine styrker og nogle faste rammer. Som alt andet handler det om at finde ud af, hvad der passer ind i ens liv. For ofte er der mange parametre, der skal tages højde for, når man skal få en efteruddannelse til at spille sammen med et allerede fastlagt arbejdsliv. For mange er tid en yderst sparsom ressource, og derfor kan det kræve en større planlægning at få det lagt det i kalenderen, så det det giver mening i det store hele. Der kan desuden være spørgsmål om budget og pris, valg af uddannelses- eller kursusudbyder og formatet af uddannelsen.

At efteruddanne sig handler i bund og grund om faglighed og at styrke og udvide sit kompetencesæt. Men man kan alligevel med mere kritiske briller sætte spørgsmålstegn ved præmissen om aktualitet og relevans i en verden præget af konstant forandring og uforudsigelighed. For traditionel efteruddannelse har, ligesom andre uddannelser, en slutdato. Og hvad sker der, når det, der er relevant én dag, måske ikke er ligeså relevant og værdifuldt et halvt år efter? Så står man tilbage med en portion viden og indsigter, der måske har svært ved at forenes med omverdenen og den arbejdsmæssige virkelighed, man står i.

Det er måske en anelse groft stillet op, og det betyder ikke, at en traditionel efteruddannelse ikke kan være godt givet ud. Det kommer naturligvis an på situationen, type af uddannelse og ens individuelle behov. Men når det er sagt – hvis der er noget, vi har lært i løbet af de sidste halvandet år, så er det, at vi ikke ved, hvad verden byder os. Mens Corona-pandemien var på sit højeste, så vi netop, hvordan virksomheder på meget kort tid måtte vende 180 grader og tilpasse sig omverdenen. Nogle virksomheder trådte endda helt ud af deres vante rammer og begyndte at producere nye produkter, som den kriseramte verden pludselig kaldte på.

Corona-pandemien repræsenterer på mange måder en form for livslektie, der understreger behovet for omstillingsparathed og at kunne holde sig ajour, hvis man skal kunne følge med – og selvom traditionelle efteruddannelser unægteligt kan tilbyde en bred vifte af viden og indsigter, man kan tage med sig hele livet, så er det især omskifteligheden og uforudsigeligheden, man skal være parate til. Og her er en traditionel efteruddannelse jo begrænset til at rumme trends og tendenser inden for det givne tidsrum, den pågældende efteruddannelse udspiller sig inden for. Efterfølgende træder man ud i erhvervslivet igen, står på egne ben og må endnu engang finde nye veje for at kunne følge med omverdenen.

Man hvad nu, hvis der er et alternativ til traditionel efteruddannelse, hvor grundpillerne også bygger på faglighed, men hvor frihed, fleksibilitet og fællesskab er i højsædet? Og som ikke er tidsmæssigt afgrænset, men følger os gennem hele vores karriererejse?

Det professionelle netværk
Det professionelle netværk kan være et værdifuldt alternativ, som omfavner flere lag og facetter, der er værd at tage et nærmere kig på.

Modsat traditionelle efteruddannelser, har det professionelle netværk nemlig ikke en slutdato, netop fordi det bygges op om et koncept, der i sin enkelthed handler om, at netværket skal fungere som en trofast følgesvend på hele ens karriererejse. Man kan derfor fristes til at kalde det for en form for langsigtet og kontinuerlig efteruddannelse.

For med professionel facilitering, møder med højaktuelle emner, der afstemmes fra gang til gang, eksterne ekspertoplæg, individuelle cases og diskussioner bliver der på ingen måde gået på kompromis med faglighed og aktualitet. Tværtimod, så vil netværket som en langsigtet mulighed skabe grundlag for kontinuerlig viden, inspiration og indsigter, der altid afspejler den udvikling, der opleves i erhvervslivet og i verden.

Idéen bag er samtidig også, at udviklingen sker på baggrund af et fællesskab, hvor samspillet mellem faglighed og relationer går op i en højere enhed. Læringprocesserne udspringer ikke på baggrund af et kapitel i en teoretisk lærebog. De skabes gennem erfaringsudveksling og sparring med andre ligesindede fagfolk, der begår sig inden for samme faglige felt som én selv og dermed har en langt mere praksisnær forståelse af fagområdet end en lærebog har. På den måde skabes solid grobund for at kunne hjælpe hinanden med mere konkrete idéer og løsninger, der måske allerede er testet og optimeret i praksis, og som andre dermed kan få glæde af. Der udvikles, med andre ord, en hel særlig ramme, hvor faglighed får plads og hvor relationer plejes, udvikles og styrkes på kontinuerlig basis.

Den grænseløse karrieresti
Der er således et fremtræden element af frihed forbundet med det professionelle netværk. For eftersom, at individet i højere grad er blevet en mere egenrådig herre over at skabe netop den karriere, man ønsker, er der tilsvarende brug for flere bredtfavnende muligheder, som hjælper individet med at forme den. For ens behov og ønsker er jo som oftest ikke statiske gennem hele karrieren. Ej heller er de ens for alle.

Måske man allerede sidder med et stort kollegialt netværk på arbejdspladsen, måske gør man ikke og godt kunne tænke sig det. Dette afspejler nogle grundlæggende forskellige behov i karrieren. I et professionelt netværk gives der frihed, fleksibilitet og råderum til at anvende det på lige netop den måde, der skaber værdi for ens karriere. Om det er det faglige udbytte og muligheden for at slynge sig fremad i karrieren, eller om det er relationerne og samhørigheden, der opbygges gennem et langsigtet netværk, lægger frit for. Pointen er, at et professionelt netværk er en fleksibel ramme, hvor du kan planlægge, forme og aldrig gå på kompromis med den karriere, du ønsker at skabe for dig selv.

 

LÆS OGSÅ: Karriereudvikling i fællesskab

 

Tal med en rådgiver om dine muligheder i vores netværk:
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
TwitterLinkedInFacebookCopy Link