EGN, storytelling, netværk, sparring

5 tips til at styrke din storytelling

DER SKAL MERE TIL END BLOT EN GOD ANEKDOTE, HVIS DIN HISTORIE SKAL NÅ UD OVER RAMPEN. HER ER, HVAD DU SKAL HUSKE, NÅR DU BRUGER STORYTELLING.

Hver dag bliver vi oversvømmet med dusinvis af informationer på arbejdspladsen.

Selv medarbejderen med de bedste intentioner kan have svært ved at huske det hele – særligt hvis informationen er bundet op på en lang række tekniske termer eller nøgletal præsenteret ’på excelsk’.

Vi husker bedre, hvis de ting, vi hører, er koblet op på historier, noget visuelt eller noget, der skaber en følelse.

Derfor giver det rigtig god mening for ledere og nøglemedarbejdere at arbejde med storytelling – hvad enten man skal kommunikere strategiske budskaber, nøgletal eller tekniske forklaringer.

1. Præciser dit budskab

Vær sikker på, hvad du vil sige:

Hvad er det ene hovedbudskab, som alle skal tage med sig? Og hvordan kan det forklares kort og præcist?

Husk at for mange informationer forvirrer dit budskab. Hav de vigtigste informationer med, men tænk i KISS – Keep It Simple, Stupid.

2. Sæt billeder på din hovedpointe

Kunsten er selvsagt at få dit budskab ud at leve blandt de medarbejdergrupper, som skal forankre budskabet i deres faglige gerning – og måske forventes at skulle ’dele historien’ med andre kolleger og samarbejdspartnere.

Det gør du ved at sætte billeder på dit budskab – fx oversætte det til en analogi, et eksempel, hvor du sammenligner udfordringen, opgaven eller løsningen med noget, folk kan genkende fra deres hverdag.

Læs også: Kunstig intelligens smager på fremtidens øl

3. Skab troværdighed – vær personlig

Kunsten er, at sikre overlap mellem den corporate kernefortælling og din egen personlighed, passioner og måde at kommunikere på.

Når du leverer budskabet med personlighed, bliver det mere personligt – og modtagerne tager det i højere grad til sig.

”Everything is awesome” som Jørgen Vig Knudstorp på sin egen lidt klodsede (!) facon sang og dansede sig gennem præsentationen af LEGO-årsregnskabet i 2015 – og efterlod budskabet klokkeklart.

4. Kend dit publikum – forbered dit svar på deres spørgsmål

Regn ikke med, at alle bare lige køber din historie fra starten.

Skal du for eksempel kommunikere en forandringssituation for dine medarbejdere, skal du forstå, hvad arbejdet betyder for dem som enkeltpersoner: Måske de er bange for at blive fyret eller få ændret deres arbejdsskema, fordi deres privatliv så ikke kan hænge sammen.

Det samme gør sig gældende for kunderne: Hvordan gør du deres liv bedre?

Leg djævlens advokat i spejlet og stil dig selv alle de spørgsmål, du tror, at fx dine medarbejdere vil stille dig – og hav svaret parat, for spørgsmålene kommer.

5. Peg på løsninger

I storytelling skal du aldrig være bange for at vise svagheder og sige tingene, som de er.

Men der, hvor du virkelig har mulighed for at skinne igennem og sikre følgeskab blandt tilhørerne, er, når du peger på mulige løsninger.

Det viser handlekraft og lederskab – og som de flokdyr, mennesker (også) er, vil det skærpe opmærksomheden om dit budskab og din fortælling.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link