Den offentlige leders svære balance

DEN OFFENTLIGE LEDER SKAL MANDSOPDÆKKE FLERE BUNDLINJER END DE FLESTE. LEDELSESKOMMISIONEN LÆGGER OP TIL MERE SPARRING PÅ TVÆRS.

I det offentlige er det ikke nok som leder at motivere medarbejdere og sørge for en sund bundlinje. Med jævne mellemrum skal den offentlige leder håndtere og implementere ny lovgivning, lytte til krav fra borgere og skiftende holdninger hos politikere.

Beslutninger tages på baggrund af politiske forhandlinger og kompromiser, der til tider kan føles irrationelle.

Og mens effektivisering kan være et motivationsord for mange ledere i det private erhvervsliv, betyder det som regel nedskæringer i det offentlige.

Ledelseskommissionen har i snart et år undersøgt, hvordan man kan løse de særlige udfordringer, som offentlige ledere står overfor. Resultaterne forventes offentliggjort umiddelbart efter overenskomstforhandlingerne i foråret 2018.

Kommissionsformand: drøft udfordringer med ligesindede
For nylig udtalte formand for ledelseskommissionen, Allan Søgaard Larsen dog, at de offentlige ledere har presserende brug for at kunne drøfte de daglige udfordringer med ligesindede ─ og få lov til at gøre tingene på nye måder.

Og det er Birgitte Wilms netværksdirektør og netværksleder i EGN Danmark enig i:

”Offentlige ledere arbejder i en stor kompleksitet og skal navigere i en hverdag, hvor lovgivninger skifter, og beslutninger tages på baggrund af politiske forhandlinger og kompromiser, der til tider kan føles irrationelle og være svære at forklare overfor medarbejderne.”

Klemt i en nulfejlskultur
Herudover eksisterer der nogle steder en nulfejlskultur, der kan virke som en hæmsko for den offentlige ledere – særligt i de borgernære institutioner:

Det er svært, når man som administration ofte kommer i klemme på grund af ny lovgivning eller skal håndtere politikere, som er valgt til at være uenige.

”Hvor det tidligere var politikerne, der tog skraldet, risikerer du nu som leder i det offentlige at ende på forsiden. Det gør, at mange bliver mere tilbageholdende og garderer sig. Den nulfejlskultur kan stå i vejen for at skabe positive forandringer,” siger Birgitte Wilms.

Ifølge netværkslederen, der har en baggrund som leder både i det private og offentlige, er de offentlige ledere ofte yderst veluddannede og kompetente. Det gør, at de formår at rykke ved både tværfaglighed og skabe store omstruktureringer. MEN:

”Det er svært, når man som administration ofte kommer i klemme på grund af ny lovgivning eller skal håndtere politikere, som er valgt til at være uenige. Vilkårene i dag er, at mange flere opgaver skal løses hurtigere, bedre – og for færre penge. Samtidig skal du kunne dokumentere og forsvare det hele overfor borgerne og medierne,” forklarer Birgitte Wilms og fortsætter:

”Det gør, at nogle af de dygtige ledere ender med at forlade de offentlige organisationer. Og det er synd, når de udøver så stor kreativitet og innovation – som det offentlige jo har brug for.”

Netværk dig til løsninger
En del af løsningen kan være – som ledelseskommissionens formand også påpeger – at søge råd og sparring blandt ligesindede fagfæller.

EGN Danmarks netværk for offentlige ledere giver ledere mulighed for netop at diskutere gældende og ny praksis og teori i et fortroligt forum, hvor medlemmerne ikke risikerer sanktioner for at flage deres udfordringer. Noget som mange af netværksdeltagerne beskriver som en rigtig god og konkret form for ledelsesudvikling.

Læs også: Sådan leder du opad, nedad, udad og på tværs

”EGNs netværksdeltagere kan på et fortroligt plan diskutere med andre ledere på tværs af offentlige organisationer. Det er en god mulighed for at vende problematikker, få inspiration og mod til at løse ledelsesopgaven på nye måder. Kort sagt kan du her tale åbent om tingene, og det er meget givende,” siger Birgitte Wilms.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link