10 personer, du skal have i dit professionelle netværk

HVORDAN SKAL DU PRIORITERE DEN TID, DU BRUGER PÅ AT SKABE NETVÆRK? OG HVILKE KONTAKTER SKAL DU FOKUSERE PÅ? NÅR DU OPDYRKER DIT NETVÆRK, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ HVILKE PROFILER, DER SPILLER EN CENTRAL ROLLE I DET. SKAB ET GODT UDGANGSPUNKT MED DISSE TI PROFESSIONELLE PROFILER.

Rekrutteringskonsulenten
Det er vigtigt at have kontakter inden for rekruttering, selv når du sidder i en fast stilling og ikke er på udkig efter nyt job, ja selv, hvis du er topleder, for rekrutteringskonsulenter kan på afgørende vis bane vejen ind på et marked.

Selvom du ikke aktivt søger nyt job, er det værdifuldt at forstå, hvilken interesse der er i dine aktiviteter, at kende din markedsværdi og at vide, om din fremdrift er på niveau med dem, du sammenligner dig med, når det kommer til ansvarsområde, budget og team.

Men rekrutteringskonsulenten er kun en af de professionelle profiler, der bør indgå i dit netværk. Her er yderligere ni profiler, der kan styrke din netværksstrategi.

Læs også: Sådan netværker du med seks enkle skridt

Markedseksperten
En god rekrutteringskonsulent er ekspert på jobmarkedet. Andre markeder har eksperter som ledelseskonsulenter, forskerer, journalister, sikkerhedsanalytikere eller foreningsforpersoner.

På et tidspunkt kan du få brug for ekspertise fra en specifik branche, en virksomhed eller et funktionsområde, og derfor skal du kende eksperter fra et bredt udsnit af brancher, virksomheder og funktionsområder, der har forskellige former for viden.

HR-specialisten
Rekrutteringskonsulenter er ikke de eneste kontakter inden for HR, du skal have i dit netværk. Jeg har henvist adskillige klienter til en knivskarp personalejurist i mit netværk i forbindelse med forhandlinger, fratrædelse, diskrimination og endda bare for at give sit perspektiv på en sag.

Dine kontakter i Compensation & Benefits kan hjælpe dig, hvis du – som jeg for nyligt skulle – skal skifte forsikring, eller hvis du ønsker feedback på et tilbud. Og en kontakt fra personaleafdelingen kan hjælpe dig med fratrædelsesordninger eller med at brainstorme på en knudret situation på arbejdspladsen.

HR-kontakter kan findes både inden for og uden for din virksomhed – for det er langt fra alle spørgsmål, der skal løftes til HR i din virksomhed.

Skytsengelen
Jeg kan godt lide at bruge dette begreb om alle mentorer og sponsorer, for din skytsengel passer på dig. En mentor rådgiver dig, mens du får mere aktiv støtte fra en sponser, der fx kan anbefale dig i sit netværk.

Læs også: Sæt dit netværk på formel og få succes

Mentorer kan findes både i og udenfor din virksomhed, så længe de kender dit område og kan give dig relevant rådgivning. Fordi sponsorer påvirker de valg, du træffer i dit arbejde, skal de stort set altid findes på din arbejdsplads. En undtagelse her kan være et bestyrelsesmedlem eller ledelsescoaches.

Bestyrelsen
Du kan ikke dække alle din behov med bare én mentor. Din skytsengel giver dig overordnede råd, men du har også brug for støtte i konkrete situationer: at forbedre din gennemslagskraft som leder, at levere bedre salgspræsentationer, at udvikle en stærkere relation til økonomichefen. Præcis som en virksomheds bestyrelsesmedlemmer bidrager med deres forskellige kompetence og evner, men med det fælles mål at tage vare på virksomheden, så skal du også opdyrke et varieret udsnit af personer, der kan hjælpe dig.

Måske får du en gruppe venner til at hjælpe dig med at opgradere din garderobe, så du passer ind på ledelsesgangen – men det er ikke et formelt mentorforhold. Har du en kollega, hvis præsentationer du beundrer, så søg tips og feedback her.

Bliv ved med at udbygge listen over dine behov og hvem eksperterne er, så du har en idé om, hvem du skal prikke til, når behovet opstår.

Hyrden
En hyrde er din guide inden for din virksomhed. Denne person kan både være en kollega eller en medarbejder. Pointen er, at de kender organisationen ud og ind: hvem er beslutningstagerne, hvem er allieret med hvem, hvem konkurrerer med hvem, og hvilke andre forhold ligger i virksomhedens historie, som du vil få svært ved at opdage på egen hånd.

Hyrder ligger måske inde med den viden, fordi de har været i virksomheden i lang tid, eller fordi de har en rolle, som giver dem indsigten (fx direktionssekretæren, personalechefen eller andre tæt på nøglebeslutningstager.

Hyrden har måske også en personlighed, der appellerer til en bred vifte af personer, og som vinder tillid opadtil. Der er altid hyrder på en arbejdsplads, og de er gode at kende og ideelt set forme venskab med.

Forandringsagenten
Nogle mennesker er bedre til forandring end andre. Selv hvis du omfavner og trives med dem, har du brug for andre, som deler din gejst, når nye initiativer eller omstruktureringer er på vej.

Hvis du ikke er så god til forandringer, så har du brug for en, der kan opmuntre dig, når du står midt i en forandring, og som kan hjælpe dig til at se gevinster og ikke kun usikkerhed.

Opdyrk et netværk med forskellige indstillinger, inklusiv en forandringsagent.

Cheerleaderen
Nogle gange har du brug for opmuntring – ikke gode råd, ikke nye idéer og ikke djævelens advokat. Vi kender alle personer, der er optimistiske og generelt i godt humør. Uanset om de er del af dit arbejdsområde eller ej, så hører de til i dit professionelle netværk, fordi din evne til at komme væk fra arbejde er en essentiel del af at kunne arbejde.

Du har brug for at lade op for at være på toppen. Dine pauser er med til at gøre dig bæredygtig på længere sigt. Den løbemakker, hvis arbejde du knap kender til, er faktisk en nøgleperson i dit professionelle netværk.

Prioritér de relationer!

Sandsigeren
Andre gange har du brug for djævelens advokat. En djævelens advokat fremfører det modsatte synspunkt og afslører potentielle faldgruber i dine idéer eller aktiviteter. Djævelens advokat er en form for sandsiger – en person i dit netværk, der hjælper dig med at spotte blinde vinkler, leverer svær, men konstruktiv feedback og som ikke er bange for at sætte ord på det modsatrettede synspunkt.

Præcis som en leder ikke skal omgive sig med ja-sigere, så skal du heller ikke kun pleje forhold til personer, der stiller dig i godt lys og roser dig.

Identificér, hvem der har temperament og ekspertise til at være din sandsiger og værdsæt den forbindelse.

Bindeleddet
Hvis du er i kørt fast i, hvem der skal udfylde en plads i din bestyrelse og være markedsekspert på et givent emne, eller hvis du har behov for en personalejurist og endnu ikke kender en, har du muligvis en kontakt, som kan anbefale en kontakt.

Bindeled er personer, der har en usædvanlig bred vifte af kontakter, og som både kan og vil introducere dig. Dine professionelle behov og fokuspunkter vil forandre sig over tid. Markeder og virksomheder udvikler sig også. Derfor har du hele tiden behov for at udvide dit netværk, og bindeled spiller en afgørende rolle i dette.

Når du opdyrker dit professionelle netværk, læg da mærke til, hvilken type kontakter du har.

Hvordan skal du prioritere den tid, du bruger på at netværke? Hvor har du brug for at udbygge dine forbindelser? Hvor kan du møde de rette personer: i faglige grupper og netværk, på sociale medier eller i omgangskredsen. Og hvordan skal du vedligeholde og dyrke relationerne? Hvordan planlægger du aktiviteterne? Hvad vil du gøre i dag, i næste uge og dette år?

Denne artikel var oprindeligt publiceret på forbes.com af Caroline Ceniza-Levine, som vi takker for bidraget.

 

TwitterLinkedInFacebookCopy Link