Klumme med Jonatan

Klumme: Er det tid at lære et nyt sprog?

I en tid hvor alle taler om digitale muligheder, digital transformation og teknologisk revolution, står man ofte som leder overfor at skulle forholde sig til nye, uudforskede territorier.

Og ikke nok med det. De begreber og teknologier, der fylder i dagligdagen, kan være ret fremmede for selv en meget erfaren leder.

Størstedelen af danske ledere er uddannet og skolet i en tid før den digitale tidsalder, før den fjerde industrielle revolution, før sociale medier og før meget andet, som er blevet – eller er ved at blive – en integreret del af erhvervslivet i dag.

Topledelse og HTML-kodning
Hvordan kommer man på omgangshøjde med de nye, teknologiske muligheder og værktøjer? Skal man forstå det hele i detaljer for at kunne lede, vælge og prioritere?

Det er spørgsmål, som jeg kan høre optager mange ledere i mit netværk.

Læs også: EGN’s digitale ordbog for ledere og (andre) tech-novicer

Forleden talte jeg med en topleder, der havde sat sig for at lære basal HTML-kodning, for simpelthen at kunne forstå sine medarbejdere. Andre holder sig til de større strategiske valg, og stoler på at have det rigtige team med den relevante viden med sig i beslutningsprocessen.

Der er som altid ikke én rigtig tilgang. Men som leder er man nødt til at forholde sig til det – det vil jeg i hvert fald mene.

Det er nødvendigt at forstå mulighederne
Et andet spørgsmål, som ofte popper op i de ledernetværk, jeg færdes i, er, hvorledes man organiserer sig rundt om de nye teknologier:

Skal man have en digital afdeling, eller er det digitale så stor en del af forretningen, at det skal indgå som kompetence i alle led per default?

Det afhænger naturligvis af virksomhedens produkt eller services, og hvordan man sælger og leverer det til markedet – men jeg kan ikke få øje på mange virksomheder, som helt kan undslå sig de nye teknologiske løsninger og virkemidler.

Vi er langt fra i mål med vores omstilling, men det digitale er ved at blive en integreret del af virksomheden, og har allerede nu betydet forandringer i den måde vi tænker og arbejder på.

Derfor bliver den teknologiske forståelse for at udnytte mulighederne optimalt nødvendig i flere og flere funktioner og organisatoriske lag. For at kunne håndtere disse justeringer, for at kunne tilpasse organisationen og for at kunne træffe de rette beslutninger, er spørgsmålet, om det er nødvendigt at lære sig et nyt sprog?

Alle forkortelserne, alle teknologierne, alle mulighederne og truslerne, præsenterer sig i andre formater end for bare fem år siden.

I vores egen virksomhed har det betydet nye kolleger med nye kompetencer, samt udvikling af nye digitale services, både på de interne linjer, i vores kommunikation med markedet og som en del af medlemsoplevelsen.

Den digitale parlør
Vi er langt fra i mål med vores omstilling, men det digitale er ved at blive en integreret del af virksomheden, og har allerede nu betydet forandringer i den måde vi tænker og arbejder på. Vi er ved at lære et nyt sprog – ikke kun på ledelsesplan, men i hele organisationen.

Og efter min mening, har alle ledere – på alle niveauer – en opgave i at sætte sig ind i den nye begrebsverden, så de både er i stand til at forstå og formidle udviklingen i organisationen.

Læs også: Fremtiden er her nu: Men tænk dig om, inden du digitaliserer

Så efter min mening er svaret ja: Lederen har en opgave i at sætte sig ind i det nye sprog på en sådan måde, at han eller hun bliver i stand til at formidle til sine kolleger hvad man vil og hvordan man vil det.

Så vær nysgerrig. Lav din egen lille parlør. Og selvfølgelig husk at bruge dine kolleger og dit professionelle netværk til at spørge, lytte og lære – uden at fralægge dig ansvaret som leder. For der skal træffes strategiske beslutninger undervejs. Også selvom du endnu ikke taler sproget flydende.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link