Anders Knutsson

Anders har arbetat som koncernchef, VD, COO, VP Operations, fabrikschef, produktionschef och managementkonsult. Hans specialitet är general management, produktion och supply chain med erfarenhet i internationella företag inom branscher som verkstad, tech och bygg. Anders har under några år i karriären bott utomlands i USA och Liechtenstein. Anders grundinställning är att det oftast finns en outnyttjad potential hos chefer och ledare som kan utvecklas. Han har nyligen förverkligat ett eget långsiktigt mål i livet och växlat från exekutiva chefsroller till eget företag med investeringar, konsultarbete, chefsnätverk och styrelsearbete.

Vad var det som gjorde att du tackade ja till uppdraget som nätverksledare?

Under min karriär har jag deltagit i ett antal organiserade chefsnätverk med mycket god erfarenhet. Det skapades tillfällen för mig som chef att träffa andra chefer och diskutera frågor av både operativ och strategisk karaktär.

Vidare gavs många fina tillfällen att reflektera över min egen situation, mitt ledarskap och min utveckling, och samtidigt komma i kontakt med intressanta verksamheter och personer. Vid några tillfällen konstaterade jag att rollen som nätverksledare skulle vara mycket intressant. Min grundinställning är att det oftast finns en outnyttjad potential hos chefer och ledare och att delta i ett chefsnätverk är ett utmärkt sätt att realisera den potentialen.

Om du får välja ett tillfälle som format dig i karriären till den du är idag i din professionella roll, vilket tillfälle skulle det vara?

När jag var i 30-årsåldern blev jag fabrikschef för 1100 anställda inom en större svensk börsnoterad koncern. Efter en tid kom ett strategiskt beslut från koncernledningen att outsourca delar av verksamheten och jag fick uppdraget att säga upp 500 personer. Verksamheten skulle fortgå under ca 12 till 18 månader med full produktion parallellt med att stora delar av verksamheten skulle flyttas till underleverantörer utomlands. Vi fick mycket resurser att satsa på omställning och omskolning. Vi tog in konsulter och genomförde utbildning av alla chefer i hur man på ett professionellt sätt genomför ett uppsägningssamtal. Vi satte upp produktionsmål och bonus på daglig basis för att hålla verksamheten på topp eftersom våra leveranser av system påverkade stora delar av koncernen.

Allt gick mycket bra och efter att hela omställningsprocessen var klar gav jag alla chefer ett inramat diplom som intygade kompetens av ”Ledarskap i förändring”. Hela processen tog ca 2 år och jag lärde mig fantastiskt mycket av ledarskap som har format mig under resten av min karriär.

Vad tog du med dig från det tillfället?

Jag lärde mig framför allt kommunikation och ledarskap, och att leda genom andra chefer. Jag lärde mig också att det är möjligt att vända en svår och negativ situation till något utvecklande och framåtblickande.

Ett positivt exempel som jag ofta använt senare i livet, var en medelålders kvinna som efter många år på fabriksgolvet fick möjligheten att realisera en dröm att starta sin egen blomsterbutik genom att ta del av omställningsstöd. Jag lärde mig kraften i att få resultat genom att mäta med nyckeltal. Jag lärde mig också styrkan i att kommunicera på ett tydligt och ärligt sätt, och att alltid hålla min egen etiska kompass tydlig för mig själv.

Vad är det som gör det så spännande att leda dina nätverksgrupper?

Det mest spännande är kraften i gruppen att hjälpa och stödja den enskilde medlemmen. Vågar och vill man öppna upp sig med sina utmaningar och dilemman i sitt ledarskap till hela gruppen, kommer man att få mångdubbelt tillbaka. Förändringstakten i dagens näringsliv är hög och många ser chefsnätverken som ett bollplank och en oas för reflektion som är väldigt tillfredsställande att ta del av.

Hur ser du på nätverksledarens roll i ett nätverk?

Nätverksledarens roll är att få till bra och inspirerande möten. Det är viktigt med tydliga och inspirerande önskade utfall för varje möte. Det är också viktigt med rätt struktur och format på våra möten samt att ge deltagarna möjlighet att fysiskt se andra verksamheter.

Kraften och erfarenheten finns hos deltagarna, nätverksledarens roll är att realisera all input till inspirerande och reflekterande möten.

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.