Jerker Johansson

Med grund både som officer och ekonomie magister (MBA) är Jerker en glad, nyfiken och inspirerande facilitator, konsult, föreläsare och Executive Coach som passionerat stödjer konstruktivt nätverkande i alla former.


De senaste 25 åren har Jerker främst arbetat med stora företag och drivit utveckling inom prissättning, effektivitet, styrning, turnarounds, field service management, förvärv och företagsintegrationer. Allt inkluderande en stor portion kulturförstärkning. Han har utvecklat prisstrategier för branschledande företag i Norden och drivit stora företagsintegrationer. Jerker arbetar som konsult med uppdragsgivare i hela Norden, ofta inom Pricing, Business Transformation, M&A och Integration Management.

Svartvitt porträtt på Nätverksledare Jerker Johansson

Vad var det som gjorde att du tackade ja till uppdraget som nätverksledare?

Första gången jag kom i kontakt med EGN var det som medlem, fördelarna var uppenbara. Nästan vilka professionella funderingar som helst kunde snabbt luftas och sedan landa ”som förslag till beslut” i mitt eget huvud.

Det sparade massor av tid, ökade kvaliteten och det mesta fick kortare ledtider. Från nätverksträffarna kunde jag även hämta hem metoder, tekniker och andra nyheter som var värdefullt i vardagen. Sist men inte minst, i ett professionellt, förtroligt nätverk utvecklas jag själv som människa, som ledare och inom mitt särskilda skrå. Sedan var det givetvis smickrande att kunna inspirera duktiga proffs från andra företag.

Som medlem möttes jag av hög professionalism från EGN, och kanske särskilt en anda av omsorg och mänsklighet. Det imponerade på mig, och när möjligheten dök upp att få facilitera professionella nätverk inom EGN var svaret självklart. Men, med ett stort mått av ödmjukhet. Det ger mig massor; inspiration, glädje och respekt att få vara del i dessa professionella nätverk!

Om du får välja ett tillfälle som format dig i karriären till den du är idag i din professionella roll, vilket tillfälle skulle det vara?

Från tiden som värnpliktig och senare officer, finns det många tillfällen då jag varit med om situationer där jag själv och andra runt omkring lyckats prestera avsevärt mer än vad vi anat varit möjligt från början.

Det kan handla om fysiska prestationer, eller att lösa helt nya uppgifter – tillsammans. Jag vet att det går att prestera utan sömn, att genom nyfikenhet och samarbete kunna lösa nästan vad som helst, att tillsammans är starkare än jag ensam. Vi lärde oss också att ibland är det den till synes starkaste individen, den som vi alla litar på allra mest, som faktiskt trampar snett och behöver vårt eller mitt stöd – och att det både kräver omsorg och uppmärksamhet.

Med de erfarenheterna i bagaget finns en trygghet om att ”det löser sig”. Ibland är det jag själv som får ta i lite extra, ibland finner vi lösningen hos den vi minst anar – kanske hos den lite tystare personen längst bort i rummet. Faktiskt, även jag behöver vara öppen för att ta emot stöd. Men viktigast, och det jag tror format mig – allt är möjligt!

Vad är det som gör det så spännande att leda dina nätverksgrupper?

Jag inbillar mig att tvärsnittet i grupperna är lite annorlunda än tvärsnittet man möter generellt. Medlemmarna i EGNs professionella nätverksgrupper har aktivt valt att utveckla sig professionellt genom att både lyssna och vara nyfiken, OCH generöst dela egna erfarenheter, framgångar och ibland till och med misslyckanden. Det betyder enormt mycket för stämningen och gemenskapen i grupperna.

Oavsett tema eller grupp, är det fantastiskt spännande att träffa duktiga, nyfikna och generösa människor. Dessutom, även om jag förbereder mötena i detalj, har jag en tydlig tanke om vart vi bör nå. Så, utan att överdriva, överraskas jag rejält nästan varje gång. Människorna, samtalen, slutsatserna tar oanade vägar, men det blir alltid värdefullt.

Hur ser du på nätverksledarens roll i ett nätverk?

Min övertygelse är att nätverksledarens roll varierar – och bör variera i olika grupper och över tiden. Likt annat ledarskap är det ett samspel där gruppens behov, karaktär och sammansättning spelar stor roll och påverkar hur jag som ledare kan och bör agera med mina styrkor och svagheter. Generellt sett försöker jag faktiskt leda eller styra så lite som möjligt. En stor del av rollen är att hålla i en struktur som gör att många människor möts och kan hjälpa varandra. EGNs verktyg, processer, Members’ Universe mm är ett stort stöd i detta.

En annan väsentlig del är det personliga, att vara lyhörd för varje medlems förutsättningar och behov så att varje medlem får ut så mycket värde som möjligt. När jag ser på det nu, kanske nätverksledarrollen inte är helt olik att vara chef i en miljö av väldigt duktiga, ambitiösa superproffs!

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.