Charlotte Törsleff

Charlotte började sin karriär inom Kinnevik där hon fick med sig konkreta verktyg och insikter inom försäljning och marknadsföring via bolagsbyggare som backade upp satsningar med inställningen ”var nyfiken varje dag och våga testa nya saker”. Detta har präglat hennes professionella bana. Hon har många års erfarenhet som marknadschef och kommunikationschef i bland annat medie- och fastighetsbranschen.

Charlotte är övertygad om att professionellt och strukturerat nätverkande är det mest kraftfulla för att hjälpa ledare och företag att kontinuerligt utvecklas.

EGN Sveriges VD Charlotte Törsleff. Som blanc annat även är nätverksledare för execiutive management

Vad var det som gjorde att du tackade ja till uppdraget som nätverksledare?

Jag brinner för nätverkande och kraften det har genom att man kliver in i en grupp med sin personlighet, den erfarenhet man bär med sig och de utmaningar man har i sin ledarroll. EGN har ett robust varumärke med många medlemmar som värderar det verkliga värdet, och medarbetare som är kompetenta och ger mycket hög service i alla våra nätverksgrupper. Min erfarenhet från professionellt nätverkande är att många ledare därute ibland upplever sig ensamma på toppen och att vi, oavsett bransch, ofta har väldigt likartade utmaningar. EGN kan erbjuda rum och tid för reflektion att ta till sig såväl praktiska kunskapar som insikter och därigenom skapa verkligt värde över tid. Det gjorde att jag tackade ja till dels uppdraget som vd och även som nätverksledare i EGN Sverige.

Om du får välja ett tillfälle som format dig i karriären till den du är idag i din professionella roll, vilket tillfälle skulle det vara?

Det var i ett förtroligt samtal med min dåvarande chef och tillika vd för bolaget jag verkade i. Jag ställde frågan ”vad är ditt bästa råd som VD?”, och fick till svar att vara både genuint intresserad av affären och även väl förberedd i alla lägen. Som dåvarande kommunikatör tyckte jag att chefen var både tydlig och också en förebild i det som gav mig uppdraget att förbättra chefen i att förmedla just detta!

Vad är det som gör det så spännande att leda dina nätverksgrupper?

Möjligheten att skapa den tillit och det förtroende i gruppen som behövs för att utbytet ska ge en reell nytta. Och när jag ser dynamiken i gruppen – när medlemmarna uttrycker ”Jag tar verkligen med mig såväl praktiska kunskaper som insikter för både nu och framåt”. Att nätverka i EGN innebär ett livslångt lärande.

Hur ser du på nätverksledarens roll i ett nätverk?

Nätverksledarens roll är att verka för relationsskapande och hög grad av förtrolighet i gruppen. Då öppnar ledarna upp sig och delar verkliga utmaningar.

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.