Jakob Rönnerfors

Jakob har en lång bakgrund inom Business Development och marknadsföringscoachning. Han rådgiver organisationer kring utveckling, produktivitet, strategi och nätverkande, och har en kandidatexamen från Uppsala universitet och har även studerat på IHM Business School. Jakob är en kreativ ledare som får energi av magin som uppstår i mötet människor emellan och att få skapa sammanhang med tydligt syfte och goda värderingar. Hans styrka är att se helheten samtidigt som den enskilda individen.

Bild på personen Jakob Rönnerfors lutanden över ett räcke. Bilden är svart/vit

Vad var det som gjorde att du tackade ja till uppdraget som nätverksledare?

Att få facilitera vassa kompetensnätverk som skapar utrymme för tillväxt i ledarskap, fördjupning i olika kompetensområden och som bygger på tillit och förtrolighet är en otroligt spännande möjlighet. När jag fick frågan om att bli en del av EGNs härliga gäng av nätverksledare, var svaret ganska så enkelt. Jag ser det som en stor förmån att få bidra med det jag har för att skapa mötesplatser för att stärka hälsosamt och framgångsrikt ledarskap. EGNs helhetssyn och holistiska filosofi möjliggör kompetensnätverk som blir en ovärderlig tillgång för varje medlem och som i sin tur skapar ringar på vattnet inom deras organisationer. Det känns meningsfullt, både på ett personligt och professionellt plan.

Om du får välja ett tillfälle som format dig till den du är idag i din professionella roll, vilket tillfälle skulle det vara?

Tidigt i min karriär, innan jag hade börjat definiera mig själv som ledare satt jag i utvecklingssamtal med min dåvarande handledare på ett av Sveriges många välkända konsultbolag. Jag var inte anställd, utan drev ett projekt hos dem som en del av mitt examensarbete. Chefen var erfaren och betydligt äldre än jag. Men jag minns den respekt han mötte mig med trots att jag var både ung och oerfaren. Han såg på mig som en ledare fastän jag var där ”bara” som student. Han ställde mig frågan: Vad under din uppväxt och liv hittills har fostrat och format dig i ditt ledarskap? Han berättade hur militären format honom och hans ledarskapsfilosofi. Först så ryggade jag tillbaka inför frågan och tyckte inte att jag hade så mycket att komma med. Men sedan landade insikten att vårt sätt att se på ledarskap är något som formas av allt vi är med om i livet; uppväxt, föreningsliv, intressen och erfarenheter. Alla är vi formade av något. Och alla leder vi någon. Och alla tar vi med allt som format oss, allt vi varit med om, in i vårt ledarskap. Vi hade ett långt samtal om mina erfarenheter från föreningslivet och hur min erfarenhet av att leda volontärer gett mig ovärderlig kunskap om vad det innebär att leda utan faktiskt mandat. Han fick mig att börja identifiera min ledarskapsfilosofi, men också att se att jag faktiskt hade mer erfarenhet än jag trodde. Att det vi gör också utanför vårt ”professionella” jag också räknas och är värdefullt i yrkeslivet.

Vad tog du med dig från det tillfället?

Samtalet med min handledare har jag burit med mig genom livet i de olika roller jag haft sedan dess. Jag inser idag hur det samtalet format mig och hur det lett mig fram till förståelse för skillnaden mellan ledarskap och chefskap. Ledarskap handlar om att inspirera, förankra och skapa engagemang – att leda som om man inte har mandat. Att gå före och låta mina handlingar inspirera andra att våga agera, våga leda och våga växa. Vare sig vi har faktiskt mandat eller ej – ett modernt ledarskap handlar inte om krav och kontroll, utan om att skapa ett äkta inre driv, inspiration, ägarskap och engagemang hos sina medarbetare.

Vad är det som gör det så spännande att leda dina nätverksgrupper?

Mötet med olika individer från olika sammanhang som tillsammans önskar växa i ledarskap och som individer skapar så mycket positiv energi. Professionellt nätverkande handlar för mig om att både hantera maximalt kunskapsutbyte och lärande tillsammans med varje människas behov av att bli sedd, lyssnad på och respekterad trots sina olikheter. Den processen är både spännande och belönande – att se människor växa och må bra. Det tror jag formar både hälsosamma ledare och individer.

Hur ser du på nätverksledarens roll i ett nätverk?

Min roll som nätverksledare är lite som en fotbollscoach. Det är inte jag som skapar magi på planen. Men jag får vara med och sätta sammanhang och ramar som skapar trygghet och förutsättningar för att magi ska uppstå. Ett aktivt ledarskap från sidlinjen som är vaksam över gruppens energi, lärande och välmående. Ibland behöver jag ta mer plats, men bäst blir det när jag syns mindre och gruppen hittar den där energin som uppstår när varje individ bidrar och är närvarande för varandra.

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.