Håkan Ivarsson

Håkan är i grunden civilingenjör inriktad på industriell ekonomi och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han har omfattande internationell erfarenhet av både chefs-/ledarroller och konsultroller från storbolag. Håkan har varit anställd i större företag som IKEA, KPMG, Ericsson, Kearney, H&M och ICA. Han har även varit verksam som konsult och partner i ett mindre svenskt konsultbolag. Håkan är nätverksledare hos EGN sedan början av 2015 och vid sidan av detta är han managementkonsult och förändringsspecialist.

Svartvitt porträtt på Nätverksledare Håkan Ivarsson

Vad var det som gjorde att du tackade ja till uppdraget som nätverksledare?

Ett inspirerande möte med grundaren av EGN Sverige. Mötet initierades av en nätverksledare på EGN, som tidigare varit medlem i ett av EGNs kompetensnätverk. Samme nätverksledare var samtidigt konsultkollega med mig och en stor förebild inom ledarskap. Mitt första uppdrag blev att starta upp ett nätverk för IT-chefer, som jag fortfarande leder med stolthet!

Om du får välja ett tillfälle som format dig i karriären till den du är idag i din professionella roll, vilket tillfälle skulle det vara?

Mitt val är tillfället är då jag blev antagen till ett år som utbytesstudent i Tyskland, när jag studerade till civilingenjör på Industriell ekonomi-linjen i Linköping. Det blev startpunkten för en längre session utomlands med utlandserfarenhet först från den akademiska världen, sen från två arbetsgivare i två länder. Mitt första jobb var som projektledare på IKEA i Tyskland, sen bar det iväg till IKEA i Schweiz några år. Kärleken lockade mig sen tillbaka till Tyskland där jag blev managementkonsult på KPMG Management Consulting. Mina kunskaper i SAP blev sen biljetten tillbaka till Sverige, där jag var med och byggde upp KPMG:s SAP-verksamhet. Att varva ledar-/chefsroller med konsultroller har varit otroligt berikande och inspirerande

Vad tog du med dig från det tillfället?

När jag reflekterar över frågan, så undrar jag vad hade hänt om jag inte blivit antagen som utbytesstudent? Jag inser att om man blir antagen till något, så kan det vara den avgörande dörröppnaren för framtida möjligheter och vägval. Jag känner stor tacksamhet till dem som fattade beslutet om att skicka mig till Tyskland. Det gav mig ett andra hemland, fantastiska erfarenheter och den stora kärleken!

Vad är det som gör det så spännande att leda dina nätverksgrupper?

Att få följa och se medlemmar utvecklas tillsammans. Det är stort när jag får uppleva att ”vi gör varandra bättre” på riktigt! Alla träffar och nätverk är unika, men det som alltid finns där är energi, glädje och generositet. Extra spännande blir det när vi kan besöka och se varandras arbetsplatser.

Hur ser du på nätverksledarens roll i ett nätverk?

Det är en roll där ledarskap, nätverkande, facilitering, nyfikenhet, människor, möten och utveckling är förenat. Nätverksledaren är den samlande kraften i nätverken, faciliterar nätverksträffar och engagerar medlemmarna i att tillsammans skapa värdeskapande utbyte över tid.

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.