Daniel Bengtsson

Daniel har lång erfarenhet inom främst ledarskap, HR och IT. Han började sin bana i mitten av 80-talet på Sveriges äldsta kommersiella IT Servicebyrå – Siffer-Service Datacentral AB och har sedan dess haft roller som t.ex. projektledare, förvaltningsledare,  ledarroller med personalansvar samt fleråriga roller inom HR-segmentet.
På IT-sidan har han varit ansvarig för grupper inom BI, databasadministration, systemintegration, rapid development, systemutveckling och förvaltning av system för diverse olika områden och branscher, mm.
På HR-sidan har det av olika skäl blivit en hel del arbeta med uppsägningar och utköp, missbruksfrågor, kulturella frågor i internationell miljö samt ledarskaps utveckling, mm.
Bolagen har varierat men de flesta är stora bolag som S:t Görans Sjukhus, CGI, H&M, samt myndigheter som  Post- och Telestyrelsen, m.fl. 

Daniel arbetar även som executive coach, coachlärare, mentorcoach, interimskonsult för främst olika ledarskapsuppdrag samt sommartid som fartygsbefäl inom skärgårdstrafiken. 

Vad var det som gjorde att du tackade ja till uppdraget som nätverksledare?
Det var egentligen två saker. Dels så känner jag verkligen för upplägget, idén som sådan. Jag har länge insett behovet denna typ av verksamhet fyller.
Dels så tycker jag att arbeta med denna typ av arbeten både intresserar mig, utvecklar mig men också ger mig mycket glädje. För mig är det en fantastisk möjlighet att få arbeta just som nätverksledare.

Om du får välja ett tillfälle som format dig i karriären till den du är idag i din professionella roll, vilket tillfälle skulle det vara?
På en stor konferens på företaget jag arbetade på så skulle jag hålla ett kortare inspirationsinslag med titlen ”Varför jag skulle skuttar glatt till jobbet varje dag…”. Jag hade förberett vad jag skulle säga under de få minuter jag skulle prata så jag på det viset väl förberedd.
Jag öppnade anförandet med orden ”Anledningen till att jag glatt skuttar till jobbet varje dag är att…” jag kom dock inte längre förrän hela publiken vek sig av skratt – något jag inte hade räknat med. Anledningen var att jag dagen innan vrickat foten så jag hankade mig fram och upp på scenen med stort besvär på kryckor…

Vad tog du med dig från det tillfället?
Det jag lärde mig handlade mycket om vikten att vara sig själv och att inte ta sig själv på för stort allvar. Det är viktigt att kunna bjuda på sig själv och ibland kan att ”göra bort sig” inför andra faktiskt kan vara rätt befriande.

Vad är det som gör det så spännande att leda dina nätverksgrupper?
Möjligheten att få träffa personer med samma eller liknande roll som jag själv, som tillsammans kan belysa och reda ordning i frågeställningar och utmaningar men också få möjlighet att ta del av andras lösningar och idéer. Man slutar aldrig att förvånas över vilken enorm kraft det finns i många kollegors erfarenheter och slutsatser.

Hur ser du på nätverksledarens roll i ett nätverk?
För mig är det verkligen en facilitator, dvs en person som skall se till att hela gruppen, gemensamt, får ut så mycket som det bara är möjligt av de sammankomster vi har. Att se till att vi följer den förutbestämda röda tråden och samtidigt ger utrymmer för nya idéer och infall inom ramen för vad vi söker just vid detta tillfälle.

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.