Daniel Bengtsson

Daniel drivs av ledarskap och att skapa resultat tillsammans med andra människor. Han älskar att coacha och facilitera och ser gärna det högre syftet i vad som skall presteras.
Han kombinerar gärna konkreta mål och syften med mer mjuka möjligheter som motivation och öppenhet för nya lösningar. Han har en generell bild att vi alla kan och vill och kommer att lyckas.
Vid sidan av arbetet arbetar han extra som sportfotograf
och tillbringar vintrarna i fjällen och somrarna i skärgården.

Vad var det som gjorde att du tackade ja till uppdraget som nätverksledare?
Det var egentligen två saker. Dels så känner jag verkligen för upplägget, idén som sådan. Jag har länge insett behovet denna typ av verksamhet fyller.
Dels så tycker jag att arbeta med denna typ av arbeten både intresserar mig, utvecklar mig men också ger mig mycket glädje. För mig är det en fantastisk möjlighet att få arbeta just som nätverksledare.

Om du får välja ett tillfälle som format dig i karriären till den du är idag i din professionella roll, vilket tillfälle skulle det vara?
På en stor konferens på företaget jag arbetade på så skulle jag hålla ett kortare inspirationsinslag med titlen ”Varför jag skulle skuttar glatt till jobbet varje dag…”. Jag hade förberett vad jag skulle säga under de få minuter jag skulle prata så jag på det viset väl förberedd.
Jag öppnade anförandet med orden ”Anledningen till att jag glatt skuttar till jobbet varje dag är att…” jag kom dock inte längre förrän hela publiken vek sig av skratt – något jag inte hade räknat med. Anledningen var att jag dagen innan vrickat foten så jag hankade mig fram och upp på scenen med stort besvär på kryckor…

Vad tog du med dig från det tillfället?
Det jag lärde mig handlade mycket om vikten att vara sig själv och att inte ta sig själv på för stort allvar. Det är viktigt att kunna bjuda på sig själv och ibland kan att ”göra bort sig” inför andra faktiskt kan vara rätt befriande.

Vad är det som gör det så spännande att leda dina nätverksgrupper?
Möjligheten att få träffa personer med samma eller liknande roll som jag själv, som tillsammans kan belysa och reda ordning i frågeställningar och utmaningar men också få möjlighet att ta del av andras lösningar och idéer. Man slutar aldrig att förvånas över vilken enorm kraft det finns i många kollegors erfarenheter och slutsatser.

Hur ser du på nätverksledarens roll i ett nätverk?
För mig är det verkligen en facilitator, dvs en person som skall se till att hela gruppen, gemensamt, får ut så mycket som det bara är möjligt av de sammankomster vi har. Att se till att vi följer den förutbestämda röda tråden och samtidigt ger utrymmer för nya idéer och infall inom ramen för vad vi söker just vid detta tillfälle.

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.